Folk ringer jo ikke lenger! utbryter Siri Berntsen og blir så glad når vi ringer henne fra Ledernytt. -Selv om jeg også er digital, så ser jeg klart hvor positivt det er å være på telefonen med hverandre. I dag er det mest bruk av PM. Jeg må ut og møte folk også, treffe dem personlig. Det er noen ting av det man har lært man bør holde fast ved, sier Berntsen. Hun har jobbet som rådgiver siden 2006.

Berntsen jobbet med eget selskap og nettbutikk ved siden av fast jobb i mange år. I fjor fant hun sin vei med rådgivning og kurs innen kommunikasjon, som hun virkelig brenner for. -Jeg pleier å si at jeg fant meg selv i fjor, ler hun.

Startet som hobby

-Nettbutikken jeg drev begynte som en hobby, men det var jo alt rundt den hobbyen jeg likte så godt. Jeg ble tidlig tipset om at nettet er veien å gå, at det er fremtiden. Jeg lærte tidlig om nettvett og har alltid likt det digitale. Jeg jobbet jo også med å selge inn internett, forteller hun. Hun sier at hun var en av de beste selgerne på teamet og trivdes med rådgivning og kommunikasjon, og få folk til å forstå hvordan de kan bruke nettet på en bra måte. Etter hvert så hun bedre måter å gjøre tingene på og ville skape sitt eget produkt bedre tilpasset markedet.

-Nå har jeg fått flere faste og større avtaler med bedrifter, der jeg hjelper dem med ulike ting knyttet til kommunikasjon og nettverksbygging. Det er viktig at ledere får alle med seg på arbeidet med kommunikasjon, sier Berntsen. For eksempel ansatte som er ansiktet utad i bedriften, resepsjonen og lignende. Det er viktig at alle er med.

Hvordan kan ledere bli dyktigere på nettverksbygging?

-De må være aktive på sosiale medier, være tilstede på konferanser, frokostmøter og kurs. De bør dele av sin kunnskap og ikke være så konkurranseorientert. Det skaper ofte begrensninger og hindringer. Det er viktig at de åpner seg for samarbeid og deling, at de involverer og er nysgjerrige på andre og er rause med å by på seg selv.

-Janteloven er på vei ut. Det er lov å være mer personlig og by på seg selv i større grad. Det betyr også å være der for andre og våge å være sosial. Mange ledere vegrer seg gjerne for å dele. De tenker konkurranse og dette stopper dem i å dele på nett og andre sammenhenger. Det hindrer dem også i å dele sin kunnskap og erfaring som andre kan ha nytte av. De bør også kunne tilegne seg selv ny kunnskap ved å være åpen overfor andre sin kompetanse og være åpen for andre sine innspill. Mange kjører seg fast i eget spor med skylapper for øynene. Det er ikke bra for nettverksbygging. Man må kunne søke inspirasjon og læring, og ikke minst forståelse og interesse for andre, sier Berntsen.

Det er forskjell på lederen og sjefen. En dyktig leder får andre med seg, involverer andre og byr på seg selv ved å dele sin kunnskap.

Kvalitet i alle ledd

Siri Berntsen har jobbet med bedriften Crystal Facility, et facility selskap i Oslo som over de siste årene har opplevd sterk vekst, skriver toppselger.no Daglig leder Kannan Kandasamy har implementert en forretningsfilosofi som skaper kvalitet i alle ledd. Dette har Siri Berntsen vært med å utvikle, der hun har trent organisasjonen i salgsarbeid og strategi.

-Alle ansatte bør ha eierskap til salgsarbeidet som gjøres i selskapet. Selv om det er ansatte som ikke snakker direkte med kunder, så kan de trenes i hele tiden å være på utkikk etter mersalgspotensial og nye salgsleads til salgsteamet. Hele organisasjonen bør trenes i å være gode etterretningsagenter og være oppmerksom på potensielle leads som kan videreformidles til selskapets selgere, sier Berntsen til toppselger.no

Bruk ressursene

-Det hjelper ikke at lederen i en bedrift er så dyktig, hvis han ikke får med seg ansatte og klarer å få frem ressursene i andre. Det er viktig at alle ansatte blir sett, også deres potensial. Det er viktig at lederen ser både talent og potensial, sier Berntsen. Hun sier at tydelig retning må til og at man snakker om denne retningen man skal gå sammen.

Ledere kan forebygge turn- over og sykefravær ved å bruke interne ressurser og utnytte alle sitt potensial for felles verdiskapning. Effektivisering og mobilisering handler om å se mennesker.

Det er også mulig å gi ansatte nye oppgaver etter som de har vært i bedriften, sier Berntsen. Dette kan være en god måte å beholde ansatte på, istedenfor å miste dem til konkurrenten fordi de ikke får utvikling der de er. Vi trenger å vokse på nye oppgaver. Mange slutter fordi de ikke blir sett, sier Berntsen.

Tekst: Anne Marie Monse / Foto:Ole Andreas / Siriberntsen.no 

LES OGSÅ: 

Nettverk er avhengig av tillit

Negative effekter av nettverk