Et nytt nudging-eksperiment på mer enn 150 seniorledere på McKinsey Executive Leadership Program i Australia avslører noe viktig. Ved å legge til litt ekstra krutt på håndteringen av den ene gruppen, fikk man dem til å bli betydelig mer kreative, innovative og til å øke gruppens kreative prestasjon.

En nudge er en subtil måte å dytte noen i en ønsket retning, å for eksempel, uten noen som helst krav og restriksjoner, vise vei mot et ønsket valg. Nudging ble først brukt innen miljøbevegelsen, men brukes nå på flere områder. De gode dyttene kan ikke minst effektivisere ditt lederskap.

Under en tredagers utdanning på McKinseys Executive Leadership Program hadde man et foredrag for deltakerne om hvor forutsigbart irrasjonelle vi mennesker er, og hvordan vi styres av ubevisste fordommer. Man presenterte til og med nudging som metode. Senere spurte konferansemoderatoren om deltakerne skulle kunne tenke seg å hjelpe til med å utvikle lederskapsprogrammet. De var imidlertid helt uvitende om at de var med i et eksperiment. Deltagerne ble delt inn i to grupper som ble bedt om å, i løpet av ti minutter, jobbe sammen to og to for å finne fram til nye ideer til neste års lederskapsprogram. Begge gruppene ble klassifisert til å være like erfarne, ordentlige og entusiastiske, men de fikk ulik behandling når de fikk sine instruksjoner, og ting i deres omgivelser ble endret på.

Den første gruppen ble møtt av en varm velkomst. Instruksjonene på blått ark ble innledet med et hyggelig «Hallo», et budskap om at «vi trenger din hjelp», samt et avsluttende «takk». Gruppen ble tilbudt te eller kaffe og ble oppmuntret til å dele sine erfaringer. Ideene som deltakerne kom fram til ble skrevet på flerfargede post it-lapper.

Den andre gruppen fikk byråkratiske instruksjoner understreket med «Vær snill å ha kontroll på disse instruksjonene under idéutformingen» og «Pass på at du drikker ordentlig». De fikk skrive sine ideer på hvite linjerte ark med beskjed om å skrive tydelig og lage en nummerert liste. De fikk servert isvann.

Resultat: Den vennlige håndterte Gruppe 1 utviklet 70 helt nye ideer innenfor helt nye områder, med forslag på både innovative foredragsholdere som helt nye programformat. Det var mer enn dobbelt så mange som forslagene fra Gruppe 2. Deres 32 ideer handlet framfor alt om strukturelle og logistiske forbedringer som å inkludere frokost og lunsj og se til at telekonferansen hadde teknisk støtte.

Kilde: chef.se