– Vi tenker at vi for å styre organisasjonen i en viss retning, trenger vi fakta og data. Storytelling er for mange ledere forbeholdt podiet og talene. Gjennom gode historier kan du imidlertid få de ansatte med på retningen og arbeidet dere gjør, samtidig som du også inspirer og lærer bort storytelling til de ansatte, slik at de også kan ta det i bruk. Når de ansatte tar i bruk storytelling, kan de også bli bedre ambassadører på vegne av organisasjonen.

– Jeg skiller mellom når du forteller en historie i en én-til-én-setting og i en fysisk setting, kontra det å fortelle det samme skriftlig og i digitale medier. Det er vanskeligere å nå gjennom på det skriftlige. Utfordringen er å korte ned budskapet til et kort format, siden folk knapt tar seg tid til å lese lange tekster lenger, spesielt på digitale flater. Det å formulere et budskap og få gjennomslag for det du vil ved bruk av storytelling er en kunstform. I starten kan det være nyttig med profesjonell hjelp på dette, men etter hvert vil du bli flinkere til å konsentrere budskapet ditt og fortelle effektive historier.

Hvem snakker du til?

Larsen forklarer at mange begynner med å tenke på hva de skal formidle og hvordan de skal få budskapet ut. Det er da han anbefaler at du stopper helt opp.

– Tenk heller på hvem du skal formidle budskapet til og hva du ønsker at de skal sitte igjen med. Abraham Lincoln var kjent som en fantastisk historieforteller. Når han skulle forberede noe han skulle formidle, brukte han to tredjedeler av tiden på å tenke på motparten. Hva er de interessert i, hva er deres verdier, hva er deres ståsted? Hvor er de i dag? Hva vil de være interessert i å høre? Deretter brukte han den siste tredjedelen av tiden på å planlegge det han ville formidle.

– Tenk deg at dere står i en stor omstillingsprosess. De ansatte er gjerne lei seg, det er mye frustrasjon, folk kjenner på at dette er vanskelig. Kanskje det da ikke er så smart å sende en positiv ladet e-post med budskapet om at «dette går bra, dette fikser vi», men heller tenke på hva de har behov for og hvordan du kan få budskapet frem ved å bruke patos, altså følelser. Gjennombruddet ved historiefortelling ligger nettopp i bruken av patos – hvordan du kan engasjere folks følelser.

DL on stage.png

Se deg selv i reisen vår!

Larsen understreker at den viktigste rollen en leder har, er å vise et fremtidsbilde som ansatte, partnere og andre kan se seg selv i og se at de er med på den reisen.

– Det handler da ikke om en énveiskommunikasjon der du viser hva dine ideer og din visjon er, men en toveiskommunikasjon der folk gjennom dialog er med å forme historiene. Dermed kan de også se seg selv i dem. Jeg tror at vi i økende grad vil se at ledere som er gode på å fortelle hvordan bedriften løser de store sakene for samfunnet, og ikke bare huker av for at de er gode på for eksempel bærekraft, vil oppleve større fremgang. De som viser vilje til å lytte til strømmingene i samfunnet og klare å fortelle en historie som folk kan se seg i. Equinor er et eksempel på et selskap som har omstilt seg fra å være et oljeselskap til mye mer et energiselskap – gjennom historieformidling. De har klart å endre historiefortellingen om seg selv, på en måte som har vekket oppmerksomhet langt utenfor landegrensene.

– Statkraft er også veldig flinke på å fortelle en historie som er tilgjengelige for allmennheten, med kule videoer og musikk om fremtiden og hvordan du er med på å bestemme den. For at dette skal funke, må lederne også fortelle den samme historien, slik at folk ser at de tror på det. Forsvaret har gjort yrkene sine om til noe jordnært gjennom å fortelle historier om menneskene som utfører dem, samt at de har en dyktig leder som har vært synlig på flere plattformer. Og for å ikke glemme pizza Grandiosa, med sin «ekte kjærlighet» fortalt gjennom en musikkvideo som alle unge kjente seg igjen i, og en emballasje som gir oss en god følelse av å støtte norsk landbruk når vi kjøper pizzaen.

The STAR Moment

Hovedfokuset i storytelling er ifølge Larsen å bruke følelser, bruke deg selv og ha i bakhodet hva folk har behov for å høre.

– Hvis du har tid til å forberede deg, er trening noe av det beste du kan bruke tid på. Og bruke tid til å skape og formulere historien. Lage knagger du kan henge historien på mens du forteller den. Pass også på å ha et enkelt språk, så du ikke skaper distanse til de som hører eller leser. Lag en struktur på forhånd, og velg gjerne en kjent struktur som du kan tilpasse historien din til. Det kan være en kjærlighetshistorie, en heltehistorie, en David mot Goliat-historie, en god mot ond-historie. Dette tar tid, og kanskje trenger du ekstern sparring på innholdet. Deretter øver du, slik at det sitter – eller bruker god tid på å skrive, slik at historien kommer tydelig frem.

– En konkret storytellingteknikk som fungerer veldig bra, er å bruke en «STAR moment» (Something They will Always Remember). Noe rart, morsomt, annerledes. Et eksempel er Bill Gates, som jeg har jobbet en del med. Under en TED Talk for flere år siden illustrerte han problemet med at vi tenker på malaria som et tredje verden-problem, ved å late som om han hadde tatt med seg malariamygg fra Afrika som han slapp ut blant publikum, slik at også vår del av verden også kunne bli kjent med problemet. Dette er noe folk husker den dag i dag. Men husk at du ikke trenger å bli en ny Clinton eller Gandhi – storytelling er noe som kan læres av alle, avslutter Larsen.

Hvordan virker storytelling på oss

Storytelling i business fokuserer på de menneskelige delene av arbeid. Det handler om å fortelle historier i stedet for å liste opp fakta. Gode historier engasjerer mer, skaper interesse, overrasker og overtaler – og publikum og lesere husker dem bedre. En god historie inspirerer til handling, mens fakta inspirer til … ingenting.

Fakta snakker til hjernen og logikken, og aktiverer senteret for språkprosess i hjernen. Historier snakker til hjertet, og får hjernen til å reagere annerledes. Opptil sju områder i hjernen aktiveres samtidig, herunder områdene som behandler bilder, følelser og sansene. Området som behandler bilder, jobber 60 000 ganger raskere enn områder som behandler språk (det området som aktiveres ved bruk av fakta).

Tenk deg selv: når ble du sist rørt til tårer av å lese et Excel-ark?
 

I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

-Maya Angelou, poet, forfatter, danser, film- og TV-produsent, regissør, dramatiker og skuespiller

Larsens bok- og lyttetips

Bøker:
Talk like TED, av Carmine Gallo
Storytelling with Data, av Cole Nussbaumer Knaflic
Podkast:
Making Sense with Sam Harris

 

 
Om Dennis Larsen:
Jobb: Jobb: Managing Partner i ReputationInc, en internasjonal konsulentvirksomhet. Høyskolelektor på BI og Research Partner i Nordic Alliance of Communication and Management.
Utdanning: MSc i økonomi fra Erasmus University, Executive Master of Science Corporate Communication fra Rotterdam School of Management
Erfaring: Over 20 års erfaring som rådgiver til ledere i store organisasjoner internasjonalt

 

Tekst: Inger Lise Kontochristos Foto: Privat