Vær proaktiv, ikke reaktiv

En reaktiv HR-funksjon går på bekostning av forretningsresultater. HR må bestemme hvilke ressurser funksjonene deres trenger for å nå målene som er satt. Så raskt som forretningsverdenen beveger seg i dag, kan det være at talentet som trengs for å gjennomføre strategiske mål i organisasjonen, ikke eksisterer. For å nå målene kreves en smart tilnærming til rekruttering, opplæring og omskoling.

For å være proaktiv må HR vise hva du trenger for å nå strategiske mål gjennom talent. Du må være villig til å møte det ukjente. Se på trender i markedet og blant konkurrenter og foreslå talentmodeller for å få til en vellykket gjennomføring av strategiske mål.

Tilrettelegg for strategiske planleggingsøkter

HR spiller en sentral rolle i å legge til rette for avdelingsstrategi på toppen, og er i en perfekt posisjon for å legge til rette for strategiske målsettingsøkter. Start med de store målene og diskuter disse med administrerende direktør. Har vi teknologien vi trenger for å gjennomføre strategien? Er målene realistiske fra et operasjonelt ståsted? Hvis vi trenger å omskolere ansatte for å nå målene, er det økonomisk mulig? Ingen enkeltavdeling kan operere i en silo, og virksomheten kan ikke oppnå gode nok resultater hvis en stor avdeling blir utelatt fra planleggingsprosessen.

Les også: Kulturkoder – grepet du tar for å knytte strategien til kulturen - ledernytt.no

Artikuler mål på hvert nivå

Når målene er satt på toppen – med innspill fra alle ledere og HR – må de ned til avdelings-, team- og individnivå. HR bør fungere som en rådgiver og bringe de store helhetsmålene til det operative nivået. Sett mål som er spesifikke, målbare og som skaper resultater. Innprent disse målene og de resulterende OKR-ene i talentstyringsprosesser ved å sikre at hvert mål kan spores og måles. Hjelp hver avdeling med å etablere en plan for ansettelse eller utvikling av ferdighetene de trenger for å gjennomføre den strategiske planen.

Les også: HR-strategi i usikre tider krever samhandling mellom ulike mål - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Betterworks.com