Her følger noen ting du bør tenke på om du mistenker at en medarbeider er psykisk dårlig, ifølge Barbro Östling, fil kand i atferdsvitenskap og markedsøkonom.

1. Be om en samtale. Si det akkurat som det er. At du lurer på hvordan vedkommende har det. Spør hva som er årsaken, om det er på grunn av jobben og om det er noe du kan gjøre for å hjelpe.

2. Fortell hvorfor du er bekymret. Fortell hva det er som gjør at du synes personen har oppført seg annerledes. For å kunne gjøre det bør du vente med samtalen til du har samlet deg noen eksempler. Dette gjelder ikke hvis det har skjedd noe dramatisk som krever at du handler raskt.

3. Vær oppmerksom på forandringer i oppførselen. Et tegn på at en person ikke har det bra kan være at de oppfører seg annerledes. Du må se hvordan han eller hun oppfører seg i forhold til hvordan de vanligvis er. Om din medarbeider vanligvis er utadvendt og plutselig begynner å trekke seg tilbake, kan det være et tegn på at noe er galt.

4. Vær klar over dine grenser. De fleste sjefer er ikke psykologer. Bare fordi du tar opp problemet, må det ikke være du som løser det. Føler du at det blir for komplisert er det bedre at noen andre tar over.

5. Tenk over hva du kan gjøre. Er det noe du kan gjøre som leder? Du kan for eksempel se over din medarbeiders arbeidssituasjon eller gi personen tillatelse til å besøke en psykolog i arbeidstiden.

6. Hjelp til å gå videre. Skaff deg en god oversikt over hvilke ressurser som finnes. Henvis personen videre til andre som har mer å gjøre med den type situasjoner. For eksempel bedriftshelsetjenesten eller HR.

7. Ta deg tid. Om du er for opptatt med andre arbeidsoppgaver får du ikke tid til dine ansatte. Det gjør at det blir vanskeligere å se signaler som tyder på at noen ikke har det bra og trenger støtte.

Kilde: chef.se