I følge Brainwells, handler det først og fremst om hvordan man ser på verden, som individ, team og bedrift.  

For fire år siden startet Even Fossen og Kristine Maudal selskapet Brainwells. Utgangspunktet var en klar tanke om at det måtte være mulig å jobbe med bedriftskritiske saker som strategi og ledelse, på en mer engasjerende måte. I dag jobber de både i Oslo og Silicon Valley, og her får du deres tips til hvordan ledere kan ta tak i sin ledelse, og styre bedriften mot suksess.

- Opplevelsen av suksess eller å lykkes, defineres mye av holdning, evnen til å se og gripe etter muligheter, og oppfattelsen av å være i bevegelse i riktig retning, sier en av gründerne bak Brainwells, Kristine Maudal.

Opplevelse av suksess er imidlertid subjektiv.

- Det hjelper ikke at andre ser på deg som en suksess dersom du ikke gjør det selv. Derfor er holdning viktig. Hvordan velger du å se på livet? Er det en evig kamp mot endring og det som er nytt, eller klarer du å se på det med åpenhet og nysgjerrighet?
Om du vet hvor du vil, er det langt enklere å oppnå nettopp suksess.

Den tradisjonelle måten å lede på, funker dårlig

- Bare 13 prosent forteller at de er engasjert på jobb, mens hele 26 prosent sier at de er aktiv uengasjert på jobben, opplyser forskning fra Gallup State of the Workplace. Disse tallene er selvsagt en kjempeutfordring for enhver leder, men det er også en fabelaktig mulighet for den lederen som er villig til å gjøre noe annerledes, sier Maudal.I en verden som hele tiden er i endring, er det ingen som vet hva som vil skje i tiden som kommer.

- Det vi imidlertid vet, er at den tradisjonelle måten å lede på, funker dårlig, forteller hun.

Ta tak i tre ting

Så, hvordan kan man utvikle seg selv - og bedriften - til det bedre? Maudal forteller at det finnes mange steder man kan starte, men at Brainwells erfaring er at man vil komme lang ved å ta tak i tre ting:

  1. For det første er det lurt å være rimelig klar på hva det er dere ønsker å få til - og da helst utover det å tjene penger. Hvorfor gjør vi det vi gjør?

- Grunnen til at dette er viktig er fordi det kobler det logiske med det emosjonelle. Det er dette vi står opp om morgenen for, og det er derfor viktig å være klar over hva «dette» er. Nå i vår gjennomførte vi for eksempel en stor Purpose-prosess for et finansselskap med over 2000 ansatte, der alle medarbeiderne har vært invitert med i prosessen, samtidig som ledergruppen har jobbet tett på det hele. Det har vært fantastisk spennende og givende, og for oss blir det mye av det vi selv omtaler som «gåsehudøyeblikk», nemlig opplevelsen av at vi kan hjelpe ledere og deres ansatte med å skape en meningsfull arbeidshverdag. Og da er vi inne på hvorfor vi jobber med det vi gjør, sier Maudal.

  1. For det andre er det viktig å være tydelig på hvilken kultur det er man ønsker å ha. Hvordan skal vi ha det sammen mens vi jobber med å nå målene våre? Kultur er jo noe vi får enten vi jobber med det bevisst eller ikke, så hvorfor ikke like gjerne sørge for å få en bra kultur? Dette gjør at man både har det kult på jobb, og - ikke minst - kan holde på de kloke hodene, og samtidig tiltrekke seg nye.

- Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Bedriften må utarbeide sin egen «Culture Code». Det er i seg selv en prosess som gjør alle bevisst på hvor viktig kultur er, og den setter ord på hva som er OK og hva som ikke er det. Slik blir det lettere å nå de målene man har satt seg, forteller Maudal.

  1. Til slutt handler det om samspillskompetanse og involvering. 

- Bedrifter som har team som samarbeider godt, klarer å utnytte det kollektive geniet. Ledere som jobber på denne måten gjør også det, og da er det lett å skape en levende strategi som alle har et positivt forhold til, sier hun.

Maudal understreker at dette gjelder like mye på det individuelle plan, som på team- og organisasjonsnivå.

- Forskning viser at mennesker som har et mål i livet lykkes oftere, og er mer fornøyde underveis, forteller Maudal.

Og så er det viktig å anerkjenne progresjon, fordi det er en viktig motivasjonsdriver. Forfatteren av «The Progress Principle» Teresa Amabile, en professor på Harvard som Brainwells møter innimellom, bekrefter på dette.  

Viktig med god kultur

«The Progress Principle» som Teresa Amabile, en professor på Harvard som Brainwells møter innimellom, har forsket mye på dette.

- Å ha en positiv holdning til samhandling handler jo absolutt om kultur, hva man fokuserer på og hvordan man vil ha det. Skal man overleve i et samfunn der kunnskap i seg selv ikke har samme verdi som før, er det en utrolig viktig evne å være god på å samspille med andre, sier Maudal.

Det aller første du som bedriftseier må gjøre, er å begynne å prate om hvilken kultur dere ønsker å ha innad bedriften.

- Hva er det som er bra hos dere, og som dere vil ha mer av? Hva er det dere mener vil være smart å forandre på? Det er først når man har en tydelig forventning til hverandre på dette området, at man kan påpeke når noe er innenfor eller utenfor på en måte som oppleves som konkret og konstruktiv. Har dere først utviklet en «Culture Code» blir det lettere å gi tilbakemelding på ønsket eller uønsket adferd, uten at det oppfattes som personlig, forteller Maudal.

Hun legger til at en leder som er bevisst på sin egen adferd, vil ha lettere for å være troverdig i forhold til å bygge en sunn kultur.

- Fordi det er en så stor mulighet til å påvirke, er det å være en skikkelig god leder en av de viktigste jobbene man kan ha. Som leder påvirker du både verden rundt deg, og det personlige livet til dine ansatte. Det er ingen liten oppgave.

Involverende ledelse

Tiden hvor en leder skal sitte på alle svarene er forbi.

- Involverende ledelse betyr at man må se på de ulike utfordringen man har i fellesskap, og involvere relevante medarbeidere for å løse disse. Det betyr ikke at alle skal være involvert i alt, men at man for eksempel i en åpen fase kan invitere flere til å jobbe med innspill og ideer som senere valideres og besluttes av de som eier prosjektet, forteller Maudal.

Hun forteller at det finnes mange som vil argumentere med at denne måten å jobbe på, tar lenger tid. Det vil hun avkrefte.

- Det tar riktignok noe lenger tid der og da, men den tiden blir svært raskt innhentet ettersom implementeringen går raskere, nettopp fordi folk har eierskap til resultatet, forklarer hun.

Skal man lykkes i dag må man sørge for at bedriften består av mange «intelligente celler».

- Da er man helt avhengig av at alle er innforstått med hva det er man ønsker å oppnå. Ytterligere kraft oppnås dersom en har kollektiv forståelse av målet. Og det bør ikke bare prate til hjernen, men også til hjertet, sier Maudal.

Ikke så komplisert å tenke nytt

- De fleste mennesker har et reelt ønske om å få lov til å bidra, å bli hørt og å få være med på noe som er større enn seg selv. Det betyr at hvis man klarer å være en involverende leder, der man utnytter den kollektive kompetansen, evnene og viljen som ligger i et team, så vil man komme ganske langt, sier Maudal.
Hun forteller at det egentlig ikke er så veldig komplisert, for dette handler om basale behov.

- Strategiprosesser, jobbing med økt samspillskompetanse, definering av intern kultur er for eksempel typiske ting som vi jobber med og som skaper utrolig positive resultater og engasjement. Involvering skaper engasjement, og når engasjementet er en mangelvare er det utvilsomt et pluss, forteller hun.

Også her er det viktig å skille litt mellom prosess og innhold. Dessverre er det altfor mange som ikke ser forskjellen på innhold og prosess, og da er det lett for at ting blir unødvendig komplisert.

- Prosessen handler om hvordan vi kommer oss fra A til Å, mens innholdet er det vi jobber med underveis. Å være god på prosess er ikke særlig vanskelig, men det krever litt innsats for å forstå hvordan det gjøres. Vårt mål med ledere og bedrifter vi jobber med, er å flytte dem fra å bare levere innhold, til å også kunne håndtere prosessen selv, forteller Maudal.

For å få til dette må man lære seg noen metoder og teknikker. For eksempel er det veldig lurt å være tydelig på hva man forvente av hverandre i oppstarten av et prosjekt. Hva er ønsket resultat? Hvem gjør hva, og når skal det gjøres?

- Forbausende ofte setter man i gang små og store prosjekter uten å ta seg tid til dette i starten, og da er det ikke særlig merkelig at det oppstår enkelte utfordringer underveis, forteller Maudal.

«Culture Code»

En Culture Code er en dokumentasjon av kulturen, men det viktigste her er selve prosessen. Det gjør at alle i organisasjonen blir bevisst på hvor viktig kultur er. Det er kulturen som danner mulighetsrommet for strategien, det må vi aldri glemme.

Gjennom å jobbe systematisk sammen i en prosess som dette får man satt ord på hva som er OK og hva som ikke er det, og laget noen kjøreregler som alle har eierskap til og som det er enkelt å forholde seg til - også for de nye som måtte komme om bord. Slik blir det lettere å nå de målene man har satt seg.

Tekst: Lizbeth Osnes

Layout 1