De virkelig kreative øyeblikkene oppstår når teamene klarer å forsone seg med sider av teamets måte å fungere på som ofte har en tendens til å stå i motsetning til hverandre. 

Kompromiss nr. 1: Ulike perspektiver og vilje til å samarbeide. I næringslivet blir det ofte lagt vekt på at man i et team trenger en blanding av ferdigheter og perspektiver som utfyller hverandre. En rekke studier har også vist at mangfoldige team er i stand til å kartlegge problemer på smartere måter og komme opp med flere originale og nyttige løsninger enn mer homogene team. Men mangfoldet gir ikke fordeler hvis man ikke har en gruppe mennesker som er motivert og som deler et felles mål og er villige til å samarbeide. Jeg har altfor ofte sett organisasjoner sette sammen team fra toppen og ned, ut fra en slags "mangfoldsalgoritme", noe som rett og slett ikke vil fungere. Innovasjon krever hardt arbeid. Det vil alltid oppstå uenighet og konflikter. Kjemien mellom menneskene er like viktig som de ulike ferdighetene de tilfører oppgaven de i fellesskap skal løse. 

Kompromiss nr. 2: Empati og objektivitet. Innovasjon forutsetter en evne til å se hvordan man kan forbedre noe som allerede eksisterer. For å oppnå dette må man se seg rundt og sette seg inn i andre menneskers situasjon slik at man forstår hvordan livet deres arter seg, og man må se eventuelle problemer fra disse menneskenes ståsted. Ved hjelp av empati kan man forstå hva folk "gjør", "tenker" og "føler" og dermed gjøre dem åpne for nye, kreative muligheter som fører til innovasjon. Men innovasjon krever også objektivitet, ikke bare empati. Å etablere kontakt med menneskene du designer for, betyr ikke at du kan miste objektive fakta og data av syne. Vi må skape en relasjon med menneskene, men samtidig må vi ha et åpent sinn og stille spørsmål ved antakelser som kan forstyrre resonnementene underveis i prosessen. Det er ved å kombinere empati og objektivitet vi kan håpe på å se verden slik den er – ikke slik vi tror den er.   

Kompromiss nr. 3: Psykologisk trygghet og sunn friksjon. I Google ble det gjennomført et toårig forskningsprosjekt med 280 team. De fant bare én forskjell mellom innovative og ikke-innovative team – psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet oppstår når medlemmene føler at de har lov til å dele ideer og prøve nye ting i åpenhet, uten frykt for negative konsekvenser. Dette er helt riktig, så lenge arbeidet med å skape denne tryggheten ikke fører til at teamet blir opptatt med overdrevent konsensuelle diskusjoner der alle ideer fremstår som gode. Virkelig innovative team er litt ubarmhjertige mot hverandre. De er oppriktige og stiller spørsmål ved ideene inntil de kan få dem til å fungere. Min kjære kollega Bill Fischer minner oss ofte på følgende: "Vær uhøflig. Høflige team oppnår høflige resultater." De-beste-teamene-blomstrer-når-de-er-uenige. Så ja, vi må skape trygghet innad i teamet, men det må ikke føre til et "tilfreds klima" der alle viser omtanke og "støtter" hverandre, men ikke "utfordrer" gruppen i prosessen. Sunn friksjon er nødvendig for at innovasjonsarbeidet skal blomstre. 

Det er ikke alltid så enkelt å få til disse kompromissene. Du kan bli fristet til å tro at teamet ditt gjør det bra fordi det har en struktur som fremmer mangfold, empati og et klima med psykologisk trygghet. Men hva med de andre sidene av teamets funksjon? Føler du at teamet forener mennesker med en sterk vilje til å samarbeide med hverandre? Hvor gode er dere på å bruke vitenskapelig belegg for å definere problemer og lete etter løsninger? Viser dere omtanke for hverandre, samtidig som dere er uhøflige nok i måten dere forholder dere til hverandre på?  

Å skape et vellykket, innovativt team er ingen eksakt vitenskap. Det krever en subtil blanding av ingredienser som det ikke er enkelt å skape i praksis. Å forsone seg med de tre kompromissene som er beskrevet i denne artikkelen gir noen perspektiver det er lurt å tenke gjennom når du står på startstreken til din neste innovasjonsreise. 

Tekst: Cyril Bouquet  er professor i stategi ved IMD