Norges svar på Sherlock Holms gir deg sine beste tips.

Dette er Vidar Hansens spesialfelt. Han er tidligere politimann, han er mentalist og tankeleser og han kan fortelle mer om deg enn du tror er mulig. Til Ledernytt har han avslørt noen av metodene han bruker, som er observasjon, tyding av kroppsspråk og intuisjon. 

                – De siste 35 årene har politiet vært i en endringsprosess, sier Hansen.

                – Mens man tidligere vektla den autoritære lederstilen både internt i organisasjonen og i møte med klientene, har man senere differensiert lederbegrepet og sett at andre måter å lede på ofte er langt mer effektivt.  Spesielt kommunikasjon og samhandling ble mer fremtredende.

                Hansen forteller at når han fordypet seg i kommunikasjon, kroppsspråk og intuisjon i møte med mennesker oppdaget han hvor ekstremt effektive verktøyene han utviklet var.

                I dag er den tidligere politimannen foredragsholder, mentalist og underholder og lever blant annet av å lære bort verktøyene til andre.

Haugesund 290515Mind game pΠFestivitetenMentalist Vidar Hansen

Med observasjon kan du lese mellom linjene…

– Ved å legge merke til hvordan folk går kledd, kroppsspråket, hvordan de snakker og hvordan de går vil du lære mye om en person, sier Hansen.

Han er trenet på observasjon og oppfatter mer enn de fleste. I løpet av få sekunder ser han mye vi andre ikke legger merke til. Han forklarer at mennesker og situasjoner kan leses helt ned på mikronivå.

Observasjon gir deg helheten

– Når du observerer mange små detaljer forteller det kanskje en helt annen historie enn den som blir fortalt. Legger du til detaljer fra situasjonen og stedet kan du få et komplett bilde, sier han.

Hansen påstår at vi i det daglige går glipp av mye fordi vi ikke observerer.

–De fleste av oss vet ikke om vi har romertall eller ordinære tall på klokken vår. Selv om vi ser på klokken mange ganger hver dag, observerer vi ikke, sier han.

Han forklarer at for å observere må du både se og registrere det som skjer. Du må rett og slett legge merke til alle detaljene rundt deg.

– Vi må høre det som blir sagt, se hva som blir gjort, følge med på omgivelsene og oppleve følelser og stemninger, sier han.

– Politiet blir opplært i observasjon og bruker dette aktivt i utførelsen av alt politiarbeid.

Han forteller at karakteren Sherlock Holmes fra litteraturen er hans store helt. Karakteren har fasinert en hel verden med sin evne til å sette alle de små detaljene til en helhet som forteller en historie. Observasjonene som beskrives i bøkene er gode eksempler på hvordan detaljene avslører deg.

Slik blir du god til å observere

For å bli god til å observere er det ifølge Hansen tre ting som er viktige:

  1. Du må være selektiv – være bevisst på hva du skal observere, og velge hva du skal fokusere på.
  2. Du må bruke hele sanseapparatet - syn, hørsel, lukt, følelser og smak. Hver sans gir informasjon og samlet forteller de en historie.
  3. Du må være engasjert og interessert i det du observerer. Hvis du ikke er aktivt til stede med hele deg vil du gå glipp av mange detaljer.

– Du kan trene deg på å bli god til å observere, slik at du får med deg tegn som underbevisstheten normalt tar seg av. Det er som å sykle! Når du først har lært deg det, vil det gå automatisk, sier han.

Kroppsspråket avslører deg!

Det å kunne lese mennesker er viktig i alle situasjoner der mennesker møtes. Dette gjelder både i ledelsesutøvelse, forhandlinger, salg, medarbeidersamtaler eller på møter.

                – Det å bli bevisst eget kroppsspråk samt å lese andres kroppsspråk er en enorm kilde til informasjon om hva den andre føler og tenker, sier han.

Bruker du kroppsspråket bevisst vil du kunne fremstå som mer selvsikker og inkluderende, og du vil enklere lese og forstå andres reaksjoner, sier han.

– Kroppsspråk er kommunikasjon uten tale- eller skriftspråk, og består av både bevisste og ubevisste bevegelser.

 Hansen forteller at en del av kroppsspråket vårt er medfødt og at det finnes et universelt kroppsspråk som gjelder alle mennesker. Han gir et eksempel på at også blinde personer som vinner et idrettsarrangement løfter armene sine i seiersglede.

– Kroppsspråket til andre kan gi deg ekte og spontane reaksjoner på det du sier og gjør. Det sier mye om hva personen tenker og føler i øyeblikket, sier han.

                – Med et tydelig kroppsspråk i egen kommunikasjon kan du skape tillitt og du vil få folk til å føle seg verdsatt og sett.

Ansiktsuttrykk og mikromimikk

– En del reaksjoner ligger dypt forankret i oss og uttrykkene er de samme over hele verden, uansett opprinnelse og kultur, sier Hansen.

– Følelser som glede, sinne, redsel, tristhet, overraskelse og ekkelt er universelle og vises i ansiktsuttrykket. De er lette å kjenne igjen.

Mikromimikk som Vidar Hansen er spesialist på er ikke like lett å oppdage. Det er korte ufrivillige ansiktsuttrykk som gjenspeiler de spontane følelsene. De styres av underbevisstheten og kan ikke skjules.

– Dette skjer i korte øyeblikk, men er du trenet i observasjon kan du se dem, sier han

– Når du legger merke til mikromimikk kan du lese situasjonen og gjøre noe med det du ser. Du kan være i forkant av problemer, utfordringer eller annet som skjer med dine medarbeidere. 

Vidar Hansen - Mentalist

Lær deg å lese kroppsspråk

For å bli god til å lese kroppsspråk er det ifølge Hansen øvelse som må til. I tillegg må du bli kjent med personene for å legge merke til endringer i kroppsspråket. Hansen forteller at det er en del velkjente tegn som viser stress og nervøsitet, blant annet kan du se etter om personen for eksempel:

  • Knar hendene sammen
  • Tar seg i halsgropen eller fikler med et smykke
  • Knekker i fingrene
  • Stryker seg selv på armen (har en beroligende virkning)
  • Biter seg i leppene
  • Ventilerer; Menn tar tak i og løfter skjortekragen og kvinner løfter på håret
  • Stemmen blir lysere

– Ser du at en medarbeider reagerer med overraskelse eller nervøsitet, kan du spørre hvordan det går og om det er noe du kan gjøre for ham/henne. Det gjør at medarbeideren føler seg sett, og du kan komme i forkant av et eventuelt problem, sier han.

Ledere som kjenner de ansatte har ifølge Hansen lettere for å lese kroppsspråket enn autoritære ledere som ikke kjenner sine ansatte.

Slik bruker du kroppsspråket på møter

Han anbefaler deg å være bevisst på eget kroppsspråk i en møtesituasjon ved å:

- Ha armene på/over bordkanten og ikke under bordet

- Bruk armene til å gestikulere (men ikke bruk store dramatiske bevegelser).

- Snakk til folk ved å si navnet og gjør en håndbevegelse i retning av der de sitter. Det gir den du snakker til en god følelse av å bli sett.

– Se også på mikromimikken til møtedeltakerne, og du vil raskt se reaksjoner på det som omtales, sier Hansen.

Slik lurer du hjernen

Hjernen tolker signaler den mottar raskere enn du selv klarer å vurdere det du ser. Hansen gir et eksempel på dette ved å vise til skrekkfilmer.

– Til tross for at vi vet at alt som foregår i en film kun skjer på et filmsett, uten farer, blir vi lurt til å tro på det vi ser. Vi reagerer automatisk med redsel, sier han

– På samme måte kan du bare ved endre kroppsstilling lure din egen hjerne. Du kan for eksempel fjerne nervøsitet ved å rette deg opp i ryggen og presse brystkassen fram.

Hansen forteller at hjernen vil gjenkjenne kroppsstillingen som åpen og klar, og adrenalinet i kroppen går automatisk opp. Dette medfører at du vil føle deg både større og ”tøffere” og nervøsiteten vil reduseres.

– Det motsatte vil skje hvis du synker sammen og inntar en introvert posisjon, da vil du ha et svakt utgangspunkt, sier han.

Slik bruker du kroppsspråket ved foredrag/taler

– Lur hjernen og løft selvtilliten ved å innta en myndig og åpen kroppsholdning før du starter, sier han.

– Deretter gjør du en rolig entré, ser ut over publikum og tar en liten pause før du smiler. Pass også på å bruke blikket aktivt og ha øyekontakt med ditt publikum.

Han forklarer at med et åpent kroppsspråk viser du at du er trygg i situasjonen.

Slik oppdager du løgn

– Ærlighet er en verdi som bør være nedfelt i organisasjon, sier Hansen.

                – I politiet var vi helt avhengige av at vi kunne snakke åpent om vansker og feil vi gjorde under debrifer etter krevende operasjoner. Dette begynner selvsagt med lederen selv, en ærlig leder kreves for å få frem ærlige kolleger.

                Ifølge Hansen vil tøffe sanksjoner av feil kunne føre til manglende rapportering eller løgn. Følgene vil være manglede læring i organisasjonen.

– Likevel er løgn er en del av menneskets natur, men det finnes verktøy for å lese om personen lyver.

Han forteller at det er vanskelig å lyve folk rett opp i ansiktet, og at vi derfor lyver mest på telefonen. I telefonen blir vi ikke avslørt av kroppsspråket.

– En mye brukt og relativt uskyldig løgn er når du ringer for å fortelle at du kommer om 5 minutter, men du vet egentlig at det vil ta minst 10-15 minutter.

Nøkkelen til å avsløre løgn er ifølge Hansen å se etter det som fraviker fra det normale. Hvis du opparbeider deg en viss kunnskap om reaksjonsmønsteret til en medarbeider, vil det være enklere å se når en person sier eller gjør noe som ikke samsvarer med det normale kroppsspråket. På fagspråket kalles dette å lage seg en basislinje.

Ifølge Hansen finnes det 4 metoder som ofte brukes for å avsløre løgn:

1 - FBI Metoden:
Be først om en detaljert forklaring om den aktuelle hendelsen. Be deretter personen om å fortelle den like detaljert, men baklengs.

 2 - Konfrontasjon:
Når en person blir konfrontert med en beskyldning og ikke ønsker å svare sannheten vil en naturlig reaksjon være å svare ved å gjenta spørsmålet. Det er en metode løgnere bruker for å kjøpe seg tid til å komme opp med en god bortforklaring/løgn. Hvis du gir uttrykk for at du tror på løgnen vil du kanskje se et lite og kjapt smil hos løgneren, som konstanterer med glede at løgnen ble trodd.

3 - Detaljert forklaring:

Personer som lyver vil ofte konstruere en mer detaljert forklaring enn det som er normalt. Dette er fordi han/hun vil overbevise deg om at historien er sann og legger på overbevisende detaljer. Ved å få en forklaring så tidlig som mulig får ikke personen det gjelder tid til å konstruere en historie. Da kan historien endre seg etter en stund. .

4 - Tollermetoden:
Ikke spør direkte om det du ønsker svar på. Istedenfor at tollere spør deg om du har noe å fortolle så spør de om du har dårlig samvittighet. Personer med dårlig samvittighet vil automatisk snu seg litt vekk før de svarer, og stemmen kan bli litt lysere. Spørsmål som ikke går direkte på saken, kan heller ikke besvares med en innøvd løgn. I tillegg er det vanskelig å lyve noen rett opp i ansiktet.

Ta raske avgjørelser med intuisjon!

Intuisjon er en umiddelbar innsikt eller følelse som kommer lett og som vi ofte ikke kan redegjøre for opphavet til, men som likevel gir oss en følelse av hva som er riktig.

                – Intuisjon skilles fra analytisk eller rasjonell tekning der man overveier argumenter og analyserer alternativer før man treffer valg, sier Hansen.

– Hjerner er som en harddisk. Den lagrer alt du ser og oppfatter, og sender signaler ut til kroppen uten at du tenker over det.

Han forteller at intuisjon kan trenes opp, og viser til at Magnus Carlsen baserer 90 prosent av sine sjakktrekk på intuisjon. Selv om han tenker i 15 minutter før han tar neste trekk, viser det seg at i 90 prosent av tilfellene velger han det første som umiddelbart falt han inn.

– Dette kommer av lang trening i spillet og at hjernen jobber på automatikk ut fra tidligere erfaringer, sier han.

– Dette kan du også trene deg opp til. Ved observasjon og erfaring kan du bygge opp intuisjon som kan gi deg trygghet til å stole på raske valg når du trenger dem.

Han presiserer likevel at for å kunne stole på intuisjonen må du raskt kjenne igjen sikre tegn som gir deg svarene.

– Jo mer kunnskap du har om et emne jo mer kan du stole på intuisjonen din, avslutter han.

Vidar Hansen
Vidar Hansen blir kalt for Norges svar på Sherlock Holmes og er ekspert på observasjon, kroppsspråk og intuisjon. Han har bakgrunn fra politiet og i 2010 fikk han tildelt politiprisen for å ha pågrepet flest kriminelle i Norge. Nå holder han interaktive foredrag og underholder publikum, og regnes som Norges mest ettertraktede tankeleser og mentalist.
 

Tekst: Anne Bente Hauge    Foto: Kristian Jacobsen