Den må til for å skape tillit, begeistre og inspirere; å skape og ta vare på relasjoner til sine medarbeidere.  En god leder har et positivt menneskesyn og forstår at virksomheten også handler om mennesker som jobber sammen i et sosialt fellesskap, mennesker som har behov for tillit, respekt, dialog og anerkjennelse.  Det betyr at lederen må kunne lese ”følelsenes språk” - og håndtere det, både i storm og stille.    

Ansiktsuttrykk og kroppsspråk

Du har sikkert opplevd ikke bare en gang, men flere ganger at en medarbeider stotrer i vei.  Du lytter, samtidig fornemmer du på en uforklarlig måte at det forgår en indre kommunikasjon hos medarbeideren: ”Jeg er ikke noe tess, de andre er så mye bedre enn meg.”  Du værer en indre mobbekampanje, mindreverdighetsfølelser som er i ferd med å dupere medarbeideren.  Og mens du lytter, kjenner du at du gradvis mister interessen, så du avbryter, vennlig, men bestemt.  Med ett bråstopper medarbeideren, og du runder av.  Hva fikk deg til å foreta den manøveren, å bryte inn og overta styringen?  Medarbeiderens ansiktsuttrykk og kroppsspråk.  Uten å være klar over det selv har medarbeideren signalisert både sinnsstemning og mindreverdighetskomplekser til deg, og ubevisst plukker du opp informasjonen og handler deretter.  Hvordan?

Radar og kompass

Når dine sanseinntrykk registreres i hjernen, som for eksempel at medarbeideren her oppe fomler, styres de først gjennom en slags vaktpost, Amygdala, som er spesialist på følelser.  Her granskes sanseinntrykkene. Hva avslører de, hvilke følelser vekker de?  Sanseinntrykkene sjekkes for å kontrollere om noe virker skremmende eller truende, slik at resten av hjernen kan varsles og automatiske forsvarsreaksjoner utløses.  Først deretter sendes sanseinntrykkene til storhjernen for logisk tolkning.  Det er grunnen til at følelsene av og til tar styringen, og bremser rasjonell og objektiv analyse. De kan dominere fullstendig, som når en medarbeider eller leder går fra konseptene, og raseriet tar skikkelig av.  Våre følelser reagerer umiddelbart, for de har en livsnødvendig dobbeltrolle: radar mot omverdenen og kompass i vårt indre.  Og de formidler sine reaksjoner, ofte i løpet av et 1/100 sekund, til alle som vil se og har evne til å oppfatte signalene.  For vårt følelsessenter har direkte forbindelse til alle våre ansiktsmuskler og til resten av kroppen.  

Kroppsspråk er smittsomt

Mange ledere er ikke så opptatt av kroppsspråket sitt, skjønt de innerst inne vet at det svært ofte betyr tungen på vektskålen.  Hvis du vil vinne fram, inspirere og motivere, holder det ikke bare med gjennomtenkte formuleringer, du må se ut som du tror på det selv også, og kanskje enda viktigere, mottakeren må få lyst til å mene det samme.  Som du vet er kroppsspråk smittsomt.  Du må være engasjert selv for å skape entusiasme og nysgjerrighet.  Du trenger selvfølgelig ikke ha sort belte i sjarm for å få gjennomslagskraft, men du må tørre å by på deg selv og gjenkjenne andres kroppsspråk, forstå hvordan de har det og om de henger med i svingene.

Videofilmet

Har du tenkt over hvorfor vi oppfatter noen mennesker som varme?  Forskere videofilmet ulike deltakere mens de hadde en fem minutters prat med en annen.  Forskerne ville teste hvilke signaler som oppfattes som varme og kjølige.  Opptakene ble vist fram for observatører som fikk i oppgave å vurdere deltakerne.  Observatørene bedømte signaler som smil, fysisk oppmerksomhet og nikking som tegn på varme.  Mangel på smil, fravendt kropp og framstrukne ben (når de satt), ble tolket som kjølig innstilling.  Deltakerne som ble evaluert som kjølige, hadde ingen anelse om at de ble oppfattet slik, for det var ikke deres intensjon!

Emosjonelt intelligente

Å forstå kroppsspråk hjelper deg å utvikle din emosjonelle intelligens og gjøre deg mer oppmerksom på andre.  Det er en nødvendig evne å ha med seg som leder.  Det er en forutsetning for positiv innflytelse, motivasjon, samarbeid og relasjonsbygging.  Du har sikkert registrert hvordan enkelte ledere nesten alltid får det akkurat som de vil ha det, (og irriterer deler av omgivelsene til vanvidd).  De kan selge sand i Sahara og få den gjerrigste grinebiteren til å åpne pungen.  Alle disse karismatiske lederne har det til felles at de bruker kroppsspråket, bevisst og ubevisst, både sitt eget og andres, og derfor framstår både som empatiske og emosjonelt intelligente.

Skape en atmosfære

Evnen til å identifisere hvordan medarbeidere har det, er avgjørende for at ledere skal kunne skape en atmosfære der det er mulig å kommunisere åpent.  De må kunne lese når de bare skal lytte og stille klargjørende spørsmål framfor å gi uønskede råd og komme i skade for å presse medarbeidere til å mestre sin situasjon på en måte som ikke passer dem.  For det funker ikke, og på toppen av det hele vil medarbeiderne kanskje føle seg som tapere i tillegg til alle problemene de har fra før.

Se for deg en kollega som fekter vilt med armene, hun er rasende fordi hun mener hun er blitt spilt utover sidelinja av en slu kollega.  Hvis du makter å stagge sinnet hennes slik at hun klarer å analysere situasjonen i sin fulle bredde, vil du bli oppfattet som en hensynsfull og klok person.  Og hvis du fortsetter med et oppmuntrende smil, som du holder så lenge at det smitter over på henne, har du i tillegg gitt henne et lite overskudd.  For når du aktiverer ansiktsmusklene hennes, vil du samtidig stimulere oppkvikkende følelser.

Bevisst eget kroppsspråk

Ledere som ønsker å påvirke, inspirere og begeistre sine medarbeidere må nemlig være bevisst sitt eget kroppsspråk.  På samme måte som lederne nøye tenker igjennom hvordan de skal ordlegge seg før et viktig møte, må de også ta en runde i sitt indre for å sjekke ut hvor de befinner seg rent følelsesmessig, og om nødvendig hente fram de rette følelsene som kan være med å underbygge budskapet.  Det er ganske frustrerende å lytte til en leder som sier en ting med munnen og noe annet med ansiktet og resten av kroppen.  Synes du det høres ut som manipulering?  Å ha et bevisst forhold til kroppsspråket sitt er ikke mer manipulerende enn det er å planlegge hva man skal si, og det er jo de fleste ledere flinke til.  Det er som kjent for lengst fastslått at opp mot 90 prosent av innflytelsen når vi kommuniserer skjer nonverbalt (via stemmebruk og kroppsspråk).  Da virker det nesten litt bortkastet bare å konsentrere seg om 10 prosent av kommunikasjonen.

Tekst: Live Bressendorf Lindseth, bedriftsrådgiver, forfatter og gründer av Kondor AS.  Hun er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Oslo og Trondheim med fagkombinasjonen psykologi, sosiologi og pedagogikk.