Denne serien er viktig for deg som leder fordi det vil kunne hjelpe deg med å gjennomføre en god og profesjonell helhetlig rekrutteringsprosess. Både for deg selv og din virksomhet, men òg for de du møter underveis i de ulike delfasene. Ved å lese og jobbe med denne veilederen kan du i tillegg sikre at du minimerer risikoen for feilansettelser.

For å hjelpe oss med at denne første veilederen for ledere i en rekrutteringsprosess skal bli best mulig, har vi alliert oss med to av de mest faglig sterke ressurspersonene i Norge knyttet til dette med helhetlige ansettelsesprosesser:

Frode Haaland 3.jpgFrode H. Haaland er førsteamanuensis ved høyskolen i Østfold (HiØ). Han forsker mellom annet på ansettelser inkludert rekruttering, utvelgelse og innfasing. Han har skrevet en rekke artikler og holdt mange foredrag om tematikken. Han er forfatter på den mest omfangsrike boken i Norge om rekrutterings- og ansettelsesprosesser: «Å knytte bånd. Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte» (Gyldendal). Han har også skrevet boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» sammen med Frode Dale. Boken har solgt over 23 000 eksemplarer.

FRODE DALE.jpgFrode Dale er lederlos for nye ledere uansett ledernivå. Han har jobbet med «ny som leder»-tematikken i 25 år og hjulpet hundrevis av nye ledere. Han har skrevet en rekke artikler om dette fagområdet. Han er også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (Gyldendal). Han har også skrevet boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» sammen med Frode Haaland. Boken har solgt over 23 000 eksemplarer.

Disse vil i hvert nummer av magasinet LederNytt  og på nett bidra med innledende teorier og forskningsbidrag, samt avslutningsvis komme med oppsummerende praktiske råd. For hvert nummer vil det også bli invitert inn andre fag- og ressurspersoner knyttet til de ulike fagområdene og temaene.De forskjellige tema-numrene vil til slutt bli satt sammen til en komplett veileder for ledere som er ansvarlig for en helhetlig ansettelsesprosess.

Dette vil vi gå gjennom i del 1:

 • Helhetlig ansettelsesprosess – hva er det?
 • Den Psykologiske Kontrakten: Hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker er knyttet sammen av forventninger, løfter og forpliktelser
 • Gode råd til deg som rekrutterende leder

Her kan du lese flere artikler i rekrutteringsveileder del 1

Dette kan du lese mer om i rekrutteringsveilederen de neste fem utgavene:

Utgave 3.2022 (kommer i juni)

 • Offboarding
 • Behovsanalysen
 • Rekruttering
 • Employer branding, Den gode arbeidsplass/Det gode arbeid
 • The great (re)shuffle / The great resignation

Utgave 4.2022 (kommer i september)

 • Grep for å tiltrekke de beste kandidatene
 • Kandidatopplevelsen
 • Stillingsannonsen

Utgave 5.2022 (kommer i oktober)

 • Hva er en profesjonell rekrutterer?
 • Enfold eller mangfold
 • Fit-tradisjonene
Utgave 6.2022 (kommer i desember)
 • Utvelgelses- og seleksjonsmetoder
 • Jobbsøk uten CV og søknad
 • «Omvendt intervju»
 • DNV-sertifiserte tester
 • Utvikling og bruk av «kontekst-caser»
 • Referanser: Nyttig eller unødvendig ekstraarbeid?
 • Avslag.
 • Gode råd videre for deg som leder
Utgave 1.2023 (kommer i mars)
 • Hvordan innfasing skal realisere verdier skapt gjennom god rekruttering og god utvelgelse
 • Prøveperioden – krav og muligheter
 • Veien videre fra nyansatt til ansatt
 • Gode råd videre for deg som leder

 

Tekst: Frode Dale, Cecile Hammernes  Foto: Istock.com, Ingar Næss og privat.