Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Mirha Sunagic

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

Manglende positivt ytringsklima kan føre til en overfladisk konsensus, der det kan se ut som om alle er enige – mens uenighetene og problemene koker under overflaten. Et positivt ytringsklima kan bidra til produktiv intern kommunikasjon og dermed forhindre lite hyggelige varslingsprosesser.

LederNytt har snakket med Mirha Sunagic, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, om hva et positivt ytringsklima er – og hvordan man kan skape det på arbeidsplassen med sikte på å fremme, blant annet, gode beslutningsprosesser, kunnskapsdeling og læring, samt korreksjon av feil. Sunagic har, i tillegg til en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, en doktorgrad i ledelse og organisasjon. Hun forsker aktivt på ytringer, varsling og ledelse, samt bidrar til samfunnsdebatten om dette.

Når medarbeidere føler at det hverken er trygt eller nyttig å snakke ut om problemer eller komme med innovative løsninger, kan det bli vanskelig å etablere gode læringsrutiner på arbeidsplassen. Konstruktiv, og ikke minst, ærlig kommunikasjon om hvordan vi har det i organisasjonen vår, hvor er det skoen trykker, hva er det vi feiler på og hvordan kan vi forbedre oss, er alle like vesentlige elementer for å få til refleksjon, kunnskapsdeling, læring og innovasjon.

Psykologisk trygghet handler om i hvilken grad medarbeidere føler seg trygge på at de kan si fra uten å frykte negative konsekvenser, slik som tap av jobb eller forfremmelsesmuligheter.


Lese mer? Velg et abonnement som passer deg

Se flere pakketilbud her

Allerede abonnement? Logg inn:

Artikkelen er kun tilgjenglig når logget inn.


Har du glemt ditt passord?
Les mer om:

Knekk koden for god bedriftskultur

I dårlige kulturer vil manglende tydelighet rundt verdiene og hva som er rett og galt, føre til at v...

Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet

Kulturbygging påvirker medarbeiderne på alle områder i arbeidslivet. Faktisk så er det en av de vikt...

Et ledende førsteinntrykk

Som leder er det avgjørende å gi et godt førsteinntrykk. Det er viktig for deg som leder å være bevi...

Kommunikasjon

Respekt - verdien av å se en gang til

Respekt og tillit er to verdier som utgjør selve grunnlaget for god samhandling, både på arbeidsplas...
Kommunikasjon

Når lederen er konfliktsky – slik blir du tøffere

Å ta tak i en konflikt på jobb kan være ubehagelig for mange ledere. Noen kan til og med oppleve ful...

Har du kontroll over din bedriftskultur?

Det sies at kultur spiser strategi til lunsj. For å lykkes med gode resultater i bedriften er det av...

Kontinuerlig forbedring genererer innovasjonskraft

En innovativ kultur handler om mye mer enn å bare være teknologisk langt fremme. Det handler også om...

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

Manglende positivt ytringsklima kan føre til en overfladisk konsensus, der det kan se ut som om alle...

 

Vær tilstede – unngå konflikter ved omstilling

Mange virksomheter er i stadig endring, og med endringer på arbeidsplassen følger ofte motstand og u...
Kommunikasjon

Uten tilstedeværelse, ingen god kommunikasjon

Kommunikasjon skjer ofte uten at vi tenker oss om, fordi det faller naturlig. Men hvis vi skal håndt...

Kommunikasjon

Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon

Hvordan kan du som leder løfte frem, eller «rocke» frem, medarbeiderne dine gjennom bevisst kommunik...
Ledelse

Stopp tidstyvene og reduser stress

Selvledelse kan blant annet hjelpe en til å ta kontroll over egen tid, identifisere tidstyvene, iden...

Digital Ledelse

Automatisering – tjen penger mens du sover

Mer automatisering av tjenester kan bety at flere vil miste jobbene sine. Samtidig vil det i stor gr...
Ledelse

Slik leder du best på avstand

Fjernledelse har blitt et stadig viktigere begrep innen ledelse, siden mange bedrifter og organisasj...