Tillit og utvikling

– Det som står sentralt i vår kultur, er troen på enkeltmennesket og det å gi dem tillit. Jeg tror at gjennom å gi folk mye tillit og stort handlingsrom, så kan vi bygge mennesker som tør å ta beslutninger, som skaper fremgang og som bidrar stort til organisasjonen.

– For meg handler god kultur om utvikling. Man blir aldri ferdig med å bygge en god kultur. Det handler om å forsterke det som allerede er bra, men også å våge å gjøre endringer og etablere nye tankesett i organisasjonen. Det er viktig å ikke låse seg fast i det vi internt kaller «nostalgisk forstoppelse», hvor man tenker at alt var bedre før. Det er fremtiden vi skal leve av. Derfor er dette noe man stadig må jobbe med og ha som et viktig punkt høyt oppe på agendaen – for alle i bedriften.

Fire områder for god kultur

Kristenson forteller at hun føler seg heldig som jobber i et selskap der de har tydelige verdigrunnlag – verdier som er skapt gjennom bedriftens historie og som er veldig godt forankret.

– Alle ledere hos oss har som oppgave å jobbe med disse verdiene daglig, rett og slett fordi vi vet at det funker. Vi vet at det er en effektiv måte å lede bedriften på. Derfor har våre verdier en sentral posisjon i alt vi gjør og brukes som en viktig rettesnor når beslutninger skal tas. I tillegg handler ledelse i praksis om å være god på lederoppgaver som rekruttering, trening, kommunikasjon og omsorg. Disse fire områdene skal alltid være på plass, for da har man et godt fundament for å bygge en god og sterk kultur.

Rekruttering handler om å ha rett person på rett plass og å ha mennesker med et verdisyn som samsvarer med det vi står for. Dette bruker vi tid på i våre rekrutteringsprosesser, noe som legger et grunnlag både for å skape gode resultater hos oss, men også for at medarbeideren skal trives. Det er viktig å rekruttere mennesker som ikke bare har rett faglig kompetanse, men som også har rett holdning. Da får vi mennesker som tar beslutninger og setter pris på den tilliten vi gir dem fra dag én. Og alt dette starter med en god rekruttering.

Skal man skape trygge medarbeidere, handler det mye om trening og opplæring, uansett om man er erfaren eller nyutdannet. Det handler om å kommunisere retning og mål for virksomheten og sette opp klare rammer og forventninger. Våre kjøpmenn er spesialister på det ute i butikk. De ansetter hundrevis av selgere, ofte unge mennesker, som er på sin første jobb. Uansett om de ansetter en erfaren spesialist eller en selger som skal jobbe ekstra i butikk, så har vi stort fokus på at folk får god opplæring, at de forstår arbeidsplassen de kommer til og at de føler seg velkomne.

Kommunikasjon tror jeg er den mest krevende lederoppgaven av dem alle. Det er så lett å gjøre feil. Ofte syns man selv at man gjør det bra, men så blir det fort misforståelser. Men skal man lykkes med å bygge en god kultur, så er kommunikasjon en viktig nøkkel. Det handler om å engasjere og inspirere og få med seg folk på reisen. Man må tørre å ta upopulære beslutninger, og man må ta seg tid til mennesker og snakke med dem i en hektisk hverdag. I tillegg må man ikke glemme å gjennomføre. Det hjelper ikke å kommunisere store ord, det må også følges opp med handling. For oss er det sånn at god kommunikasjon skaper involvering og motivasjon, og jeg opplever at medarbeidere som kjenner seg involverte og informerte og får rom til å komme med spørsmål og innspill, de har bedre forutsetninger for å lykkes.

Det er utrolig viktig å vise omsorg til sine medarbeidere. Det handler ikke bare om å være tett på i det daglige, men også å ha klare rammer og forventninger, at alt er på plass, man vet hva som forventes av seg selv, man får riktig lønn, sykefravær blir fulgt opp og alt det som betyr mye for den enkelte. Noen ganger kan omsorg også handle om å avslutte et arbeidsforhold som ikke fungerer, og da er vi tilbake i loopen med god rekruttering.

Lær av feil

Det kan dukke opp mange utfordringer når man jobber med kulturen, og Kristenson opplever ofte at hverdagen tar henne.

– Mange har en hektisk hverdag, og jeg tenker det er lurt å prioritere tiden og sette av nok tid til kommunikasjon og involvering, til å evaluere og lære seg at ting ikke alltid blir akkurat som man hadde tenkt. Det er lett å bare hoppe videre til neste sak, men skal organisasjonen og menneskene utvikles, så må man ta seg tid til det. Det er noe jeg selv reflekterer over og prøver å lære av og hele tiden bli bedre på. Det er viktig å lære av feil på en ordentlig god måte.

– Selv har jeg gjort feilbedømminger i rekruttering, noe jeg tror alle ledere har gjort. Jeg har også vært for utydelig i kommunikasjonen og ikke alltid fulgt opp om folk har forstått det jeg tror jeg har formidlet. Jeg opplever ofte at når det oppstår feil eller man ikke lykkes, så handler det vanligvis ikke om for lavt engasjement eller vilje hos hver enkelt. De aller fleste gjør det beste de kan, men de har kanskje oppfattet oppgaven annerledes. Kanskje ser de ikke på målet på samme måte, og da kan det ende med at man bruker unødig lang tid og unødig mange ressurser. Det er viktig å snakke godt sammen om mål, forventninger og ressurser før man setter i gang. Selv kjenner jeg iblant at jeg har liten tålmodighet og vil gjerne komme i gang så fort som mulig, og det tror jeg at både jeg selv og andre ledere kan bli bedre på, avslutter Kristenson.

Kristensons tips til andre ledere for å skape en god kultur

  • Vær mer personlig. Fortell hva du drømmer om, hva du har som mål, hvilke visjoner du har og hvor du ønsker å ta selskapet. Involver folk i de visjonene og målene.
  • Bruk mye tid på å rekruttere et menneske. Bruk tid på å gi dem opplæring og pass på at de kjenner seg velkomne og er klare til å gjøre en god jobb.
  • Gi folk mye tillit. Folk tar ofte mye større ansvar jo mer tillit man gir dem.
  • Vis omsorg og vær tett på.
Om Mariette Kristenson
Jobb: CEO i Reitan Convenience AS.
Utdanning: Siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige. MBA fra Handelshögskolan i Stockholm.
Erfaring: Startet som trainee i 7-Eleven i 2003 og har siden da vært i ulike roller i Reitan Convenience, både i Sverige og Norge, blant annet markedssjef i Pressbyrån, regionssjef og administrerende direktør. Deretter tok hun over som CEO i hele Reitan Convenience i 2021, med ansvar for Norden og Baltikum.  

 

 Tekst: Cecilie Hals Hammernes  Foto: Privat