urbanculivator 4_450x268.jpg

Hun ville derfor bygge denne anretningen, og gikk i gang med tegninger og design av egen modell. Hun viste det til sin bror, som straks tenkte ut et smart vanningssystem til anretningen. I en presentasjon av den nye idéen, satte hun inn ulike bilder fra dyrkeanordninger, deriblant hjemme-enheten fra Urban Cultivator. Jan Olav mente at den var så fullkommen, at vi heller skulle satse på den alene. Selskapet lå i Canada, og snart var søskenparet på plass i Vancouver for å lære mer om dyrkeskapene. Veien fra idé til import har vært kort. Siden januar i år satser de for fullt! Begge har sagt opp jobben de hadde tidligere. Mireen som grafisk designer i eget firma, Jan Olav som avdelingsleder i Etman

urbanculivator 3_450x644.jpg

Det blir ikke mer kortreist enn dette

Den gjennomsnittlige avstanden maten reiser fra gård til tallerken, er på verdensbasis, 2400 km. Multipliser det med de varianter av mat du spiser til hvert måltid, og du vil se hvor utrolig mange ressurser som kreves til din middag, sier, Mireen.

En kanadisk studie fant ut at dersom regionen Waterloo (som er 7 ganger mindre enn Oslo i areal) erstattet all importert mat, med de samme lokalt dyrkede ingrediensene, ville det spare nesten 50.000 tonn CO2 i transport-relaterte utslipp. Det ville være som å ta bort 16 191 biler fra veien! Tenk hva som ville skje om vi reduserte reiseavstanden ytterligere ved å dyrke maten hjemme?

Urban Cultivator gir gjennomsnittsfamilien eller restauratøren muligheten til å dyrke deilige, sunne og miljøvennlige råvarer fra hjemmet eller bedriften. Vi revolusjonerer kjøkkenet og måten folk lager mat på, sier Mireen.

urbanculivator 2_450x345.jpg

Fakta om Urban Cultivator

Urban Cultivator er et 100% økologisk, helautomatisk dyrkeskap, hvor du kan dyrke friske og smakfulle urter, salater og spirer til deg og din familie.

Legg jordplatene (organisk komprimert torvmose) i din kultivator, så frøene jevnt, programmer displayet og resten går automatisk. Noen urter og spirer er ferdige til innhøsting allerede etter 6 dager!

Spirer er starten på en grønnsak, men inneholder opptil 50% høyere næringsinnhold enn vanlige grønnsaker

Du får 365 dager med perfekte vekstvilkår for dine favoritturter, salater og spirer.  Urban Culivator leveres som innebygget eller frittstående modell

Sunne og smakfulle urter og spirer under optimale vekstforhold vokser tre ganger så fort, og inneholder nesten 50 % mer vitaminer og mineraler. Plantene er fri for plantevernmidler, insekter og annen forurensning.

Mer info: www.urbancultivator.no

urbanculivator 1_450x300.jpg