Fem typer utfordringer

En leder må lede folk ut av konflikten på en konstruktiv måte. Først og fremst er det viktig å finne ut hva slags konflikt det er snakk om. Det er fem typer arbeidsplassproblemer der det er fare for konflikt: 

  1. Fordelingsspørsmål: Hvordan ressursene skal fordeles, deriblant lønn. Hvordan balansere situasjonen hvis selskapet gjør det bra, men inflasjonen stiger, og man derfor må holde igjen?
  2. Rollespørsmål: Handler om hvem som skal ha hvilken rolle og tittel. Det finnes stillinger som mange ønsker, og stillinger som mange ønsker å unngå.
  3. Strukturelle utfordringer: Handler om hvem som skal gjøre hva, og om planlegging og strukturering av arbeidet. Hvordan og når skal det gjøres?
  4. Atferdsutfordringer: Handler om hvordan vi oppfører oss mot andre. Noen jobber raskt og uforsiktig, andre sakte og forsiktig, noe som gir opphav til irritasjoner.
  5. Overbevisningsutfordringer: Her spiller politiske overbevisninger inn, i tillegg til synet på hva som er riktig og gal måte å gjøre ting på. Det handler mye om hvordan du har blitt skolert, ideologiske og tradisjonsbundne synspunkter og arbeidsmåter i organisasjonen. 

3 tips for å unngå konflikter på arbeidsplassen

Som leder er det viktig å være proaktiv og se konflikten før den bryter ut. 

  1. Håndter konflikten så fort som mulig. Konflikter løser ikke seg selv. I stedet fører de til en økende grad av for eksempel bitre kommentarer og uhøflige e-poster. Å stille spørsmål er en god start. Lytt til svarene. Ikke hopp til konklusjoner med en gang.
  2. Gå imot uakseptabel oppførsel sporenstreks. Upassende oppførsel vil bli vanskeligere å stoppe jo lenger du tillater den.
  3. Se etter årsak og løsning på alle nivåer. På individnivå: Lytt til den enkelte og vær tydelig på dine forventninger. På gruppenivå: Hvordan fungerer samarbeidet i gruppen? På organisasjonsnivå: Mangel på klarhet i strukturen er ofte en forklaring på konflikten.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se