For ledere er det viktig å innse at kostnadene til en problematisk ansatt går ut over de direkte effektene av den ansattes handlinger – dårlig oppførsel fra en ansatt smitter over på atferden til andre ansatte. Hvis du som leder undervurderer disse ringvirkningene, kan bare noen få dårlige ansatte infisere en ellers sunn bedriftskultur.

Likemannseffekten er sterk

Ifølge undersøkelsen er det 37 prosent større sannsynlighet for å oppleve uærlig atferd hos finansielle rådgivere hvis de møter en ny medarbeider som har denne atferden. Medarbeidere kan oppføre seg likt på grunn av likemannseffekter – der ansatte lærer atferd eller sosiale normer fra hverandre – men lignende atferd kan oppstå fordi medarbeidere møter de samme insentiver eller fordi individer som er tilbøyelige til å ta lignende valg, naturlig velger å inngå et samarbeid med hverandre.

Dimmock og Gerken utførte tester som bare inkluderte rådgivere som ikke byttet leder under fusjonen, slik at de kunne tilskrive alle endringer i atferd til likemannseffekter fra kolleger med samme rangering. Innenfor dette begrensede utvalget fant de sterke bevis på likemannseffekter. Resultatene viser at, uavhengig av eventuelle effekter fra ledere, påvirkes ansattes atferd av handlingene til likemanns-medarbeidere.

Les også: Fremtidsrettet ledelse handler om det å skape gode team og endringsdyktige organisasjoner - ledernytt.no

Samme etnisitet er en faktor

I tillegg viser tidligere studier at likemannseffekter ved uredelighet er sterkere mellom rådgivere som deler samme etnisitet; smitteeffekten er nesten dobbelt så stor hvis en rådgiver møter en ny medarbeider med en historie med uærlig atferd og som deler rådgiverens etnisitet. Dermed har individer som ligner på hverandre, som mest sannsynlig samhandler mer, sterkere effekter på hverandres atferd.

Viktig å forstå hvorfor

Å forstå hvorfor medarbeidere tar de samme valgene for om de faktisk skal begå en uærlig handling, kan veilede ledere i å forhindre uredelighet. Kunnskap og sosiale normer knyttet til uærlighet må da overføres gjennom uformelle kanaler som sosiale interaksjoner. Det betyr at forståelsen av hvorfor medarbeidere oppfører seg på samme vis, har viktige implikasjoner for å forstå hvordan bedriftskulturen oppstår og hvordan du som leder kan forme den.

Les også: Vi trenger alle typer mennesker på en arbeidsplass; også bedreviteren, tidstyven og primadonnaen - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: hbr.org