– De glemmer at inspirasjon er noe som smitter fra en person til en annen. Medarbeidere vil i stor grad gjøre som lederen gjør, heller enn det lederen sier de skal gjøre. Å være inspirert er noe man er i seg selv – og ikke bare noe man snakker om. Bare tenk etter om du lar deg inspirere av en nesten-utbrent person som holder på å drukne i administrasjon og stress? Jeg kjenner ingen som greier å skjule hardt arbeidspress og lite inspirasjon over tid.  Først blir det hardt, så blir det kjedelig. Deretter blir det tyngre og tyngre å gjennomføre, og til slutt kan du ende opp som en skygge av deg selv.

– Men hvorfor trenger egentlig ledere inspirasjon? Spørsmålet kan omformuleres slik: Hvorfor trenger vi luft for å puste? Dersom ledere skal greie å holde egen motivasjon oppe slik at de når målene sine, er de avhengig av å være inspirert over tid. Det vil si å sørge for å fylle opp sitt eget beger. Dersom begeret går tomt, er det ingenting å gi til andre. En leder bør derfor bli bevisst på hva vedkommende trenger for å holde begeret sitt fullt. Å la seg inspirere eller begeistre kan være en kunst i seg selv. Den må prioriteres og trenes på. Å være inspirert er ingen konstant tilstand, den må jobbes med og holdes ved like over tid.

Trekk inn nytt påfyll (av luft)

– Inspirasjon kan ses på som et verktøy som lederne skal gi (les:smitte) videre til sine medarbeidere. Inspirasjon kommer fra det latinske ordet inspirare, og betyr å blåse, puste eller ånde inn. Man kan også si at det betyr åndedrag, hvor man trekker luft inn i lungene, for å kunne puste og overleve. Åndelig inspirasjon kan defineres som den inspirasjon som gir en følelse av indre fred, eller en form for guddommelig kontakt.

– Begrepet brukes også i overført betydning hvor selve inspirasjonen er det som stimulerer til kreativitet, motivasjon og arbeidsglede til å produsere eller skape. Det handler altså om å ta inn og gi ut. En slags givende interaksjon med andre eller noe annet, i likhet med «It takes two to tango». Uten input fra andre eller noe annet, får vi stagnasjon. Vekst og utvikling stimuleres av inspirasjon fra noe utenfor oss selv.

– Det er både lov og lønnsomt at lederen selv skal ha det bra. Dessverre er det ingen andre enn lederen selv som passer på dette. Lederen må selv sette grenser, foreta nødvendige prioriteringer og undersøke om det er mulig å fylle jobbrollen med mer av sin egen farge. Når lederen selv har det bra og viser glede på jobben, vil det merkes av de andre. De vil kjenne at lederen er autentisk og søke det samme. Ved å være dette bevisst, kan man lede andre bedre, uten at koster for mye.

Det begynner med deg som leder

Holtan forklarer at for å bli inspirert, er det første steget å kjenne etter hos seg selv, hvor mye påfyll du trenger, eller hva du trenger for å holde inspirasjonen din oppe.

– Verdier, interesser og ressurser er en måte å "trigge" inspirasjonen vår på. Det handler om å kjenne seg selv, og tørre å fylle jobbrollen med mer av det som er viktig for en selv.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv:

 • Hva er viktig for deg som leder og menneske?
 • Hvordan kan du bruke egenskapene og interessene dine mest mulig?
 • Hva er det i lederrollen din som tar og gir deg energi?
 • Kan du forsterke personlige verdier som harmoniserer med bedriftens?
 • Hva synes du er morsomt og gøy?
 • Hvordan kan du få mer flyt og harmoni på jobben?

– Du trenger ikke være som Petter Stordalen for å kunne inspirere. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg får høre fra ledere at de ikke har riktig personlighet for å kunne inspirere andre. De kommer ikke i nærheten av det andre gjør. Men det handler faktisk mest om å planlegge, organisere, tilrettelegge og følge opp medarbeiderne sine. Du trenger ikke gjøre alt selv. Husk at det skal legges til rette slik at vekst, utvikling og glede oppstår innenfor visse rammer og mål. Inspirasjon kan læres, det er et tankesett og en metode for å nå mål. Samtidig styrkes relasjonene og trivselen, og forhåpentligvis får man være mer seg selv. Begynn i det små, og øk i takt med læringen.

motivasjon ny.jpg

Sett inspirasjon i system

For å holde stimuleringen oppe må man sørge for regelmessig givende påfyll som skaper varig arbeidsglede og inspirasjon, understreker Holtan.

– Her er det kun fantasien som setter grenser. Det må tilpasses kulturen i bedriften, men nytenkning har vi alle godt av. Snakk med både eiere, ledelse og flokken din. Bli enige om noen fokusområder som gir mening og glede. Det kan være alt fra faglige til mer sosiale ting, både i og rundt bedriften. Å gjøre noe bra for dere selv, kundene eller i lokalsamfunnet, er både givende og nyttig.

– Arbeidsmetodene er også viktige. Delegering, tilbakemelding og feiring av resultater gjør at man opplever å bli sett og verdsatt. Å gi rom for faglig fokus og utvikling ved å få lov til å prøve-og-feile, oppleves som svært inspirerende for mange. Jobb også med de sosiale rollene, og la medarbeiderne få spille ut sine signaturstyrker, interesser og egenskaper.

– Forskningen innen positiv psykologi, flyt og jobbengasjement støtter opp om dette. Når vi er positivt innstilt, glemmer vi å være så kritiske. Vi tør i større grad enn ellers å prøve ut nye ting. Når leder og arbeidsplass også søker å tilrettelegge og tilpasse for eksempel arbeidsbelastning, tidspress, hjelp, støtte, tilbakemelding, deltakelse i beslutninger og oppgave-variasjon, kommer inspirasjonen. Vi blir også mer positiv til endring fordi vi føler oss trygge, avslutter Holtan.

 • Kan inspirasjon måles?

  Mange spør om dette kan måles, som om de har glemt medarbeidersamtalene, miljøundersøkelsene og selve energien på arbeidsplassen. Vi har verneombud, tillitsvalgte og HMS som kan dokumentere hvordan det står til i bedriften. Vi kan også måle turnover og hvor mye man investerer i kurs og kunnskap for de ansatte.

  Det aller enkleste er å måle hvor mange nye ideer som legges fram, og hvor mange nye prosjekter som skapes. Videre måle resultatene av endringer, forbedringer og produktutvikling. Hold fokus på de resultatene som fører bedriften fremover.

 • Sju tegn på inspirerende ledere
  Har fokus på verdier
  Inspirerende ledere drives av verdier og en dyptgående følelse av formål og ansvar. De har en solid forståelse av hvilke verdier som er viktige for dem, og de bøyer ikke av i situasjoner der de måtte ha gitt avkall på verdiene for å oppnå et resultat.
   
  Bruker tid på personlig utvikling
  De forstår at det er viktig å investere i egen utvikling for å fortsette å vokse. Inspirerende ledere har en god forståelse av seg selv og egne begrensninger og svakheter, og søker kontinuerlig tilbakemelding som gjør at de kan utvikle ferdighetene sine.
   
  Utstråler autentisitet
  Inspirerende ledere kommuniserer godt med andre fordi de er åpne om ting de synes er vanskelige, egne historier og hvilken reise de har hatt for å komme dit de er i dag. De anerkjenner at forskjellene mellom folk er det som gjør dem unike. Autentisitet inspirerer til autentisitet.
   
  Dyktig kommunikator
  Ikke all kommunikasjon er verbal – og kommer i mange former. Hvis du lytter aktivt, ignorerer distraksjoner og holder øyekontakt, viser du andre at de er verdsatt. Kroppsspråk kommuniserer og styrker tillit og ærlighet, og ved å speile nonverbalt kroppsspråk i rommet, får du andre til å føle seg forstått. Inspirerende ledere er også flinke til å kommunisere negative tilbakemeldinger på en måte som gjør at medarbeideren ikke går i forsvarsposisjon.
   
  Oppmuntrer til samhold
  Samarbeid er en essensiell ingrediens i et engasjert og fremgangsrikt team. Inspirerende ledere kjenner teamets styrker og svakheter og bruker dette til å finne måter å oppmuntre til samhold på.
   
  Er tilgjengelige og inkluderende
  Inspirerende ledere bruker ikke følelser eller fryktbasert taktikk til å skape resultater, men fokuserer på å skape et miljø som gjør at medarbeiderne er komfortable med å ta kontakt og si hva de mener. Slike ledere lytter mer enn de snakker, dyrker mangfold, anerkjenner feil, belønner originalitet og setter pris på folks unike forskjeller.
   
  Omfavner sårbarhet og risiko
  Selv om ting ikke går som planlagt, bruker inspirerende ledere erfaringene som ligger i avvisninger og feil, til å endre strategi og lære andre hva de har lært. På samme måte er de ikke redde for å eie feilene sine. De har en optimisme og lidenskap for å oppnå visjonen sin som viser at det alltid finnes en løsning, selv om de møter motstand og utfordringer på veien.

  (kilde: Forbes.com)

 

 • Om Grethe Holtan:
  Jobb: Daglig leder i konsulentselskapet Sinius AS. Gir ut sin andre bok første kvartal 2022 på Hegnar Media om kommunikasjon og ledelse
  Utdanning: MBM (Master of Business and Marketing) fra Handelshøyskolen BI i Oslo og utdanning fra Jung Institute i Zürich i Sveits.
  Erfaring: Kurset og coachet en rekke bedrifter og har lang egenerfaring som leder både i inn- og utland. Faglige prosjekter og bygget opp en gaselle-bedrift.

Tekst: Inger Lise Kontochristos        Foto: Antara Roychowdury RefleXonfoto og Istock.com