Når du tenker kreativt, kan du utvikle nye løsninger eller nye måter å overvinne et problem på. Selv om du vanligvis ikke anser deg selv som en kreativ person, kan du alltid utvikle visse ferdigheter som lar deg nærme deg mål og hindringer med en innovativ tankegang. Her er fem metoder du kan bruke for å tenke mer kreativt.

1 Samle informasjon du allerede har

Først og fremst er det viktig å være forberedt. Samle all tilgjengelig informasjon, og vurder de ulike aspektene av en utfordring. Be en kollega om å dele sine data med deg dersom de allerede har samlet inn informasjon om problemet.

2 Vurder åpenbare løsninger

Det er viktig å bli bevisst den mest åpenbare løsningen, men denne informasjonen er bare et grunnlag for å finne et enda bedre svar. Bruk denne enkle tilnærmingen til å utvikle flere ideer som krever et mer kreativt perspektiv – som kan lede til mindre tidkrevende og mer økonomisk levedyktige løsninger.

3 Brainstorm ulike løsninger

Ha en idédugnad rundt løsninger eller prosesser og tenk på alle muligheter. Selv om du ikke tror på en idé, kan det skape et grunnlag for den beste løsningen. Sett sammen en liste over dine sterkeste ideer, og prøv å nærme deg emnet fra et nytt perspektiv. For eksempel, i stedet for å tenke analytisk, prøv å være mer intuitiv.

Ta gjerne med deg hele teamet når du brainstormer. Det gir mulighet for flere perspektiver og kan forbedre ikke bare dine kreative tenkemåter, men også dine aktive lytte- og kommunikasjonsevner. Gode spørsmål vil hjelpe deg med å se hvordan du kan endre prosessene for å forbedre produktiviteten.

4 Se hvordan emner henger sammen

Ved å se på hvordan to eller flere emner er relatert til hverandre, kan du forbinde de ulike ideene, som igjen kan brukes som en veiledning når du utvikler løsningen. Lag en egen liste over kombinerte ideer. Bruk lignende ideer på tvers av de ulike perspektivene, og forkast de som ikke er relatert til andre.

5 Test løsningene

Se gjennom idélisten og bruk den prosessen du tror vil være mest effektiv. Testing av resultatene vil hjelpe deg med å finne ut hvilke aspekter av tankeprosessen du kan forbedre, og hva du må gjøre annerledes. Finn unike måter å både analysere og teste løsningene dine på, og mål deretter resultatene.

Les også: Fem hindre for kreativitet - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Indeed.com