Vi kan ikke drive verden slik vi gjør nå, mennesker trenger et liv med mening og biologisk forståelse for å prestere best mulig.

Jørn Viumdal er forfatter av boka «Skogluft-effekten» som er solgt til 100 land, og har jobbet med biomiljøer og forholdet mellom natur og innemiljø i over 30 år. Han mener at vi i alt for stor grad oppholder oss innendørs, og at dette har negativ påvirkning på helse, bunnlinje og relasjoner på arbeidsplassen.

Jørn-90-2.jpg

NASAs første forskning

Viumdal forklarer at vi mennesker er laget for å være ute i naturen, i bevegelse, og at hele biologien vår er tilpasset livet ute.

– Likevel tilbringer vi 90 prosent av tiden innendørs. De siste fem til ti årene har denne tiden i stor grad vært foran en skjerm. Det er fokus på effektivitet, men vi glemmer at dette handler om relasjoner mellom mennesker, ikke antall trykk på et tastatur. De som er gode på relasjoner, vil i fremtiden ha et enormt fortrinn som konkurransefaktor for bedrifter.

– Omgivelsene våre er et viktig element i en god relasjon. Å sitte i åpent landskap bak hver sin PC er slitsomt, selv om vi ikke er bevisste på det. Vi bruker mer energi enn vi tror på å oppholde oss inne. Denne energien kan vi bruke til relasjoner mellom mennesker. Ved å bringe naturen inn på kontoret, får vi store effekter. Vi er jo ferdigprogrammert for natur. Jeg har jobbet med dette siden 1985. I starten visste vi ingenting om virkningen, men vi var bra sikre på at det var noe der. Så kom NASA med sin forskning i 1985–86 på hvordan mennesker kan trives i rommet over tid. Deres konklusjon var at det ikke er mulig å trives over tid uten kontakt med natur. Dette ga oss en indikasjon på at det var noe vi måtte se nærmere på.

Ås overtok for NASA

I 1994 startet professor Tove Fjeld ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås flere omfattende forskningsprosjekter som gikk over ti år, der hun så på effekten av natur på kontorer, sykehus, skoler og barnehager.

– Med Fjelds forskning ble effektene av riktige planter innendørs dokumentert. Og plutselig var Norge verdensledende på effekten av natur innendørs. Vi trodde det var noe vi bare holdt på med her hjemme, men vi har fått enorm oppmerksomhet utenlands. Boka mi om denne effekten er nå i hundre land. Dette viser at mennesker over hele verden føler det er et behov for mer natur på kontorer, på skoler og hjemme.

– Resultatene av forskningen på blant annet en skole på Lillestrøm viste at konsentrasjonen hos elevene økte med 22 prosent, sykefraværet ble halvert og utagerende atferd ble redusert til nesten null – bare ved å ha riktige planter rundt seg. De samme resultatene gjelder for arbeidsplasser. Bedrifter og ledere kan med et enkelt grep øke produktiviteten, senke sykefraværet og øke trivselen til alle ansatte. Forskningen fra Ås har foregått over 20 år og er nok verdens mest solide forskningsarbeid på planters effekt på innemiljø.

Menneskekultur må skapes

Viumdal understreker at mennesker kommer til å bli en langt større konkurransefaktor i fremtiden, og at glede og engasjement vil påvirke produktivitet.

– Alt annet kan kjøpes, men menneskekultur må skapes. Omgivelsene gir en stor symboleffekt, det viser at mennesker er viktige og blir tatt vare på. Hvis du for eksempel kommer inn i lokalene til Google, er det optimalt med dagslys og planter. Da glemmer du resten, du vil umiddelbart føle at her blir man ivaretatt.

– Vi kan ikke drive verden slik vi gjør nå, mennesker trenger et liv med mening og biologisk forståelse for å prestere best mulig. For å få vekst er de menneskelige og biologiske prosessene viktige. Uten det blir prosessene statisk. Hvis dynamikken i bedrifter er basert på mennesker, da blir det gøy å jobbe!

– Ved å være bevisst natur og mennesker blir biologisk forståelse en konkurransefaktor. Knoppskytning, ideer, tanker, deling – at vi holder prosessene i gang er det viktigste. Skoler og universiteter er ofte de siste som justerer seg. Der lærer vi fortsatt mekanisk, mens den biologiske modellen er altomfattende og går bort fra en mekanisk forståelse av ting. Vi har nådd en grense der vi ikke blir lykkeligere av å sitte foran en skjerm. Men har vi ingen annen modell, så gjør vi bare mer av det som ikke fungerer.

Fra trøtthet til piller

Viumdal peker på helt klare konsekvenser av stillesittende, innendørs arbeid og stor mangel på natur.

– Forskningen viser en effekt når du tar inn planter og trær: vi opplever at vi ikke lenger blir så trøtte. Trøtthet er en naturlig konsekvens av å sitte foran en skjerm mesteparten av dagen. Å bli trøtt er den naturlige måten kroppen reagerer på når vi er i en feil setting. Men vi tar ikke responsen fra kroppen på alvor. Vi tar oss sammen, for vi skal jo utføre noe. Hva skjer da? Kroppen sier: «Aha, du tar ikke mine signaler. Kanskje en liten sykdom er det som skal til her». Så går vi til en lege og får en pille, som skal dempe symptomene på at vi sitter og er ikke-mennesker. Begynner du på den negative spiralen, så får du et problem. Farmasien er jo som vi vet kjempegode på å ta bort symptomer. Men ikke alltid til å behandle selve problemet. I noen tilfeller er det et liv som mer likner det vi er lagd for, blant annet nærheten til planter, som hjelper.

Skapt for sollys

Viumdal er helt tydelig på at vi bør bruke naturens effekter i langt større grad enn i da, og at vi da kan dra nytte av effektene av både lys og planter.

– Det aller beste er selvfølgelig å være ute og i bevegelse. Naturen rundt oss bør brukes i langt større grad enn i dag. Men det er også spennende å se hva det gjør med oss mennesker utover det å gi helsebringende effekter. Jeg foretar alle mine ansettelser ved å ta med kandidaten på en tur i skogen i to timer. Det er vanskelig å lyve når du går! Sitter du ved et bord, rett ovenfor hverandre, er det enklere å ta på seg en maske. Det klarer du ikke på samme måte når du går sammen med andre utendørs.

– Siden det er begrenset hvor mye vi kan være ute, må vi ta naturen inn. Kombinasjonen av dagslys og planter er mye større enn man skulle tro. Vi sitter også i lysmangel. En forsker på hudkreft slo nylig fast at det er verre å ikke eksponere seg for sol, fordi man da har risiko for mange andre sykdommer. Huden vår er lys for at vi ønsker å oppta mest mulig av solstrålene.

– Forskningen som er utført, viser også effekt på korttidssykefraværet ved å få planter og lys inn i arbeidsmiljøet. Ved radiologisk avdeling på Radiumhospitalet gikk dette sykefraværet ned fra 17 til 5 prosent de årene forsøket varte. Ved Ullevaal sykehus ble kortidssykefraværet redusert med 50 prosent.

Økonomi kontra kultur

Viumdal er tydelig på at ledere må sørge for omgivelser som danner kulturer og skaper relasjoner, da dette er noe av det aller viktigste for bedriftens suksess.

– Man må starte med en økonomisk betraktning. 8 prosent av kostnadene i en bedrift har med kontorareal å gjøre. 80 prosent av kostnadene er til lønn. Ved å gå over til åpent kontorlandskap, forsøker vi å gjøre noe med de 8 prosentene. Men vi må heller øke gleden, selv om dette ikke er et naturlig fokusområde. Hvordan kan vi skape omgivelser som danner kulturer? Relasjoner mellom mennesker er kraften i en bedrift. Grunnlaget for å oppnå dette er en biologisk økonomisk modell.

– Vi er laget for å se resultater av det vi driver med, ikke å dekke en funksjon i noe. Hvis vi blir redusert til en funksjon, må vi ta oss sammen. Dette er for øvrig noe vi lærer på skolen. Men det er ingen som smiler ved å ta seg sammen. Ingen som får gode relasjoner ved å ta seg sammen. I handel er menneskekontakt det aller viktigste. Og det å bli god på relasjoner er viktigere enn all verdens regnearkmodeller.

– På kontorer kan vi bruke naturen til å kompensere for det som er negativt. Noen bedrifter går samlet tur i stedet for å spise inne, en halvtime om dagen uansett vær – alle har regnfrakk på jobb. Ved å ikke bare se folk på en skjerm eller en mail, oppnår vi relasjoner. Skjermavhengigheten har nemlig blitt veldig kraftig, og stjeler konsentrasjonsevnen vår. I møter bør ingen ha med seg mobiltelefon. Vi bør heller snakke sammen. Det er disse smårelasjonene, det udefinerte mellom mennesker, som skaper glede, trygghet, harmoni og engasjement. Det får du ved å være sammen med folk.

– Så må naturen inn. Det er ikke mengden planter, men hvilke forutsetninger de har, som teller. At noe vokser har stor effekt på mennesker. Det ligger basic i oss, vi tiltrekkes mot det som er spirende, mot livskraft. På samme måte frastøtes vi det som er døende. Plantene må derfor klippes og stelles – de skal sprudle av liv! Den beste måten å få lys på inne, er dagslys som reflekteres fra natur og til deg. Et slikt biokontor er derfor et optimalt produkt for alle som sitter bak en PC-skjerm mesteparten av dagen, avslutter Viumdal.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS       FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM