Et utdrag av disse tipsene finner du her:

1. Nøkkelen til engasjement, er å være involvert

Ved å involvere dine team-medlemmer fremfor å kun fortelle, inviterer du de inn i en samtale som kan engasjere interesse og eierskap. De beste «buy-ins» skjer når man har blitt involvert i en beslutning, fremfor å ha blitt fortalt hva man skal gjøre. Slik vil du vise at du anser dem som viktige.

2. Vær genuin

Engasjement er en følelsesmessig forbindelse; det kan ikke antennes ved handling alene. Det er hvordan du oppfører deg idet du tar handling, som utgjør hele forskjellen. Er du seriøs, må du være genuint interessert, pliktoppfyllende og omsorgsfull. Ikke bare holder det deg engasjert, det er smittsomt og gjør det nærmest umulig å ikke bli inspirert.

3. Avklare forventningene

Sørg for at alle vet, og deler, teamets felles formål. Engasjement starter med en klar forståelse av hva det er som er forventet, roller, ansvar, overordnede formål og langsiktige mål.

Uten det er det umulig å vite om man gjør en god jobb, ettersom en ikke har noe å måle det opp mot. Involvere teamet ditt i diskusjoner rundt hvordan dere kan oppfylle deres felles formål, og hvordan dere kan samarbeide for å få dette til å skje. 

Les også: Å leder fra hjerte

hjerte.jpg

Les også: Gøy på jobben

gøy.jpg