Er å feile, eller tape, den beste treningen vi kan gjøre for å møte større utfordringer? Tom Aage Lie er karriereveileder i firmaet Down Basic og initiativtaker til tellyourstory.no. Han mener at å lære seg å feile starter allerede i oppveksten.

Frykten for å dumme seg ut

Lie forteller at dersom vi blir oppdratt i å skulle lykkes i enhver sammenheng og blir premiert kun når vi gjør noe riktig, gis det lite rom for å prøve og feile.

- Tenk deg at noen går gjennom livet og blir voksne uten å ha gjort særlig mange feil. Så i en alder på 40-50 år kommer kanskje den største utfordringen de har vært utsatt for, og de vet ikke hvordan de skal takle den, sier Lie, og legger til:

- Avhengig av hva utfordringen handler om kan det da være noen «vellykkede» menn og kvinner som ikke takler at de ikke fremstår som vinnere.

Han forteller at når vi kommer til jobbriktig alder, tar vi med oss det vi er oppdratt til fra den kultur vi kommer fra. Dersom det fra barndommen av er iboende at vi ikke skal dumme oss ut, vil vi opptre på samme måte i jobbsammenheng.

- Dersom vi er redd for å komme med «dårlige» forslag, så kommer det ingen forslag og bedriften får ikke vurdert nye perspektiver fra de ansatte, poengterer Lie.

Viktig å motivere til feiling

En annen som har sterke meninger om hvor viktig det er å tørre å feile, er Thomas Ramstad. Han er rådgiver i Webstep Fokus, og deler gjerne tanker og meninger på sin egen blogg. I fjor høst skrev han innlegget «Hvorfor du må tørre å feile».

”Selv om det er menneskelig å feile ønsker altfor mange av oss å fremstå som tilnærmet feilfrie. Vi er så å si programmert fra barnsben av til å frykte feiltagelser, og vil derfor i senere leveår i mest mulig grad unngå å feile. Som barn har vi opplevd, forhåpentligvis utallige ganger, å feile. Dessverre ble vi nok ikke alltid premiert for de gangene vi kanskje burde fått en oppmuntring for vår innsats. Men vi trenger å feile både som barn og som voksne. Så, hva skal til?”

- Hva trigget deg til å skrive dette innlegget?

- Jeg leste en del bøker som gikk ut på hvor viktig det er å virkelig motivere til å feile. Vi er veldig flinke til å feire alle suksessene, men ikke så flinke til å feire og verdsette det som skal til for at man kommer seg dit, sier Ramstad.

For at folk skal tørre å feile mer, mener han at det er viktig at det er en god kultur for nettopp dette på arbeidsplassen.

- Når en feil oppstår må man kunne ha tillit i organisasjonen til at det blir håndtert på en bra måte, og at man ikke blir utpekt som en «syndebukk». Man skal kunne si at man har dummet seg ut, uten å være redd for å miste prosjektet eller jobben sin, sier han.

- Gjør man en feil må man heller tenke: Hva kan vi gjøre for å ikke begå den samme feilen igjen? Det tar gjerne lengre tid å bli ferdig med et prosjekt dersom man støter på utfordringer, men både organisasjonen og medarbeiderne kommer rikere og mer erfarne ut av det, mener Ramstad.

ThomasRamstad1.jpg

BILDE:Thomas Ramstad mener at det å aldri feile er et tegn på at man heller aldri utfordrer seg selv.

Tren på å tape

Tom Aage Lie tror på at man bør trene på å tape for å klare å takle det den dagen man står over en mer alvorlig hendelse eller en stor utfordring.

- Å trene på å tape er for eksempel å få prøve og feile fra tidlig alder. Når man som barn naturligvis ikke mestrer til å begynne med, handler det om å motivere dem til å prøve igjen. Det er helt normalt å feile til vi er øvd nok til å takle forskjellige ting vi øver på, forklarer Lie.

- Bør man dele alle sine utfordringer, både jobbrelaterte og private, med kolleger og ledere?

- Er bedriften demokratisk og inviterer til å mene noe om det meste til det beste for felleskapet og selskapet, så kan man gå langt i å dele utfordringer med kolleger og ledere så lenge det er gjensidig respekt for at vi alle har gode og dårlige dager, mener Lie.

Han vil likevel få frem at man generelt bør være litt forsiktig med å dele med seg av alle sine store utfordringer.

-  Å dele utfordringene dine med kolleger og ledere kan være en god syretest for å finne ut av hvor du står i bedriften dersom du har både selvtillit nok og tro på at det går an å finne en mer etterrettelig jobbplass, sier Lie.

En lang vei å gå

I likhet med Lie, mener også Thomas Ramstad at det å være redd for å feile starter allerede i barndommen, men han understreker at det ikke er for sent å lære seg å feile i voksen alder.

- Det er en kontinuerlig reise å lære seg å feile, og mye starter i barndommen. Man frykter å feile fordi man har fått mye pepper for det før, og man ønsker å unngå å havne i slike situasjoner igjen. For å lære seg å tørre å feile må man endre sin personlige innstilling, lytte til andre og i større grad diskutere og få tilbakemelding på det man gjør.

Så, er norske bedrifter flinke nok til å gi sine ansatte rom for å feile? Nei, mener Ramstad, som synes at hele landet trenger en omstilling.

- Vi må bli mer kreative, tørre mer, satse på andre ting enn vi har gjort før og gi litt boost til gründere. La folk få lov til å starte opp, gå på trynet og prøve igjen. Det er et sunnhetstegn. Det burde vært flere som turte å prøve, sier Ramstad, og legger til:

- Det at man ikke feiler er bare et tegn på at man ikke utfordrer seg selv nok.

Tekst: Isabelle Karlsson Foto: Ingar Næss Studiof2.no

LES OGSÅ:

Hvordan du møter dine ansatte kan ha alt å si for deres personlige utvikling og potensiale – så hold hodet kaldt og hjertet foran!

Å sette seg klare og tydelige vekstmål handler om å ta personlig ansvar for egen læring. Når du setter deg klare og tydelige vekst- og utviklingsmål, vil du faktisk lettere oppnå de store målene på lang sikt.

Ta deg tid til å tenke deg om, gå inn i deg selv og sett pris på det du finner i ditt indre. Den største lykken kommer innenfra.

Abo annonse des 16.jpg