Erland peker også på at dette har veldig mye å gjøre med frammarsjen av sosiale medier i arbeidslivet.

– Flere og flere bedrifter og organisasjoner har endelig skjønt at det her ligger store muligheter. Sosiale kanaler «belønner» de som bruker video ved algoritmer som øker seertallene. Video fanger oppmerksomheten vår på en helt annen måte enn tekst eller bilder, og vi får sagt mye mer på kortere tid.

video Eva charlotte markedsføring.jpg
Bilde: Eva-Charlotte Stenset

Hva er videomarkedsføring?

Stenset har lang erfaring med videomarkedsføring, og mener at det først og fremst handler om å nå frem til målgruppen ved hjelp av levende bilder, for så å skape relasjoner og bygge tillit.

– Alt salg er basert på tillit. Vi ser dessverre fortsatt mange eksempler på at bedrifter fører potensielle kunder direkte til et salg på nett. Jeg mener vi bør bli enda mer bevisste på at gode kunderelasjoner starter med å gi verdi og bygge tillit over tid, og video er det beste verktøyet du kan bruke på en kundereise på nett. Det kan gjøres på flere måter.

– Selv jobber jeg mye med formidlingsvideoer – å trene ledere foran kameraet slik at bedriften får et ansikt som målgruppen blir kjent med. Jeg mener dette er det nest beste etter det å møte mennesker ansikt til ansikt. Folk følger folk, og folk kjøper av folk. Vi vil se lederne, vi vil bli kjent med menneskene bak bedriften. Bedrifter kan vinne mye på å gå tettere på kunden. Mange får også gode resultater med videoer der historien fortelles med levende bilder, som klippes sammen som en reportasje eller liten film. Dette krever mer teknisk kompetanse enn formidlingsvideoer.

– Det viktigste er å være bevisst på at videoene henvender seg direkte til målgruppens behov, slik at seeren raskt skjønner hvem du snakker til. Dersom de første sekundene av videoen din ikke treffer, så har du tapt. Deretter må du føre seerne dit du ønsker ved å bygge opp gode budskap. For å få effekt av videomarkedsføring over tid må det selvsagt også ligge en god strategi bak. 

Erland viser også til at vi må unngå salg i videoene.

– Man lager videoer med budskap til potensielle kunder, eller mer generelt til omverdenen for å bygge omdømme. Størst effekt har filmer som ikke vil «selge» noe. Vi er ikke så glad i direkte reklame i sosiale medier, vi vil heller underholdes, lære noe eller bli informert om noe som kan være aktuelt for oss. Derfor spres ofte humoristiske videoer viralt, altså «tar helt av» i sosiale medier.

– Filmer der man byr på seg selv, deler kunnskap eller på annet kreativt vis skiller seg ut, har også stor effekt. Vi deler gjerne videre filmer til våre venner som vekker følelser eller som viser til omverdenen at vi er gode og engasjerte mennesker.

Konsekvenser av video i markedsføringen

Erland peker også på at selskaper som er framoverlente og viser igjen i sosiale medier, blir lagt merke til på en helt annen måte enn de som ikke gjør det.

– Man har unike muligheter til å nå målgruppene sine direkte gjennom sosiale kanaler og videoer. Tenk bare på hvor effektive markedsundersøkelser man kan gjøre! Man kan stille spørsmål direkte til forbrukeren og få direkte svar på hva de liker og ikke like. Q-Meieriene er et godt eksempel på slik forbrukerstyrt innovasjon gjennom sosiale kanaler. De bruker ofte videoer for å fortelle hvem de er og hvordan de tenker, med øverste sjefen som en av de ivrigste. Hver måned har de direktesendinger, «Nettmøte» på Facebook. Da spør de forbrukerne om å få «brutalt ærlige» tilbakemeldinger, blant annet på nye produkter. 

– Folk engasjerer seg, får en lojalitet og et eierforhold når de får være med og påvirke selv. Når de føler at de blir sett og hørt. Dette krever en grundig gjennomtenkt strategi, og ikke minst at man bruker tid. Tid på å svare alle, tid på å lage godt innhold og god kvalitet på postene. Og det er verdt det!

Ifølge Stenset er risikoen stor for å sakke akterut om du ignorer video. 

– Tallene er klare her. I følge Forbes sier 90 prosent av kundene at video hjelper de i kjøpsavgjørelser, og 64 prosent sier det er mer sannsynlig at de kjøper etter å ha sett en video. Det er fortsatt mange som ikke bruker video, og jeg tror forskjellen vil bli mer synlig om noen år. De som velger å ikke bruke video, tar en risiko med tanke på framtidige resultater. Blir du hengende bakpå, så kan det bli vanskelig å ta igjen konkurrentene.

– Video er et verktøy som tar tid å lære seg å mestre. Selvsagt kan bedrifter leie inn profesjonelle produksjonsteam som tar jobben, men mye kan gjøres på egenhånd. Det å lære å lage tydelige og målrettede budskap og formidle foran kameralinsa slik at du treffer målgruppen – det mener jeg er noe alle bør kunne i framtiden, spesielt de som skal fronte bedriften.

Synneva Erland 3 video.jpg
Bilde: Synneva Erland

Slik kommer du i gang

Ifølge Stenset må du starte med en strategi. Hun mener det ikke hjelper å lage videoer hvis du ikke vet hvilket mål du vil oppnå og hvordan du skal komme deg dit.

– Helt grunnleggende er det da at du kjenner målgruppen din og vet hvor de befinner seg på nett. Deretter må du lære deg å mestre verktøyet som video er. Det gjelder selvsagt de enkle tekniske grepene, men like mye å lage spissede budskap og bli en dyktig formidler. I tillegg må du engasjere, slik at du kan bygge relasjoner som igjen vil skape tillit.

– Helt praktisk kan du bruke mobiltelefonen til å filme med, sammen med et stativ, en ekstra mikrofon og ekstra lys. Det er lavere terskel i sosiale medier, og det er et fint sted å begynne. Her kan du lage enkle videoer, og brukerne forventer ikke profesjonell kvalitet. Du bør også sende live, på Facebook vil det gjøre at du når flere.

– Skal du ha proffere markedsføringsvideoer på nettsiden eller bruke videoer bredt i annonser, så kan de lønne seg å jobbe mer med disse eller leie inn hjelp. De store selskapene leier gjerne inn profesjonelle produksjonsteam for å gjøre hele jobben, mens de fleste av mine kunder velger å gjøre alt på egenhånd. Skal du gjøre alt selv vil du få en proffere look ved å kjøpe et bedre kamera, i tillegg til LED-lys og en god mikrofon. 

Erland er enig med Stenseth i at man må ha en god plan med mål og mening, men mener også at noe av det aller viktigste er å komme i gang.

– Vi liker bedre videoer som er litt «folkelige», enn de dyrt påkosta, høyglansa og litt glatte reklameproduksjonene. Jeg anbefaler mine kunder å kaste seg uti det og begynne med video så raskt de kan. Det gjelder å henge med, for utviklingen går fort nå. Mye handler om læring gjennom prøving og feiling, men det er som nevnt smart å ha en strategi bak det hele og litt grunnleggende kunnskap i bunn.

– Når det gjelder fremtoning, så må man trene! Selv jeg, som har bakgrunn som skuespiller, og har vært deltaker i utallige debattprogrammer på TV, øver, øver og øver. Ofte er den største utfordringen å få det naturlig, og ikke minst kort nok. De første tre sekundene er viktigst. Da skal du fange oppmerksomheten og få folk til å se videre.

– Et alternativ til videoer der man filmer en som snakker, er å lage video satt sammen av stillbilder og så sette tekst og musikk på. Teksting er uansett viktig!

Vi ser ofte filmer uten å ha lyden på, og da mister vi hele budskapet dersom filmen ikke er tekstet, avslutter Erland.

Tekst: Inger Lise Kontochristos