1. Oppgavebaserte konflikter

Oppstår i situasjoner der teammedlemmer er avhengige av hverandre for å fullføre en oppgave. Når en person i teamet ikke fullfører sin del av oppgaven, kan det påvirke et annet teammedlems evne til å fullføre sin del i tide. Sørg for at alle på teamet vet hva de skal gjøre i sin stilling.

2. Lederstilkonflikter

Alle har sin egen måte å lede på. For å forhindre lederstilkonflikter, er det viktig å gjenkjenne og sette pris på forskjellene. Vær klar over din egen lederstil og hvordan du selv samhandler. Det kan være nødvendig å tilpasse lederstilen din for å imøtekomme de ulike behovene og personlighetene til de andre teammedlemmene.

3. Arbeidsstilkonflikter

Oppstår når teammedlemmer har ulike preferanser for hvordan oppgaver skal utføres. Noen jobber raskt og går videre til neste oppgave så fort som mulig, mens andre foretrekker å jobbe mer sakte og nøye. Erkjenn at alles arbeidsstil er forskjellig og finn måter å samarbeide på for å oppnå det samme målet – til tross for forskjellene.

4. Personlighetskonflikter

Dette er en av de vanligste typene teamkonflikter og er forårsaket av forskjeller i personlighet blant teammedlemmer. Det kan være utfordrende å jobbe med noen hvis personlighet er ulik din egen, men prøv å forstå forskjellene og lær å jobbe sammen.

Hvordan løse teamkonflikter

  • Behold roen. Ta flere dype åndedrag og tøm hodet ditt før du prøver å løse konflikten.
  • Kommuniser – og lytt. Finn et sted hvor dere kan diskutere konflikten privat. Alle involverte må få mulighet til å dele sin side, og lytte til de andre. Vær oppmerksom og empatisk, prøv å forstå hvordan den andre personen føler seg.
  • Anerkjenn konflikten og finn en løsning. Når konflikten er erkjent, må alle bli enige om en løsning. Prøv å se konflikten fra de andre teammedlemmene sitt ståsted, og fokuser på de tingene dere kan bli enige om.
  • Involver ledelse eller HR. Hvis en konflikt ikke kan løses, enten fordi noen ikke samarbeider eller det er noe mer alvorlig som for eksempel trakassering, kontakt HR-avdelingen eller en annen overordnet.

LES OGSÅ: TEAMLEDELSE DEL 1 HER!

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Indeed.com