Love as a Business Strategy: Resilience, Belonging & Success av M. Anwar, C. Pitre, F. Danna, J. Ma

I stedet for å gi raske løsninger, oppfordres du til å revurdere hele din tilnærming til virksomheten. Å nå mål, øke inntektene og bygge sterkere team krever at du stiller spørsmål ved det du tror du vet om forretningskulturen. Først lærer du hvorfor kjærlighet er bra for virksomheten. For det andre vil du utforske hvordan inkludering, myndiggjøring og tilgivelse kan fungere for å utvikle bedriften din. Til sist lærer du om praktisk implementering av strategien på alle nivåer i organisasjonen.

Your Next Five Moves: Master the Art of Business Strategy av Patrick Bet-David

I denne boken sammenligner Bret-David forretningsstrategi med en sjakk-kamp. Selv om hvert trekk skjer etter hverandre, bestemmer det nåværende trekket hvert spill etterpå. Forfatteren tar derfor en forsiktig, metodisk tilnærming til en forretningsplan.

Les også: Hvor modig er din strategi? - ledernytt.no

Blue Ocean Strategy: Resilience, Belonging & Success av W. Chan Kim og Renee Mauborgne

I hovedsak ber boken gründere om å søke «blå hav»: Områder hvor eksisterende forbrukeretterspørsel ennå ikke er dekket. På denne måten konkurrerer ikke bedriftsledere om markedsplass. Snarere skaper de helt nye markeder, men det er en prosess. Leseren veiledes gjennom blant annet strategiformulering og hvordan overvinne organisatoriske hindringer.

The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail av C. M. Christensen

Christensen utforsker hvordan egenskapene som vi sidestiller med sterkt lederskap, faktisk kan føre til at et selskap faller bort. Det er generelt et godt råd å lytte til kunden din, men i møte med nye teknologier som ennå ikke er allment forstått, har ikke kunden alltid rett. I boken kan vi lese om tilsynelatende gode beslutninger fra ledelsen som fører til katastrofe. Deretter får man praktiske midler som organisasjoner kan bruke til å løse dilemmaet.

Les også: Strategi som verdiskaping og forretningsmodell - ledernytt.no

Think Lead Disrupt: How Innovative Minds Connect Strategy to Execution av Peter B. Nichol

Denne boken hjelper deg i gang med smarte forretningsstrategier for å bli mer innovativ. Du vil lære nye tilnærminger til idéskaping, praktiske tilnærminger til å utnytte dine egne skjevheter og virkelig ta på deg verdier for å bygge en veksttankegang. Videre vil du lære hvordan du utfører slike verdier i hele organisasjonen og reagerer på forstyrrende trusler fra utsiden.

Social Media Marketing 2021 and Digital Marketing: The Complete Online Business, Social Media Agency and Personal Brand Workbook for Beginners to Turn your Online Presence into a Money Making Machine av Michael Branding

Sosiale medier og annen digital markedsføring har blitt nødvendige verktøy for nesten alle bransjer. I denne boken vil du lære strategier for spesifikke plattformer som Facebook og Instagram, samt hvordan du samarbeider med influensere for å utvide rekkevidden din. Du vil også lære om ambisjoner og globale forretningsstrategier. Boken er spesielt rettet mot organisasjoner som for det meste fokuserer på salg mellom bedrifter og forbrukere.

Les også: Involver medarbeiderne i levende strategiplaner - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com Kilde: Success.com