1. Forstå hjernen din

Bare det å ha kunnskap om hvordan hjernen fungerer, kan drastisk forbedre din evne til å ta gode beslutninger. Les derfor bøker om hjernen og dens funksjon. 

2. Sov på saken

Unngå raske avgjørelser. Å for eksempel utsette en beslutning til neste dag, er en frustrerende, men nødvendig komponent for ledere som ønsker å ta gode beslutninger.

3. Lag historier

Hjernen er en «historieforteller» som alltid prøver å forvandle inntrykk og observasjoner til historier. Det er slik vi skaper vår identitet. Mange etablerte minnetreningsmetoder bygger på å forvandle kjedelig data til levende historier.

4. Se tingene for det de er

Hjernen prøver alltid å forklare det vi ser ved å knytte det til hendelser fra fortiden vår og skape et mønster. Derfor slår spådommer om økonomien og historien ofte feil. Noen ganger er en sigar bare en sigar.

5. Før loggbok

I ettertid har folk en tendens til å oppleve en hendelse som annerledes enn den faktisk var. Dette fenomenet gir en grunn til at ledere bør føre en loggbok over sine viktigste beslutninger, og ikke minst hvorfor de ble tatt. Du kan ikke bare bedømme beslutninger etter resultater, fordi resultatet handler mye om tilfeldigheter og hvordan konkurrenter opptrer.

6. Løft blikket

Flere forskningsstudier viser at våre beslutninger er mer påvirket av emosjoner når det gjelder oss selv, og mer rasjonelle når det gjelder andre. Derfor kan det være lurt å forestille seg hva en utenforstående person ville tenke i din situasjon.

Husk at intuisjon er en ferdighet som kan utvikles og forbedres over tid, så vær tålmodig med deg selv og gi deg selv rom til å vokse og lære.

Tekst: Cecilie Hammernes Kilde: Chef.se

7. Løft blikket

Flere forskningsstudier viser at våre beslutninger er mer emosjonelle når det gjeller oss selv, og mer rasjonelle når det gjelder for andre. Derfor kan det være lurt å forestille seg hva utenforstående person ville tenke i din situasjon.

 • «Magefølelse» og beslutninger

  "Magefølelse" er et begrep som ofte brukes når vi tar beslutninger basert på en form for skjult informasjon som vi ikke kan gi en spesifikk begrunnelse for. Det er en intuitiv følelse som kan være viktig i livets små og store beslutningsprosesser. Nesten 6 av 10 personer i en undersøkelse anga at de hadde angret i de situasjoner hvor de ikke lyttet til magefølelsen.

  Magefølelse eller intuisjon er begreper som av og til har en litt okkult eller åndelig undertone. Det handler ofte om å oppfatte elementer i en situasjon som egentlig ikke er åpenbare. Mye av det vi oppfatter i løpet av en dag behandles på et ubevisst nivå i hjernen slik at vår bevisste oppmerksomhet skal slippe å ta stilling til alt mulig.

  Når vi har et synspunkt basert på magefølelsen, er det sannsynlig at vi har fått noen signaler fra de ubevisste prosessene, og reagerer på dette uten at vi kan gi noen spesifikk begrunnelse for akkurat dette synspunktet.

  I mellommenneskelige situasjoner er magefølelsen noe som ofte relaterer seg til følelsene som oppstår i relasjon til andre mennesker. Noen mennesker er spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som ”avslører” det emosjonelle klima i en situasjon.

  Det er viktig å merke seg at selv om magefølelsen kan være nyttig, er det også viktig å forstå hvordan hjernen fungerer for å kunne ta gode beslutninger. For eksempel, å utsette en beslutning til neste dag kan være en frustrerende, men nødvendig komponent for ledere som ønsker å ta gode beslutninger.

 • Er det mulig å trene opp sin egen intuisjon?

  Ja, det er absolutt mulig å trene opp sin egen intuisjon. Her er noen teknikker som kan hjelpe deg:

  1. Legg merke til hva du legger merke til og reagerer på: Dette kan være små detaljer i omgivelsene dine, eller følelser og tanker som dukker opp i bestemte situasjoner.
  2. Skriv ned det du observerer: Ved å skrive ned det du legger merke til, kan du begynne å se mønstre og sammenhenger.
  3. Meditasjon: Meditasjon kan hjelpe deg med å bli mer oppmerksom på dine egne tanker og følelser, og kan øke din evne til å oppfatte stimuli rundt deg som du tidligere ikke visste fantes.
  4. Stol på magefølelsen: Hvis du har en sterk følelse om noe, selv om det ikke nødvendigvis er logisk, kan det være intuisjonen din som prøver å fortelle deg noe.
  5. Øvelser for å øke persepsjonen: Mennesker med sterk intuisjon er ofte også veldig observante. Du kan trene opp din evne til å legge merke til ting ved å gjøre øvelser som hjelper deg med å finne likheter, tilfeldigheter og forhold mellom objekter og mennesker rundt deg.

Husk at intuisjon er en ferdighet som kan utvikles og forbedres over tid, så vær tålmodig med deg selv og gi deg selv rom til å vokse og lære.

Les også: 7 råd for katastrofale beslutninger.

Tekst: Cecilie Hammernes Foto: Istock.com  Kilde: chef.se