Hjernen vil oss bare godt. Men i sin iver for å ta snarveier, forvandler den oss til fordomsfulle vanedyr. Likevel synes forskere å være enige om noen metoder som kan hjelpe hjernen til å ta bedre avgjørelser:

1. Forstå hjernen din. Kunnskap om hvordan hjernen fungerer kan dramatisk forbedre vår evne til å ta gode beslutninger.

2. Sov på saken. Unngå raske vurdering. Vår magefølelse er basert på generaliseringer. Som eksempel å utsette en beslutning til neste dag, er en frustrerende, men nødvendig komponent for ledere som ønsker å ta gode beslutninger.

3. Lag historier. Pontus Wasling bemerker at hjernen er en «historieforteller» som alltid prøver å forvandle inntrykk og observasjoner til historier. Det er slik vi skaper vår identitet. Mange etablerte minnetrenings-metoder bygger på å forvandle kjedelig data til levende historier.

4. Se tingene for det de er. Hjernen prøver alltid å forklare det vi ser ved å knytte det til hendelser fra vår fortid og skape et mønster. «Derfor slår forutsigelser om økonomien og historien ofte feil», forteller Pontus Wasling i sin bok. Noen ganger er en sigar bare en sigar, som Sigmund Freud sies å ha sagt.

5. Før loggbok. I ettertid har folk en tendens til å oppleve en hendelse som er mer sannsynlig enn den faktisk var. Fenomenet som psykologi forskere kaller etterfølgelsesforstyrrelser, gir en grunn til at ledere bør føre en dagbok over sine viktigste beslutninger. «For å trekke konklusjoner er det viktig ikke bare å skrive ned de beslutningene som er tatt, men hvorfor de ble tatt. Du kan ikke bare dømme beslutninger etter utfall, fordi resultatet handler mye om tilfeldigheter og hvordan konkurrenter opptrer», "sier Pelle Tornell.

6. Bruk statistikk. Ettersom mange av våre beslutninger er basert på irrasjonelle følelser og impulser, er statistikk helt fullstendig unaturlig for hjernen. Derfor kan statistikken hjelpe oss med å stille spørsmål til våre egen minne.

7. Løft blikket. Flere forskningsstudier viser at våre beslutninger er mer emosjonelle når det gjeller oss selv, og mer rasjonelle når det gjelder for andre. Derfor kan det være lurt å forestille seg hva utenforstående person ville tenke i din situasjon.

Les også: 7 råd for katastrofale beslutninger.

Tekst: Redaksjonen i LederNytt Foto: Istock.com  Kilde: chef.se