Bli kjent med hverandre og skap trygghet

Et team er noe du bygger både gjennom individuell coaching og sammen med hele teamet. La de ansatte jobbe sammen i ulike konstellasjoner og grupperinger. Bli kjent med hver og en, og la de andre bli godt kjent med hverandre. Jo mer dere vet om hverandres ferdigheter, desto bedre samarbeider dere.

Sørg for å få frem de som ikke sier så mye slik at alle får mulighet til å komme med sine meninger. Vær til stede, oppmuntre og gi bekreftelse. Fortell hvordan du selv har det, hva som gjør deg glad, og om dine mangler. Når andre tør å bli mer personlige, bygger man trygghet i gruppen og begynner å stole på hverandre.

Felles spilleregler

Å ha det gøy og å kunne le sammen er forløsende og hjelper teammedlemmene gjennom stress og motgang. Det finnes ikke noe bedre for miljøet enn felles arbeidsglede.

Snakk om hvordan dere skal oppføre dere mot hverandre. Gjør det klart hvilke forventninger du har. Få alle involvert gjennom utvikling av felles spilleregler. For å holde spillereglene i live, spør jevnlig hvordan dere lever opp til dem. Hvis noen bryter reglene, ta det opp under coachingen, eller ta det med en gang hvis det dreier seg om noe større og mer alvorlig.

Slik kan dere sette opp felles spilleregler:

 1. Be alle om å skrive ned hvordan de vil at gruppen skal fungere, men også hvordan de ikke vil bli behandlet.
 2. Sorter deretter notisene på veggen i ulike fagområder.
 3. Formuler spillereglene sammen. Eksempel: Vi bør lytte til hverandre og vise respekt. Alle bør være forberedt og komme i tide til møter. Alle skal bidra. Vi skal ha det gøy. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss selv og måten vi jobber på.

Jobb med atferd og holdninger

60-70 prosent av lagets suksess handler om holdninger og atferd. Teamet består av en rekke individer, og deres individuelle behov vil alltid være der selv om de jobber i team. Alle trenger å høre at de er viktige. Som leder kan du ta på deg rollen som støttende, oppmuntrende og utfordrende.

Hva trenger hver enkelt å utvikle for at teamet skal nå målene? Hvilken faglig kompetanse har de? Ha også fokus på om de for eksempel trenger å bli bedre til å samarbeide, lytte, bry seg om og støtte hverandre.

Forutsetninger for at gruppen skal føle seg som et team

 • Alle føler seg trygge
 • Dere stoler på hverandre
 • Du som leder er åpen og støttende
 • Du kommuniserer klart og tydelig
 • Dere har diskutert oppgaver og mål
 • Alle er klar over sin egen og andres roller
 • Alle tar ansvar for seg selv og for at gruppen skal nå sine mål
 • Stemningen i gruppen er god

Les også artikkelserien: Teamledelse 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se