En undersøkelse gjennomført av John Templeton Foundation i 2013 viste at «mennesker viser minst takknemlighet overfor andre på arbeidsplassen, selv om de ønsker at andre takker de mer». Det er lett å tenke at en ansatt som gjør jobben sin, eller som gir det lille ekstra på jobben ikke behøver et «takk». De får jo betalt for arbeidet de gjør.

Respondentene i undersøkelsen rangerte også jobben sin som det de var minst takknemlige for. På tross av dette mente 90 prosent at «takknemlige mennesker har det bedre». Sammenhengen mellom de to svarene er bekymringsfull, og understreker nettopp hvor viktig det er at du viser dine ansatte at du er takknemlig for jobben de gjør. Ikke overbevist? Her er fem grunner for hvorfor takknemlige ansatte oppnår gode resultater:

  1. De er motiverte

I en annen undersøkelse gjort av Glassdoor i 2013 var resultatet at «80 prosent av ansatte sier de vil bli mer motiverte til å jobbe hardere dersom lederen deres viser at han/ hun setter pris på arbeidet de gjør». Når du får anerkjennelse for jobben du gjør, frigjøres dopamin i hjernen, som igjen gjør at du får lyst til å prestere.

  1. De føler seg verdsatt

Det at du som leder tar deg tid til å vise at du verdsetter arbeidet deres er med på å tilføre ny energi og økt motivasjon til å gjøre det enda bedre hos den ansatte.

  1. De viser lettere takknemlighet overfor andre

Ifølge Jeremy Adam Smith ved «Greater Good Science Center» opplever dine ansatte takknemlighet fra sine ledere, er det også mer sannsynlig at de vil vise takknemlighet overfor andre. Det blir tilslutt en dominoeffekt.

  1. De er mer rustet for motgang

Studier viser at sannsynligheten for stress og psykiske plager er mindre hos takknemlige mennesker enn andre. Jo sterkere dine ansatte er psykisk, jo bedre vil de være rustet til å møte motgang og vanskelige oppgaver på jobb.

  1. De får gode sosiale relasjoner

Ifølge en studie gjort av forskere ved University of New South Wales vil mennesker som viser takknemlighet overfor andre ha høyere sannsynlighet for å bli likt, og dermed bygge sterkere relasjoner med de rundt seg.

Tekst: Kristin Skolem / kilde: Inc.com