Finn ut av meningen

Når et annet menneske overbeviser oss om hvorfor vi skal gå i en bestemt retning, følger vi gjerne den personen. Ikke fordi han eller hun forteller oss hva eller hvordan vi skal gjøre det, men om meningen bak det.

Ha mot og vær selvsikker

Når du tør å stå 100 prosent for dine meninger og verdier, er det lettere å få andre til å tro på endringen – og dermed lede dem mot nye og ukjente veier.

Det er nemlig sånn at ved endringer så ønsker vi å føle trygghet og kontroll. Vi trenger derfor bekreftelse fra lederen om at den nye veien er trygg, selv om den kan virke usikker.

Endring starter innenfra

For å få andre til å følge deg, må du selv vite om du står inne for endringene som skal gjennomføres.

Se deg selv i øynene og spør om du virkelig ønsker disse forandringene, om du kan se verdien, om du vet hvor du er på vei, om du er i stand til å klart og tydelig kommunisere målet, om du vet hva som forventes av deg som leder i forandringen, om du er engasjert nok, og om du har motet til å stå ved dine avgjørelser – selv når du møter motstand.

LES OGSÅ: Endringsledelse - Endringsekspertens beste tips for snuoperasjon

Finn verdien

Dersom du ikke klarer å få øye på verdien i det nye, må du tilbake dit hvor ideen ble skapt og finne ut av årsaken til forandringen og hva den vil tilføre organisasjonen. Det er først når du selv har sett verdien av det nye, at du kan få frem budskapet på en troverdig måte. Det er her forandringen starter – ved at du selv forstår meningen og ønsker å stå i fronten.

LES OGSÅ: Ikke gå i forandringsfella!

Tekst: Cecilie Hammernes / kilde: Lederweb.dk