Er det lenge siden du turte å tenke nytt? Føler du deg fantasiløs og tom for ideer? Da er det på tide å gi kreativitetsmuskelen en treningsøkt. Her har du tipsene som gjør deg mer kreativ.

– Å nei, jeg finnes jo ikke kreativ jeg, hender det kanskje at du sier når noen er ute etter gode ideer på jobb, mange av oss beundrer de kreative på arbeidsplassen eller i vennegjengen, og tenker samtidig at det der kunne jeg umulig ha kommet på. Men hvorfor har så mange denne dårlige selvtilliten når det gjelder egen kreativitet? Og er det mulig å gå fra å føle seg fantasiløs til å bli en idéskaper? 

Utrente kreativitetsmuskler

– Vi har alle kreativitet i oss, og selv om vi ikke føler oss så kreative så kan vi finne frem til den iboende egenskapen ved å øve, sier professor i kreativitet Erik Lerdahl. Han omtaler kreativitet som en muskel som hos mange er veldig utrent.

– Man må trene kreativitetsmuskelen regelmessig for at den skal bli sterk, poengterer Lerdahl som har en doktorgrad i kreativitet.

– Akkurat som med andre muskler så glemmer man fort at de finnes hvis de ikke trenes ofte nok. Er det lenge siden du tenkte kreativt vil det føles uvant å bruke kreativiteten igjen, for noen kan det kjennes nesten umulig fordi de ikke engang vet at de er i besittelse av evnen til å tenke kreative tanker, sier han. I følge Lerdahl påvirker kreativitetsmuskelen, og hvor godt denne er trent, vår evne til å tenke nytt, enten det gjelder middagsplaner, aktiviteter i helgene eller prosjekter på jobben.

ErikLerdahl[1].jpg

Redselen stopper oss

Men hvis vi alle er født kreative, hvor på veien mister så mange av oss evnen til å bruke egen kreativitet?

Professoren tror dagens skolesystem har mye av skylden, fordi det stort sett fokuserer på hva som er rett og galt, og gir for lite rom for å tenke annerledes og finne nye svar.

– Hvis fasiten og bruksanvisningen styrer deg så kommer det få nye løsninger. Ønsker man å fremme kreativ tenkning må man se på kreativitet som en viktig kompetanse på lik linje med språk og matematikk. Denne kompetansen må trenes

jevnlig helt fra grunnskolen. Når du over flere år ikke har fått utløp for dine kreative tanker og ideer, mister du til slutt selvtilliten og lysten til å være kreativ. Da kan det blir vanskelig å finne fram til din egen kreativitet senere i livet. Demonene i hodet sier at du ikke får det til, og du stopper deg selv før du har prøvd, sier Lerdahl. Han tror at mange av oss begrenses av frykten for å mislykkes, komme med dumme løsninger og å bli sosialt latterliggjort, en redsel som ikke er forenlig med kreativ tenkning.

– Det er veldig vanskelig å være kreativ og kritisk samtidig, de kreative tankene må i perioder få fritt spillerom. Så kan kritikken komme senere. For å tenke kreativt må man tørre å tenke uten sikkerhetsnett. Hele poenget er at du ikke vet hva du kommer frem til. Det er uvant og skummelt de første gangene, men så blir du tryggere og finner gleden ved å komme på nye løsninger. Hvis du aldri har jobbet kreativt før så vil dette føles kunstig i starten, din indre kritiker er ofte for tydelig kveler nye ideer i fødselen.

Alle andre er mer kreative enn meg

Selv på Westerdals, som er regnet som en av Norges mest kreative skoler, er det ikke mange som rekker hånden i været når læreren spør om hvem som føler seg kreative, enda de er tatt inn på skolen nettopp på bakgrunn av blant annet kreative ferdigheter.

– Alle tror at alle andre er mer kreative enn seg selv, sier Seniorrådgiver i pedagogikk og prosess, Chamilla Natasha Skjelstad. Hun underviser i kreative fag på Westerdals og holder kurs i kreativitet og idéutvikling for næringslivet. Hun tror at dette skyldes at kreativitet er et område veldig mange har dårlig selvtillit på. Skjelstad er overbevist om at vi alle har kreativitet i oss, men at vi må lære oss å finne tilbake til de kreative tankene gjennom å øve jevnlig, og ha mot til å bli mer lekne og nysgjerrige.

– Jeg har sett at det fungerer, man kan gå fra å ikke ha kreativ selvtillit til å være med på brainstorming i fri flyt, enkelte får seg en aha-opplevelser underveis i prosessen når de kjenner at de også kan bidra med kreative tanker, sier hun.

Men hvordan går man så frem for å bli mer kreativ, hvis selvtilliten er på bånn og kreativitetsmuskelen er helt utrent?

Chamilla Skjelstad.jpg

Bryt ut av fastgrodde rutiner

I følge Chamilla Natacha Skjelstad skjer mye bare ved at man setter seg som mål å bli mer kreativ, og ikke minst setter av tid til det.

– Sett av en fast tid i kalenderen, rydd plass i timeplanen og trekk deg unna det daglige, råder hun. I følge henne er noe av det vanskeligste i en kreativ prosess å gå bort fra gamle tankemønstre og vaner, hjernen går automatisk tilbake til det den er vant til, men klarer man å nullstille er det lagt til rette for mange nye ideer. Derfor anbefaler hun oss å bryte ut av fastgrodde rutiner og oppsøke andre og nye arenaer.        – I hverdagen trenger det ikke å være de store tingene, lag noe nytt til middag en dag, kle deg i farger du vanligvis aldri bruker, snakk med mennesker som du vanligvis ikke snakker med, meld deg på en aktivitet du aldri har testet før, eller gå en ny omvei på vei hjem fra jobb. Aktivt oppsøk ting du vanligvis ikke gjør.

Finn deg en sparringspartner

For å finne gode kilder til inspirasjon anbefaler Chamilla Natacha Skjelstad at man lager seg en liste over alt som gir energi og glede, og oppsøker de tingene så ofte som mulig.

– Å tenke kreativt sammen med noen kan også være en stor inspirasjonskilde. Finn deg en kreativ makker, en venn eller en kollega, avtal faste møtetider hvor dere bare drodler og har idémyldring, fortsetter hun. Samtidig råder hun oss til å velge partner med omhu ettersom kreativitetens første fase kan være veldig sårbar.

– Velg en du har tillit til og som ikke ser på alt med et kritisk blikk, anbefaler hun.

Mot til å tenke nytt

I følge Skjelstad bør enhver kreativ prosess starte med en åpen fase, uten sensur. Alle ideer må være velkomne og din indre kritiker må holdes unna.

– Man må ha mot til å tørre å tenke nytt, ikke være kritisk til nye tanker og ideer. Tørre å være leken i jakten på ideene, og man må drives av en nysgjerrighet: hvordan blir det hvis man gjør sånn, eller hva skjer hvis jeg gjør slik. Og til slutt må man ha disiplin for å få ideen ut i livet. Man må klare å stoppe idéprosessen i tide, en gang må man si at nå er det bra nok, nå går vi for det, sier Skjelstad.

– Og så må man øve da, glem at ideer skal falle ned i hodet ditt. Hvis du skal skrive bok så skriv en time hver dag, uansett om det kommer med i boken eller ikke, du må holde den kreative tanken i gang og gi den litt næring hver dag.

Professor Erik Lerdahls tips til en mer kreativ hverdag:

Vær nysgjerrig - stopp opp ved aktiviteter i hverdagen og still spørsmål: finnes det andre måter å gjøre dette på? Kan det finnes en løsninger som er bedre? De beste ideene oppstår vanligvis ved å ved å stille spørsmål ved de mest opplagte ting som ingen andre har tenkt på.

Bryt gamle rutiner - hjernen faller fort inn i gamle tankemønstre og rutiner, jobb for å bryte dem opp og åpne opp for å gå nye veier. Bryt en rutine hver dag så vil du se at det blir enklere etter hvert.

Gjem din indre kritiker - det er vanskelig å være kreativ og kritisk samtidig. Vi har en lei tendens til å evaluere ideene vi kommer på underveis og dermed hindrer vi en god flyt av ideer. Kritikken kan kvele nye impulser når den kommer på feil tidspunkt. Derfor finnes det ulike metoder som tar vekk kritikken. Du kan for eksempel øve deg på å skrive ned ideer fort når du er idefasen slik at du ikke rekker å være kritisk til ideen.

Lag inspirasjons- og idébok - ha alltid med deg en liten bok der du skriver opp ideer du kommer på, du kan også tegne skisser eller lime inn utklipp til inspirasjon. Det finnes også egnede apper til dette formålet.

Gå en inspirasjonstur - et skifte av omgivelser er ofte inspirerende. Gå ut i naturen eller i nabolaget og plukk med deg ting til inspirasjon på veien. Bruk disse som utgangspunkt for en idéprosess.

Skriv og tegn - lag et tankekart over en problemstilling og skriv og tegn opp assosiasjoner og relevant informasjon. Få alt du har i hodet ned på papiret. Både nyttig og unyttig informasjon. Det vil ofte gi grobunn for nye ideer.

Ta en pause - man kan ikke være på topp hele tiden. Spesielt når du føler at du sitter fast, er det viktig å koble av med noe helt annet. Når vi kobler av slipper vi underbevisstheten til, som en stor og usynlig ressurs, og plutselig er løsningen der.

Øvelse gjør mester - evnen til å tenke kreativt må trenes på for å holdes ved like. Gjerne litt hver dag eller hver uke.

4 øvelser som trener kreativiteten

Felles for alle øvelsene er at du aldri skal tenke kritisk og la deg stoppe av din indre sensur. Øvelsene kan gjerne gjøres sammen med andre.

  1. Velg deg tre tilfeldige ord, eller be en kollega eller venn komme på ordene, og lag en fortelling som inneholder alle de tre ordene.
  2. Bruk plastelina og modeller så mange dyr du klarer i løpet av to minutter, etterpå kan du få kollegaene eller familien din til å gjette hvilke dyr du har laget.
  3. Tegn en krusedull på et ark og bruk den til å lage en tegning som gir mening.
  4. Skriv ned så mange som mulig måter å bruke en plastpose på (bytt ord og prøv igjen).

Tips til bøker om kreativitet: 

  • Slagkraft. Av Erik Lerdahl.
  • Kreativitet & Idéutvikling. Av Ingrid Ødegaard.
  • Finn din kreativitet. Av Anne Kristiansen Rønning.
  • Kreativ ABC. Av Stig Hjerkin.
  • Big Magic: Creative Living Beyond Fear. Av Elizabeth Gilbert.
  • The Artist´s Way. Av Julia Cameron.

 TEKST: Tanja Hauge Reine