Inkluderende og mangfoldig arbeidsliv

Arbeidslivet i dag er mer mangfoldig, og det kan være mange grunner til at noen kvier seg for å delta på en sommerfest. Det er blant annet viktig å være bevisst på at noen ansatte opplever det ubehagelig å være på sammenkomster med jobben når det blir servert alkohol.

Det kan være mange ulike årsaker til at folk ikke ønsker å drikke, og det må vi respektere. Det er gammeldags å tenke at alkohol må ha en sentral plass ved arrangementet. Det skal være like naturlig å delta på festen og nyte alkoholfritt. Det må arbeidsgiveren legge til rette for.

Det kan forekomme at noen ikke evner å vise måtehold, og vi vet at noen også endrer atferd ved inntak av mye alkohol. Det kan gjøre andre i selskapet utilpass. Det er arbeidsgivers ansvar å være tydelig på hva som er greit og ikke.

Kjøreregler, tips og råd

For et vellykket arrangement og for å unngå de mest klassiske fallgruvene har vi noen tips og råd:

1. Klare retningslinjer

Ha skriftlige retningslinjer for rus og alkohol på arbeidsplassen. Mens mange har regler for arbeidstiden, mangler det ofte regler for sosiale sammenkomster, arbeidsreiser og fagseminarer. Vi anbefaler bedriftshelsetjenesten og Akan som gode samarbeidspartnere for å utforme gode retningslinjer.

2. Sett ned en mangfoldig arrangementskomite

Sett gjerne sammen en arrangementskomite med litt ulike typer folk, så de kan diskutere hvordan festen kan legges opp slik at det blir hyggelig for alle. Er målet å skape samhold og å ha det gøy sammen, kan det være fint å ha noen aktiviteter sammen og ikke bare spising og drikking.

3. Ta opp temaet før festen

Ta opp arrangementet som tema på forhånd, og gi gjerne en vennlig påminnelse om hvordan man er forventet å oppføre seg på festen. Ikke som en pekefinger, men for å sikre at ansatte minnes på at de har et ansvar for å ta vare på hverandre og at de er en representant for jobben også utenom ordinær arbeidstid.

4. Tilby gode alkoholfrie alternativer

Arbeidsgivere bør tenke igjennom hva som tilbys av drikkevarer på festen og gjøre alkoholfrie alternativer lett tilgjengelig. Tilby et godt utvalg av alkoholfrie alternativer og sett disse like synlig som alkoholen. Sterkere alkohol enn vin kan gjerne droppes. En anbefaling er også at man begrenser antall gratis alkoholenheter som deles ut.

5. Vær en god rollemodell

Vi oppfordrer ledere til å gå frem som gode rollemodeller. Ledere har et ekstra ansvar, også på fest. Begrens egen drikking, i tillegg handler det om å følge opp ved behov. Det gir et signal til andre og gjør det lettere å være profesjonell og inkludere alle.

Lykke til med sommerfesten og andre fremtidige arrangementer på jobben!

Tekst: Tone Odvold, Daglig Leder i HR-huset. Foto: Istock.com og privat.