Dominans (D)

"D"-typen er den mest dominerende av de fire personlighetstypene. De handler raskt og er ivrige etter endring. De har en tendens til å være direkte, viljesterke og kraftfulle. De finner ensformige rutiner både utmattende og umotiverende og har en tendens til å være egenrådige. På grunn av deres handlingsorienterte personlighet, gjør de ofte feil tidlig i prosessen. Men deres sterke personlighet gjør at de ikke tar på seg skylden. Samtidig oppnår de ofte suksess fordi de kan være avgjørende og motiverende for et team.

Innflytelse (I)

Den mest utadvendte, optimistiske og entusiastiske av de fire typene. De er raske og resultatorienterte, og fordi de er sosiale, er de gode til å samarbeide. Men nettopp fordi de ønsker å bli godt likt, er sosial avvisning deres store frykt. De misliker konfrontasjon og å være direkte, og dette gjør at de helst tar med seg andre i beslutningsprosesser. Under stress kan de bli for pratsomme, emosjonelle og uorganiserte. Samtidig kommer deres suksess fra å være entusiastiske og energiske. De er fenomenale til å skape gruppediskusjoner, i tillegg til nye, kreative ideer.

Stabilitet (S)

Dette er den mest avslappede av de fire typene. De er kjent for sin stabile og rolige personlighet, og på grunn av deres støttende natur, liker de å samarbeide. Likhet og rettferdighet er av største betydning. Som et resultat av denne tilnærmingen til livet, er endring vanskelig. De trenger jevnlig bekreftelse når de gjør nye ting. De er mer forsiktige, og dermed går det ikke alltid like fort. Men selv om de er tregere, når de først har satt i gang et prosjekt, vil de fullføre. De elsker å hjelpe mennesker, men under press kan de bli for støttende, så mye at de kan ofre egne behov for å unngå konflikt. Til syvende og sist har "S"-typen holdningen og viljen til å få ting gjort – og få dem gjort godt.

Konformitet (C)

Den mest detaljorienterte, analytiske og pliktoppfyllende av de fire personlighetstypene. Deres største lidenskap er nøyaktighet og å gjøre ting riktig med en gang. Deres krav om perfeksjon og nøyaktighet kan bremse fremgangen i en organisasjon, samtidig som deres forsiktige og metodiske tilnærming kan redusere de potensielt negative effektene av for høy risikotaking. De foretrekker helst å jobbe alene, de frykter kritikk, men kan ofte selv kritisere andre. På grunn av deres oppmerksomhet på detaljer og ønske om perfeksjon, er "C"-typer ofte kjent som ekspertene i et team.

Det er viktig å huske at DISC-verktøyet ikke erstatter jakten på tilknytning med ekte mennesker – mennesker med følelser, ønsker, frykt og unike egenskaper. Tross alt ser vi ikke verden slik den er, men som vi er.

Tekst: Cecilie Hammernes Illustrasjon: Istock.com  Kilde: Success.com