De bedriftene der arbeidstakere er nødt til å være på arbeidsplassen, som for eksempel i dagligvarebransjen, skole og helsevesen, kan oppleve større konkurranse når de skal rekruttere nye arbeidstakere. De må derfor tenke strategisk rundt hvordan de skal gjøre sin arbeidsplass så tiltrekkende som mulig.

Tilby fleksibilitet – der det er mulig

Fleksibilitet betyr ikke bare fjernarbeid. Kanskje det er mulig å jobbe halve dagen på arbeidsplassen og resten hjemme? Eller i en hybridversjon der man for eksempel er on-site mandag og onsdag, og har hjemmekontor tirsdag, torsdag og fredag. Se etter opppgaver som kan utføres eksternt, som for eksempel planlegging og administrative oppgaver.

Fleksibilitet er spesielt viktig for omsorgspersoner. Ansatte som kan velge å jobbe på den måten de selv foretrekker, er mindre utbrent, lykkeligere i jobbene sine og har større sannsynlighet for å bli i jobben. Siden folks behov er varierte, vil det å tilby valg – når det er mulig – være en stor fordel både for ansatte og bedriften.

Les også: Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur - ledernytt.no

Se på pendling og transportmuligheter

For mange kan det å pendle frem og tilbake på jobb være en stor utfordring. For de som bor langt unna, vil det gå mye tid de heller kunne ha brukt på andre ting. Ikke minst er det mer kostbart. Hvis du driver en bedrift der folk stort sett må være on-site, bør du være bevisst på å annonsere i stillingsbeskrivelsen at dere er i nærheten av kollektivtransport, eller eventuelle andre måter folk kan komme seg lettere på jobb på.

Tilhørighet

De aller fleste jobbsøkere ønsker en arbeidsgiver som bryr seg om fremtiden deres. De ønsker å føle tilhørighet til arbeidsplassen, at de føler seg hjemme. De vil vite hvordan de skal kunne vokse, at de har muligheter til å utvikle seg. Er du bevisst på det som leder? Ha regelmessige undersøkelser for å finne ut hva de nåværende ansatte trenger. Lytt til dem for å finne ut hvordan du kan forbedre arbeidsopplevelsen for alle.

Spre budskapet

Hvis du får dine ansatte til å trives hos deg, kan de også bli en entusiatisk jungeltelegraf og dine beste merkevareambassadører for å tiltrekke jobbsøkere som egentlig ser etter fjernarbeid. Få dem til å fortelle om fordelene ved å være on-site på akkurat denne arbeidsplassen.

Les også: Rekrutteringsveileder - ledernytt.no

Tekst: redaksjonen i LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: Fastcompany.com