Dette mener Tove Gartland fra headhunterselskapet Assessit. Gartland jobber med å finne potensielle ledere til ulike stillinger i næringslivet. Hun har god oversikt over hvilke trender som preger næringslivet og hvilke lederkompetanser som trengs for å lykkes. I et intervju med Ledernytt understreker hun at det er to hovedtrender som er styrende for dagens ledelse.

Flere dimensjoner i ledelse

– Det første stikkordet er kompleksitet. Næringslivet er preget av stor kompleksitet som du skal manøvrere gjennom og kompleksiteten blir bare større og større. Det andre er fart. Ting skjer raskere og raskere og utfordringen er at gode beslutninger skal tas i en tid der ting skjer svært raskt og kompleksiteten er stor. Samtidig består ledelse av flere dimensjoner. Man skal selvsagt styre og utvikle en virksomhet og bestemme retningen i en tid der kompleksiteten er stor og levetiden til verdikjeder og forretningsmodeller blir kortere. Dette er den eksterne dimensjonen ved ledelse og den tror jeg kommer til å bli vanskeligere enn det den har vært. 

– Men ledelse har også en menneskelig dimensjon som går ut på motivering og utvikling av mennesker. Det er den interne dimensjonen. Her virker det som også har virket tidligere og det er ikke så store forskjeller. Da er det snakk om å sette mål, gi tillit og ansvar, lytte, legge til rette og gi lederstøtte. En god leder er en tydelig leder med en empatisk form. Så lenge de grunnleggende menneskelige behovene ikke endrer seg, vil denne lederstilen være den beste. God ledelse er mye tuftet på sunn fornuft. Utfordringen er at litt for mange ledere dessverre ikke klarer det i praksis. Men i den eksterne dimensjonen vil kompleksiteten og farten bare øke, men når det gjelder håndtering av mennesker, handler det mye om sunn fornuft. Det er ikke så lett.

Les også: Fremtidens ledelse - en balansekunst

 

Nye roller

Hodejegeren fra Asessit har ingen tro på at den pågående digitaliserings- og automatiseringstrenden vil påvirke den interne dimensjonen ved ledelse i nevneverdig grad.

– Jeg tror jo at mennesker alltid vil ha behov for mennesker. Folk må kanskje belage seg på å gjøre litt andre ting. Digitalisering og automatisering er jo egentlig ikke noe nytt, det har pågått lenge, men ikke så raskt som nå. Når repeterende og ensformige oppgaver blir overtatt av automatikken, får menneskene mulighet til å gjøre andre ting. Jeg tror folk i fremtiden vil få en annen type roller som bare mennesker kan håndtere. For eksempel innenfor helsevesenet, hvor leger og helsepersonell i dag må gjøre oppgaver som kan automatiseres og utføres bedre og mer effektivt med bruk av robot-teknologi og kunstig intelligens. Det vil forhåpentligvis gjøre at de kan bruke mer tid til å se, lytte og snakke med pasientene sine.

– Slik kommer det nok til å bli også innenfor mange andre områder. Jeg tror de oppgavene som blir igjen, kommer til å bli mer interessante. Mennesker er sosiale vesener. Folk trenger folk. Det vil kreve at folk må være villige til å gi slipp på de tingene de har drevet med og finne nye roller og nye måter å bruke evnene sine på. Da blir det viktig å kjenne seg selv og sine egne evner og egenskaper.

Lærings- og endringsglede

Det blir ifølge Gartland viktigere og viktigere å finne ledere og medarbeidere med gode mellommenneskelige egenskaper, gode kommunikasjonsevner og gode evner til samhandling.

– Fremtidens ledere må ha vilje og evne til å utforske og lære. Bedriftene trenger ledere med læringsglede og endringsglede. Ledere må være gode rollemodeller å gå i front for livslang læring og utvikling.

– Jeg synes også det er gledelig og nødvendig at offentlige bidragsytere som Statens Lånekasse nå begynner å se på behovet for å bidra til at læring og kompetanseutvikling må være en livslang prosess. Da må også støtteordningene innrettes etter det.

Kan bli utradert

Gartland advarer ledere og bedrifter mot å sove i timen og tro at man ikke er utsatt. Hvis man ikke tar de pågående trendene på alvor, men fortsetter i velkjent spor, vil man fort bli akterutseilt og utradert. Det kan alltid dukke opp noen som kommer med noe nytt og gjør ting på en annen måte. Innenfor bank og finans popper det for eksempel opp nye aktører som utfordrer de etablerte aktørene.

– Verdikjeder og forretningsmodeller blir angrepet fra alle bauger og kanter og man kan ikke bare sitte rolig på gjerdet og håpe at det skal gå over. Da blir man dyttet ned før man aner. Da er det bedre å være proaktiv, søke informasjon, utforske, være nysgjerrig, følge med på hva som skjer i andre bransjer og andre markeder.

– Gode toppledere vil også bruke sine ledere og medarbeidere. Det gjelder å få frem kompetanse og kreativitet i virksomhetene. Dagens medarbeidere har generelt høy kompetanse og har ofte massevis av gode ideer og løsninger som ikke alltid kommer opp til de som beslutter. Å legge bedre til rette for dette er en måte å mobilisere virksomhetenes egen innovasjonskraft.

Les også: Fremtidens leder er endringsleder - fire steg som hjelper deg på veien

 

Råd til ledere

Dagens ledere kan forberede seg på morgendagen og trendene som kommer på flere måter. Fremtiden vil bli preget både av kompleksitet og transparens. Derfor blir det blant annet viktig å ta vare på sin integritet og la seg lede av et moralsk kompass. 

– I kjølvannet av alle mulighetene teknologien gir, vil både ledere og medarbeidere møte situasjoner som kan bli krevende å manøvrere etisk i. Det å ha et solid indre moralsk kompass vil være viktig. Som headhuntere ser vi mer og mer på lederkandidaters integritet og etiske vurderingsevne. Det hefter høy omdømmerisiko ved ledere som ikke har integritet og etikk i orden. Mens man tidligere kanskje kunne komme unna med mye, har vi dag et helt annet medietrykk og en helt annen gjennomsiktighet.

– Samtidig blir man fort avkledd om man forsøker å være noe annet enn man er. Vi ser etter ledere som er ekte, og som kjenner seg selv på godt og vondt. Man må ta med seg de egenskapene man har og være flink til å bruke menneskene rundt seg. Tren nysgjerrighetsmuskelen og la folk komme frem med kompetansen sin. Skal man være god som leder fremover, så må man få laget til å spille godt sammen. Fremtidens problemstillinger kommer til å være ganske sammensatte og man vil trenge mye vurdering og kunnskap for å kunne håndtere dem, avslutter Gartland.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund   Foto: Assessit