Hvordan kan man på best mulig måte møte den ansatte i sykemeldingsperioden, og hvordan kan man legge til rette for vedkommende i tiden etterpå?

I følge en undersøkelse gjort av PubMed Health, er stadig flere sykemeldt fra arbeidsplassen sin med utbrenthet som årsak.

- Det bør være et større fokus rundt det å forebygge utbrenthet, forteller lege, psykoterapeut og coach Grethe Lied.

Hva kan gjøres bedre?

For å unngå at en selv eller ansatte blir utbrent, er det viktig å se inn i bedriften, og kartlegge hvordan denne fungerer i forhold til de ansattes vel og ve. Dersom én person er sykemeldt med utbrenthet som årsak, vil det være ekstra viktig å sørge for at bedriften tar vare på vedkommende både i tiden under og i ettertid av sykemeldingen, men også de andre ansatte.

- Se på kulturen i bedriften. Ta «temperaturen» på virksomheten med jevne mellomrom; har dere et sunt arbeidsmiljø? Er det høy fart og stor pågang hele tiden? Trives de ansatte? Hva kan gjøres bedre? Å se innover i bedriften for å kartlegge om miljøet er sunt er veldig viktig, påpeker Lied.

Noe av det Lied mener ofte er den største skylden til utbrenthet hos ansatte, er at ledelsen ofte ikke tenker over - eller bevisst velger å ignorere - det faktum at det finnes et liv utenfor jobben, også for de ansatte.

- De fleste har familier, og kanskje også små barn. De har egne interesser, og andre ting på hjemmebane som må prioriteres. Mange velger å ignorere dette, mens andre ikke tenker over det, sier hun.

Å være en god leder er alfa omega.

- For mange er det å være en god leder naturlig, hos andre må det læres. Det å være en god leder betyr å se sine ansatte, og ta de hensyn som trengs, sier Lied.

Ta hensyn

Dersom man vet at en ansatt for eksempel nylig har fått barn, går igjennom et tøft brudd, opplever sorg eller av andre grunner har det tøffere enn ellers på hjemmebane, vil en god leder sørge for at han eller hun får en enklere jobbhverdag.

- Det er relativt lett å bli utbrent dersom man sliter på hjemmebane i tillegg til at man må jobbe like hardt som før. Det sier seg selv at det er en umulig oppgave å fungere som normalt på jobb, når andre ting i livet ikke fungerer som det skal, forteller Lied.

Ofte vil en sykemelding, enten full eller delt, være aktuelt. Selv om fastlegen fastsetter sykemeldingen og på den måten forteller deg hva din ansatte kan og ikke kan gjøre på arbeidsplassen, vil det være lurt å gå inn for å tilrettelegge fra din side.

- Er det noen oppgaver som føles enklere eller bedre enn andre? Hvor mange timer eller dager kjennes det greit å jobbe? Er det muligheter for hjemmekontor? Slike spørsmål vil en god leder kunne stille sin ansatte, og sørge for at hverdagen blir enklere, forteller Lied.

Ting tar tid

Rom ble ikke bygget på én dag; ting tar tid - særlig når det skal gjøres skikkelig.

- Det er viktig å samarbeide med den sykemeldte, og finne gode løsninger som fungerer for alle parter. Ikke minst er det vesentlig å være tålmodig. Det tar tid å komme seg etter en smell, sier psykolog fra oppfølgingstjenesten ved Stjørdal Kommune, Kari Guntvedt.

Ofte er både arbeidsgiver og NAV altfor ivrige etter å få den sykemeldte tilbake til full jobb igjen. Det er ikke alltid så lurt.

- Det kan føles enda vanskeligere å komme tilbake i jobb igjen dersom man smeller en gang nummer to før man overhodet har kommet seg etter den første. Slik vil man raskt miste motet, og mange ser ut til å utvikle en nærmest vegring mot arbeidsplassen sin i frykt for å feile igjen, forteller Guntvedt.

Hun forteller at reduserte arbeidsdager og mindre krevende oppgaver er for de fleste en god idé.

- Det kan også være lurt å legge til rette for at den ansatte kan være på jobb uten å jobbe, før sykemeldingsperioden er over. Å invitere vedkommende med på fredagslunsjer, lønningspils og andre sammenkomster til tross for sykemeldingen er viktig, selv om de kanskje ikke møter. På denne måten vil de fortsatt kjenne seg ønsket, og dersom de skulle klare å møte opp vil båndet mellom ansatt og arbeidssted opprettholdes langt bedre, råder Guntvedt.

Symptomer på utbrenthet:

«Å være utbrent» eller «å ha møtt veggen» er ikke en diagnose i seg selv, men kan gi flere symptomer. Opplever du flere av disse i en kombinasjon med hverandre, kan utbrenthet være reelt: 

  • Total utmattelse, både fysisk, psykisk og emosjonelt
  • Alt blir et ork. Selv små ting som å hente posten eller lage middag, kan føles som et uoverkommelig mål.
  • Du er like sliten når man våkner som du legger deg.
  • Følelse av å miste kontrollen over eget liv eller livssituasjon.
  • Vegring mot å gå på jobb, eller gruer seg til å jobbe.
  • Apati og tiltaksløshet.
  • Også mer diffuse symptomer som verkende muskler, hodepine, tankekjør, nedstemthet, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, irritasjon, sosial angst, katastrofetenkning, økte bekymringer, økt behov for søvn eller søvnløshet kan være tegn på at man er i ferd med å møte veggen.

Risikofaktorer for utbrenthet:

Risikofaktorer for utbrenthet kan være lange arbeidsdager over for lang tid, lite søvn og lite trening, mangel på kontroll over når du jobber, hvilke oppdrag du skal ta, og mengden arbeid. Likeledes uklare jobbforventninger og tilbakemeldinger og usikkerhet rundt at du gjør en god nok jobb.

Dysfunksjonell dynamikk på arbeidsplassen (for eksempel mobbing) og lite støtte fra andre kan også disponere for utbrenthet. En annen slitasjefaktor kan være at dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer.

Ubalanse mellom jobb og familie er i vår tid en av de viktigste årsakene til at mange etter lang tids overbelastning og følelse av aldri å strekke til, «møter veggen». 

TEKST: LIZBETH IREN SÆTHER OSNES 

LES OGSÅ:

Layout 1