Har du noen gang kjent frustrasjonen over å komme med forslag som av en eller annen grunn ikke får respons? Du er ikke alene. Selv de mest talentfulle ledere kommer ofte til et punkt i karrieren der de føler at de ikke har den kraften og innflytelsen som skal til for å få ting gjort. Dette kan skje hvem som helst, både mennesker med mye potensial og erfarne toppledere som er vant til å prestere.

Ledere som opplever kraftmangel har vanligvis for lite av minst én av følgende "kraftkilder":

  1. Legitimitet: å mangle legitimitet overfor sjef eller kolleger kan gjøre det vanskelig å bli hørt. Manglende legitimitet skyldes vanligvis ugunstige oppfatninger, som dessverre kan bli selvoppfyllende.
  2. Ressurser: ledere som mangler kraft vil sannsynligvis ikke få de nødvendige ressursene i form av de beste folkene, oppdragene eller salgsområdene. De kan også bli tildelt lavere budsjetter og begrensede beslutningsfullmakter.
  3. Nettverk: selv når de ikke mangler noe av det som er nevnt over, kan ledere fremdeles være sårbare dersom de ikke har et sterkt, eget nettverk uavhengig av nettverket til sjefen.

Disse tre kraftkildene er hele tiden i interaksjon med hverandre, noe som betyr at mangel i en av dem lett kan resultere i mangler i de to andre. Heldigvis kan disse manglene reverseres.

Metode: Over en toårsperiode studerte vi 179 deltakere i IMDs lederutviklingsprogram. Dette ble gjort gjennom intervjuer og skriftlige innleveringer fra deltakerne, og på grunnlag av disse prøvde vi å kartlegge i hva slags situasjoner lederne opplevde manglende evne til å gjennomføre en viktig endring. Ved å analysere funnene utviklet vi de konseptuelle rammene som er beskrevet i denne ideen.

Ta tilbake makten

Først må lederne se på hvilke kraftkilder de kan ha for lite av. Deretter kan de, enten ved å "spille spillet" mer effektivt eller ved å "endre spillet", prøve å reversere kraftmangelen. Vi definerer disse to strategiene som hva du gjør i jobben og hva du gjør med jobben.

Hvis problemet for eksempel er manglende legitimitet, kan du prøve å leve mer opp til sjefens forventninger og passe på at han/hun legger merke til innsatsen din (dvs. spille spillet). Det andre alternativet, som krever større selvtillit, kan være å redefinere stillingsbeskrivelsen slik at det blir lettere for deg å overgå forventningene.

Hvis problemet er mangel på ressurser, kan du prøve å bli en ressurs selv (endre spillet). Skaff deg spesialkunnskap slik at du får økt betydning og trygghet i organisasjonen. På den andre siden kan du være på utkikk etter muligheter til å bistå toppledere og andre innflytelsesrike personer, noe som kan få dem til å betrakte deg som en viktig alliert (spille spillet).

Hvis problemet er at du mangler et eget nettverk, kan du prøve å knytte kontakt med en leder utenfor din direkte myndighetslinje (spille spillet). Dette kan gi deg et privat innblikk i de øverste nivåene i organisasjonen, og vedkommende kan også gå god for din karakter, dine prestasjoner og hva du har oppnådd. Eller du kan prøve å fungere som et bindeledd til andre nettverk (forandre spillet).

Til syvende og sist bør ledere imidlertid unngå å fokusere på bare én av kraftkildene, alle tre må ivaretas for å oppnå en reell endring.

Tekst: professor Cyril Bouquet og seniorforsker Jean-Louis Barsoux, IMD Business School Cyril Bouquet er professor i strategi ved IMD (Lausanne, Sveits). Han leder et seminar om innovasjon under IMDs Orchestrating Winning Performance (OWP) i Lausanne fra 27. juni til 1. juli 2016.

LES OGSÅ:

Tillitsbasert ledelse handler om å lede og skape resultater gjennom tillit. Slik blir tillit nøkkelen til og fundamentet i tillitsbasert ledelse.

Ledere som heier på egne medarbeidere lykkes også selv. De får motiverte medarbeidere og oppnår gode resultater. 

Abo annonse des 16.jpg