For det er akkurat slik som det står skrevet at arbeidslivet er arbeid & livet. En gjensidig avhengighet, hvor vi tar med oss erfaringer, tanker og opplevelser inn i møte med en ny dag. Uansett om du er leder, medarbeider eller et medmenneske.

Ved å være mer bevisst på hvem vi er, hva vi står for og ikke minst hvordan vi ønsker å fremstå for andre så vil vi kunne skape bedre samhold, samarbeid og positiv utvikling for oss selv, vår arbeidsplass og våre omgivelser for øvrig. Ja, jeg tror rett og slett at verden vil bli et bedre sted å være.

Her er mine "10 bud" for livet:

10 bud for livet

  1. Vit at akkurat du er mer enn bra nok. Du er faktisk helt unik for det er bare du som er du.

  2. Ta i mot en ny dag med armene åpne. Grip den og nyt den. Husk at den aldri kommer tilbake.

  3. Vis respekt og toleranse for annerledeshet og mangfold. La mennesker få være seg selv.

  4. Vær fargeblind og fordomsfri i møte med andre mennesker. Husk at alle mennesker er like mye verdt uansett hudfarge, religion og seksuell legning.

  5. Bry deg om andre mennesker. Kjente og ukjente. Det koster så lite - men betyr så mye.

  6. Del din kjærlighet med andre. Det er nemlig livets beste medisin.

  7. Smil til verden, men respekter at andre ikke alltid smiler tilbake. Vit uansett at det smitter.

  8. Lek selv om du er voksen. Slipp deg løs, lev i nuet og lev livet.

  9. Vit at det er lov å være lei seg, ensom og sint. Alle følelser er nemlig en vesentlig del av å være et menneske.

  10. Del gjerne disse budene med hele verden, men husk at du alltid må våge å starte med deg selv først.

 "Audere ect facere - "To Dare Is To Do" (latinsk motto)

Tekst: Bjørn Druglimo. Han har jobbet 18 år i politietaten, og nå er nå hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt. Han har variert leder - og yrkeserfaring fra både Forsvaret og politiet, og har også tatt en del lederutdannelse ved siden av jobben som politi. Bjørn er også "brennende" engasjert i kampen for et varmere og mer rettferdig verdenssamfunn, og bruker ofte "sin penn" for å sette ord på hva han mener og føler.

Bjørn Druglimo[1].jpeg