– Engasjement kan knyttes til nyskaping, kundefokus, kvalitetsfokus, produktivitet, endringsvilje og sykefravær. Går du på jobb med høyt engasjement trekker disse faktorene i positiv retning sammenlignet med kolleger med middels eller lavt engasjement, i følge Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Han viser til en Ennova-analyse gjennomført i en stor nordisk finansiell virksomhet som viste at ansatte med høyt engasjement oppnådde 9 prosent høyere kundelojalitet enn sine mindre motiverte kolleger. De sto også for en inntjening som i snitt lå 40 prosent høyere enn det mindre motiverte kolleger klarte.

Initiativrike og nyskapende

– Bare det at folk tar initiativ står for 34 prosent av all nyskaping, og engasjerte ansatte tar mer initiativ. Høyt engasjerte medarbeidere har også ned mot halvparten av sykefraværet til mindre engasjerte ansatte, sier Bolstad.

LES OGSÅ: KAN MOTIVASJON OG ENGASJEMENT LÆRES?

Slik blir du mer engasjert på jobb:

1. Ta ansvar for din egen arbeidsglede.

2. Tenk over hva som gjør deg stolt på jobben.

3. Vær konstruktiv – ikke gjør problemer større enn de er.

4. Gjør en kollega glad hver dag.

5. Strekk deg mot å stadig lære noe nytt.

6. Ta del i det sosiale liv på jobben, by på deg selv.

7. Oppsøkt aktivt fora der du kan bidra med din kunnskap, delta i komiteer og organisasjoner.

engasjement 2.jpg

LES OGSÅ:

OPPMUNTRING OG ROS SKAPER JOBBENGAJEMENT 

TA PULSEN PÅ ORGANISASJONEN - SKAP ENGASJEMENT