Salutogen tilnærming

Salutogen tilnærming, som fremmer det som styrker helse i stedet for å adressere sykdom, har blitt mer og mer vanlig. Tilnærmingen viser seg i hvordan man oppfører seg mot hverandre i organisasjonen, altså hvordan ansatte tenker og snakker om hverandre. Den handler om nysgjerrighet på hverandres erfaringer, en tro på at vi alle har gode intensjoner samt å føle at man ønsker å både bidra og ta ansvar.

For å lære det grunnleggende om den salutogene tilnærmingen, bør både ledere og ansatte gå på kurs. I tillegg bør det gjøres en strukturell endring (hvis mulig) ved å øke antall ledere slik at hver leder har færre ansatte. Det er i den nære ledelsen, når vi daglig møter våre ansatte i deres oppgaver, at vi kommer tettere. Det faktum at lederne har færre ansatte, betyr at du i større grad kan reflektere med dine ansatte og få den salutogene intensjonen inn i virksomheten.

Ta hånd om konflikter direkte

Mange organisasjoner opplever utfordringer eller konflikter innen kommunikasjon og samarbeid. Ofte er det lettere å snakke bak ryggen til hverandre i stedet for å ta det direkte med den det gjelder. For å unngå dette kan du ha daglige «refleksjoner» med de ansatte. Speiling er en tilbakemeldings- og refleksjonsmetode der alle forteller hvordan de opplevde en arbeidssituasjon. Disse refleksjonene gir muligheten til å ta inn konfliktene med en gang.

Gjør dette til en daglig rutine for de ansatte der de møtes i små grupper med sin gruppeleder. Det trenger ikke ta mer enn ett kvarter. La de ansatte fortelle om hvordan dagen har vært, om de har hatt tid til oppgavene sine, hvordan det har fungert og om de har samarbeidet på en god måte.

Les mer om Teamledelse her!

Del erfaringer

For å følge opp at dere jobber aktivt for å fremme helse og hvordan dere kan skape bedre forutsetninger for det, kan ledergruppene ha dialogmøter for eksempel tre ganger i året. At ledere er tettere på medarbeidergruppene sine, gjør det betydelig enklere å fange opp ulike forslag og ideer fra de ansatte – som igjen kan bringes videre til disse ledermøtene.

Endringene skal ikke komme ovenfra, men nedenfra. Del erfaring og gode eksempler på hvordan ulike deler av organisasjonen jobber salutogent og lærer av hverandre. Det kan skje mye i virksomheten gjennom å være nysgjerrig på og ønske å se styrken til de ansatte.

Les også: Å se sine medarbeidere - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se