Det finnes to hovedkategorier når vi kommuniserer: Verbal- og ikke-verbal kommunikasjon.

Verbal kommunikasjon

1. Ordene dine. Ord har makt, så velg ordene dine med omhu. Unngå å bruke ord som får den andre til å tenke dårlig om deg, som for eksempel slang eller sladder. Bruk optimistiske ord som kommuniserer positive verdier. Sørg for at de er forståelige.

2. Ditt ordforråd. Et utvidet ordforråd forbedrer kommunikasjonsprosessen og trekker andre inn. Det kan avsløre utdanningsnivået ditt og påvirke mulighetene dine med andre.

Like viktig som det du sier, er hvordan du sier det. Hvilken tone bruker du? Er du monoton? Eller svinger tonen? Å endre tonen i stemmen er en effektiv måte å trekke folk inn i budskapet på.

Vurder også tempoet. Et raskt tempo vil kommunisere at du er begeistret. Et sakte tempo kommuniserer vanligvis at du virkelig vil at de skal høre poenget ditt.

Les også: Vær tydelig og raus i din kommunikasjon - ledernytt.no

3. Følelser, hvis kontrollert, kan være en effektiv kommunikator. Det å vise sinne kan kommunisere at du er seriøs om noe (så lenge du ikke blir sint ofte). Å tillate deg selv å gråte kan vise at du har en myk side. Latter vil kommunisere at du har en morsom side og ikke tar deg selv for seriøst.

4. Tydelighet. Snakker du tydelig slik at folk kan forstå deg? Nøkkelen er å få det helt rett slik at ordene dine ikke går i hverandre, men ikke overdrive slik at du høres unaturlig ut.

Ikke-verbal kommunikasjon

Like viktig som det du sier, er det du ikke sier. Her er noen eksempler på hvordan nonverbal kommunikasjon påvirker budskapet ditt.

5. Hendene dine. Å holde hendene på siden får deg til å virke stiv og ukomfortabel. Bruk i stedet hendene til å kommunisere, men ikke for demonstrativt.

6. Øynene dine. "Øynene er vinduet til din sjel". Har du snakket med noen som hele tiden ser seg rundt? Hva kommuniserer det? Mangel på interesse for hva du har å si. Når du snakker med noen, se på dem. Lytt til dem med øynene. Kommuniser at de er viktige.

Les også: Du må kommunisere direkte og med følelser – treffe folks hjerter - ledernytt.no

7. Armene dine. Hvis du legger armene dine i kryss, stenger du deg fra den andre personen. Det kommuniserer usikkerhet, frykt og motstand.

8. Stilling. Når du kommuniserer, spesielt i en presentasjonssituasjon, kan stillingen din – enten du står, sitter, kneler – kommunisere mye. En knelende stilling kan for eksempel bringe deg nærmere publikum. Noen sitter mens de holder en presentasjon, en stil som kan være informativ og uformell – og effektiv.

Les også: Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istick.com Kilde: Success.com