Troverdighet i bunn

– Jeg har jobbet med ledere som har tøffe lederutfordringer, men fordi de har vært trygge på seg selv som person og sin posisjon, gjør de en god jobb kommunikasjonsmessig. Jeg mener at ledelse er kommunikasjon, og at kommunikasjon er ledelse. I 2020 søker mange ledere etter quick fixes og innspill på hvordan de kan kommunisere bedre. Men de begynner i feil ende – de må begynne med seg selv og den menneskelige siden av dette. Hvordan fremstår du? Du må kommunisere direkte og med følelser – treffe folks hjerter. Ikke i betydningen at de alltid får en varm og god følelse, for ledelse betyr å ta ansvar og noen ganger krevende beslutninger. Men du snakker direkte. Er åpen og ærlig. Viser deg selv, og tør være nær dem du leder.

– Troverdighet er ekstremt viktig. Hvis du ikke først og fremst er troverdig som menneske og leder, så vil du ikke være i nærheten av å skape gode resultater kommunikasjonsmessig. Du må ha et personlig fundament som leder, og du må forstå og erkjenne viktigheten av god kommunikasjon. Du må være i stand til å kommunisere i praksis – at du leder slik du snakker, og at du tør fylle rollen din. Du må jobbe med hvem du og virksomheten er, før dere kan bygge et reisverk av planer og strategi for kommunikasjon. Har du ikke grunnlaget på plass, så vil du ikke kunne ta i bruk selv de beste tips og råd.

Femtrinnsrakett for god kommunikasjon

Helliesen understreker at det er sårbart og krevende å være leder i 2020, med alt som skjer rundt oss. Men han mener at det, uansett tid og epoke, likevel er de samme prinsippene som ligger i bunn for å kunne kommunisere med trygghet og få gjennomslag på den måten du ønsker.

– Det første punktet i god kommunikasjon er informasjon. Rett og slett i betydningen énveiskommunikasjon. At folk vet hva som skjer, hva som er bestemt, hvilke møter som er holdt. At folk får vite hva det skal satses på, hvor problemene trykker, kort sagt alt det det hviskes og tiskes om i korridorene. Punkt nummer to er å skape en arena for medvirkning og kommunikasjon. Å skape en slik arena er noe du gjøre som leder, selv om det kan være krevende. Du må ha et miljø der det skapes diskusjon, der meningene kan luftes og der medarbeidere kan føle at de får ha en hånd med på rattet i det som skjer i bedriften.

– Punkt nummer tre er kunnskap. Altså at folk kan mest mulig om det som skjer i bedriften, at de forstår og at de har mer kjøtt på beinet. Og punkt nummer fire er at de da forstår bedre – at de forstår det som blir sagt, det som blir gjort, det som har blitt gjort og det som skal gjøres. Det femte punktet er aksept. Ikke at alle nødvendigvis er enige, men at de har prosessert tanker og vurderinger hos seg selv, og fått diskutert hva som skjer. Der en slik prosess mangler, oppstår det ofte et vakuum rundt lederen og i organisasjonen. Og der det er vakuum, finner vi ofte ryktespredning og konspirasjonsteorier. Frykt og usikkerhet får blomstre. Og i dagens usikre virkelighet er dette viktigere å unngå enn noensinne.

Tillit er avgjørende

Helliesen opplever ofte at mange ledere ikke bruker disse viktige punktene i sin egen kommunikasjon.

– Når jeg møter ledere eller er involvert i prosesser, enten det er offentlig eller privat sektor, stusser jeg ofte over at de ikke ser dette i sammenheng. God kommunikasjon er på en måte en verdikjede. Men selv om du kommuniserer godt, betyr ikke at det å lede er enkelt. Om du skal permittere 25 personer, løser du ikke folks problemer bare fordi du kommuniserer godt. Du legger imidlertid uansett et grunnlag for en kontakt, dialog og kanskje noe av det viktigste, grunnlaget for tillit. Når du som leder har vært gjennom en tøff prosess og du sitter der med hodet i hendene, er det å ha tillit rundt deg kanskje noe av det aller viktigste.

– Jeg har opplevd mange situasjoner der ledere har mistet tilliten. Tillit som er brutt ned, tar lang tid å bygge opp igjen, hvis det i det hele tatt er mulig i 2020. Å ha fokus på de fem punktene ovenfor – informasjon, arena for diskusjon, kunnskap, forståelse og aksept – kan være en god sjekkliste for ledere. Det er ofte åpenbare svakheter i ledelseskommunikasjon spesielt – at folk ikke er informert, at det ikke har vært en dialog, at lederen kanskje forsøker å unngå å informere. Dette kan få dramatiske følger.

Å være nær

– Koronakrisen ga mange ledere ekstreme utfordringer, med permitteringer, oppsigelser og en kamp for å overleve. Og i kjølvannet av dette endret kommunikasjonsbildet seg – det ble en nærmest en risikosport. Det ble vanskeligere å fremstå som nær, siden du nå ofte kommuniserer på avstand, gjennom Zoom og Teams. Da blir det helt kritisk at du er tydelig og troverdig, at folk vet hva du står for og har en tillit til deg. Kanskje er det en stigende misnøye og ikke mye glede i virksomheten om dagen. Da er god lederkommunikasjon en direkte innsprøytning i engasjement og glede, noe som igjen skaper produktivitet. Ha en åpen kultur og en åpen dør, selv om dere ikke jobber fysisk nært hverandre.

Min erfaring er at høy troverdighet hos en leder skapes av at folk i organisasjonen vet hva du står for. Du kan gjerne ha et intenst fokus på de store linjene, på strategi og mål, samtidig som du forstår viktigheten av å være synlig og tilstede ute blant folk. Og så handler det om å være ekte, med menneskelige styrker og svakheter enhver av oss har. I min region er vi også opptatt av den jærske skaperånden, hvor du ikke er redd for å få skitt under neglene. Det er det jeg legger i begrepet å være seg selv. Er du slik, vil du i mye større grad kunne leve med og i din egen personlighet. Mange ledere møter fortsatt utfordringer her. De våger ikke være den lederen de innerst inne ser som idealet, avslutter Helliesen.

Helliesens fem punkter for god kommunikasjon

  1. Sørg for å informere om det som skjer
  2. Skap en arena for medvirkning og dialog
  3. Gi folk kunnskap og mer kjøtt på beinet
  4. Sikre at folk forstår hvordan ting henger sammen
  5. Oppnå aksept

Boktips fra Helliesen:

Jamie Smart: “Results - Think Less. Achieve More”. En annerledes bok om hva som skal til for å nå mål.

9780857087096

Om Morten Helliesen
Jobb: Kommunikasjonsrådgiver og coach i eget selskap, basert i Stavanger. www.mortenhelliesen.no
Utdannelse: Norsk Journalisthøgskole, studieopphold og videreutdanning blant annet i USA.
Erfaring: Journalist, senere vaktsjef og prosjektleder i Stavanger Aftenblad fra 1983. Fra 1998 kommunikasjonsrådgiving. Tidligere foreleser innen kommunikasjon ved blant annet Handelshøyskolen BI Stavanger.

 

 TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS           FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM