Endringer skyller over landet i et tempo vi knapt nok rekker å bevitne. Hver dag kan vi lese revolusjonerende nyheter om teknologiske fremskritt, omstilling og en entreprenørskapsånd uten grenser. Uansett hvor mye vi lytter til psykologen og samfunnskritikeren Svend Brinkmanns motstand mot visjoner og fremskritt, råder han ikke over det som skjer. Utvikling er et uunngåelig maskineri i vår verden og har alltid vært det. -The only constant is change, sa en erfaren leder. Han visste at omstilling er en uunngåelig del av verden. Å lese romaner forandrer ikke virkeligheten. Virkeligheten er her og nå og berører oss enten vi prøver å fornekte den eller ikke.

Inspirerende rollemodeller

Napoleon Hill er kjent for sine bøker om grep du kan ta som leder og entreprenør, også som enkeltmenneske, medarbeider, samfunnsborger og hvem som helst. Bøkene er ment både som inspirasjon og læring der du kan anvende rådene på en praktisk måte i det virkelige liv. Han spør oss da om vi har planer? Har du planer om å gjøre noe spesifikt med livet ditt? Vet du hvem du er og hva som er ditt kall i livet? Eller ønsker og trenger du kanskje å bli inspirert til å lage nye planer for livet ditt? Uansett hva målet ditt er; Hill vil at vi skal anvende læring til noe konkret- et formål- aller helst et formål som tjener helheten- både samfunn og individ.

Napoleon Hill har vært lest av millioner av mennesker og likevel er det noen kritiske røster som betviler at dette kan brukes andre steder enn i USA. I USA er de nemlig ikke som i Norge. Der har de ikke janteloven. Vi har ingenting å lære av Amerika. Der går alt galt og de virker som aktive pådrivere til krigshandlinger. USA er ikke noe forbilde for fredsnasjoner. Samtidig sitter landet på fremragende resultater og kompetanse på høyt plan. Vi kan nemlig lære noe om å anvende den medfødte skaperkraften og handlekraften for å utrette gode ting også. Det er mange eksempler på amerikanere som bidrar til fredsbevarende arbeid også. Å lukke øynene eller å male alt svart er ikke noe bra bidrag.

Motivasjon - mysteriet motivasjon 

En ansvarlig mentalitet spør seg selv hvordan man kan bidra. Hva er vår rolle i fremtiden? Dette er et viktig spørsmål mange stiller seg i disse urolige tider. Vi trenger å definere eller redefinere vår rolle i møte med nye omgivelser. Vi trenger kanskje nye rollemodeller eller minnes de gamle? Leter vi etter noen vi kan ha som rollemodeller og som utvider vår kunnskap og kompetanse? Forestiller vi oss det optimale bildet av fremtidens eller tror vi at vi ikke har noen påvirkningskraft? Det er viktig å la seg inspirere og finne drivkraft i eget liv.

Kilder til læring

Det er mye vi kunne plukket ut som gode råd fra Napoleon Hill, men læring som verdi er kanskje noe av det viktigste. Han er altså opptatt av at du skal tenke over hva du bruker læringen til- hva skal den anvendes til og hvilken nytte tjener den? Hva er formålet ditt? Hvordan skal du transformere læring til kloke handlinger som du og dine medmennesker tjener på? Hvordan kan du bidra til å bygge et samfunn med ditt engasjement og samtidig bygge ditt eget liv? Vet du hva du skal bruke kunnskapen til?

I en slik sammenheng- der vi søker læring som vi kan anvende til spesifikke formål er her noen eksempler på kilder til læring:

 • Bøker med praktisk verdi – lær av de som har mye erfaring
 • Samtaler med andre mennesker- «ordinary conversations with extraordinary people»
 • Politikk
 • Sosiale medier
 • Sosiale nettverk
 • Arbeidsplassen
 • Faglige seminarer og arrangement
 • Kulturelle arrangement
 • Webinar og online samlinger
 • Kontinuerlig åpenhet for andres og egen erfaring
 • Erkjennelsen av at du aldri blir utlært så lenge du lever
 • Sannheten

Med slike livgivende kilder til læring og kompetanseutvikling kan du både motiveres og motivere andre. Hvorfor er vi egentlig opptatt av suksess? Er det for å få den luksusbilen eller drømmehuset vi ønsker? Eller gir det en verdi å vokse og utvikle seg som menneske på et dypere nivå, se at andre lykkes som en følge av at vi har vært en god rollemodell og bygget organisasjoner og samfunn der alle kunne blomstre?

Skap ny historie fra viten

Ny kunnskap, teknologi og vitenskap bidrar til ny historie. Hver dag skrives det ny historie på arbeidsplasser og i klasserom. Å være med å skape ny historie krever at vi overgir oss til morgendagen. Til ny kunnskap, erfaring og vitenskap. Klarer du å sette pris på det nye som skjer og til og med være med å skape det, får du gode muligheter for visdom og erfaringer som hever deg over illusjoner og forutinntatte holdninger som ikke produserer noe nytt.

Visdom og ekte viten kommer til deg når du åpner deg for det og frigjør deg fra illusjoner. Når vi kan være tilstede i nuet uten moralske spilleregler og firkantede bokser med idealer, lar vi den dypeste integriteten og inspirasjonen slippe til. Da forvalter vi både fortid, nåtid og fremtid med langt større bevissthet. Kunnskap er noe vi søker, visdommen søker oss. Sosiale og kulturelle reiser der vi får brynet våre fordommer og meningers mot, og personlige reiser innover i egne landskap og følelser, begynner med ydmykhet for det du ikke vet- at du ikke vet noe om det du ikke vet noe om. Et av rådene fra Konfucius i sin tid lød som følger:

Å vite når man vet noe,  og vite når man ikke vet noe, - det er viten.

Når vi forstår at illusjoner (det vi tror men ikke vet) ofte er som en skygge i et spill der alle spillereglene og forventningene er lagt klare på forhånd, kan vi bedre heve oss over problemene og glede oss over virkeligheten. Eller i det minste undre oss over livets mangfold og det uforutsigbare livet tross alt også byr på. Livet handler ofte om å lære seg å ta imot istedenfor å kjempe for. Noen ganger er den store den som kan vise seg som liten.

Tekst: Anne Marie Monsen

Motivasjon og engasjement, kan det læres?