«Å være leder handler ikke om å være den smarteste personen i rommet. Det handler om å skape et miljø der alle er sammen om beslutningene», sier den erfarne entreprenøren og pedagogen Mark Leslie i et intervju til Stanford University.

Leslie sin erfaring er at de som sitter nærmest problemet, sitter på den mest komplette og beste informasjonen, og dermed bør den informasjon være en del av diskusjonen.

Han mener at han i løpet av det første minuttet han treffer en CEO, kan få inntrykk av hvilken kultur den bedriften har. Leslie har selv omfattende erfaring som leder, underviser ved Stanford University og er aktiv i Silicon Valley- miljøet der han hjelper bedrifter til vekst.

«His courses cover many topics related to the growth of Silicon Valley companies, as well as companies around the United States and abroad”, skriver Stanford University.

LES OGSÅ: Skal man lykkes som leder, er det to forhold som er spesielt viktige.

Ledelse handler om Oss

«Hvis vokabularet er preget av «jeg, meg, min» hos lederen, så er organisasjonen basert på en proprietær modell: fokuset er å gi lederne rikdom og anerkjennelse», sier Leslie. Han mener det bør dreie seg mer om samarbeidsmodellen, «the collaborative model».

«Hvis vokabularet derimot er «vi, oss og vårt», er selskapets forretningsmodell basert på en mer ansvarlig forretningsmodell – en såkalt «stewardship model», der ledere og medarbeidere jobber mot felles mål, og deretter deler belønningen», sier Leslie.

Fellesskap gir stolthet

Leslie forteller at samarbeidsmodellen der man er bevisst på at man forvalter felles ressurser skaper et miljø der ansatte er stolt av det de er med på å skape.

Han sier at de best organiserte bedriftene skaper miljøer som også tiltrekker seg de dyktigste menneskene. Ofte er det naturlig samsvar mellom personens og organisasjonens mål, og ansatte tar beslutninger som støtter organisasjonens misjon og visjon.

Som styreleder og administrerende direktør i Veritas Software fra 1990 til 2001, fikk Leslie selskapet til å vokse fra 12 til 6000 ansatte, og økte årlige inntekter fra 95.000 dollar i året til 1,5 milliarder dollar i året. Han leder også Leslie Ventures og sitter i flere styrer.

Tillit med god kommunikasjon

«Ledere som ønsker å bygge tillit hos sine medarbeidere må først vise tillit selv», sier han.

Han mener at i en bedrift betyr det å dele informasjon og beslutninger med folk ut over det som vanligvis forventes, både med ansatte, andre ledere, eiere og styret.

En leder må lytte til alle ledd av organisasjonen, både opp og ned, på tvers, og involvere alle. Leslie mener at noen ganger må også ledere formidle omstridte tema til diskusjon videre til styret og toppledelsen. Det å kunne selge kontroversielle ideer videre til sine overordnede mener Leslie er en del av jobben som leder. 

Tekst: Anne Marie Monsen / Kilde: