Forberedelse for en AI-drevet fremtid

For å navigere og forme en fremtid drevet av AI, hevder Nygård-Hansen det er essensielt at det investeres i teknologi og talentutvikling. 

– Dette betyr å oppgradere ansattes AI-kompetanse og fremme et samarbeidsmiljø hvor mennesker og AI kan arbeide side om side. Til tross for mange artikler i mediene som advarer mot at AI vil erstatte mennesker, er det lite som tyder på at det er den største trusselen. På samme måte som tidligere teknologi-innovasjoner har transformert arbeidsoppgaver og introdusert nye jobber, har det ikke skjedd over natten, men gradvis. Det vil også være tilfellet med kunstig intelligens. Det som er viktig å tenke på, er at mennesker som jobber sammen med AI, vil utkonkurrere mennesker som jobber alene og uten AI. AI har kommet for å bli, og vil påvirke og endre måten vi lever, leker, lærer og jobber på. 

– Min anbefaling er at forståelsen og anvendelsen av AI i bedriftsledelse ikke bare skal være en reaksjon på teknologiske fremskritt, men en proaktiv tilnærming til å forme fremtidige forretningsmodeller og strategier. Det er en teknologisk reise som krever visjon, tålmodighet, og en villighet til å eksperimentere og lære. Ved å holde disse prinsippene i fokus, vil ikke bare dagens ledere lykkes med å navigere seg i, men også aktivt forme den AI-drevne fremtiden for deres virksomhet. 

Alle må begynne et sted

Ifølge Nygård-Hansen er det viktig å starte med å forstå hvor avanserte språkmodellene har blitt, og at her er OpenAI med ChatGPT et veldig fornuftig sted å starte. 

– Selv om det finnes flere alternativer til ChatGPT, som for eksempel Google Gemini og Microsoft Copilot (som er basert på OpenAI ChatGPT), mener jeg ChatGPT er et fornuftig sted å starte, blant annet fordi det er såpass omfattende, men samtidig veldig enkelt og intuitivt å bruke. ChatGPT er en stor språkmodell som kan generere tekst, svare på spørsmål, skrive kreativt innhold, kode, og mye mer. Det er nesten som å ha en ekstra kollega som kan bistå med en rekke oppgaver, som for eksempel: 

 • Tekstgenerering: ChatGPT kan skrive artikler, bloggposter, pressemeldinger, strategidokumenter, e-poster, rapporter og veldig mye mer, og det i en tone og stil som du selv spesifiserer, slik at det matcher din egen måte å skrive og uttrykke deg på. 
 • Bildegenerering: Ved hjelp av integrasjon mot DALL·E3, kan ChatGPT også skape visuelt innhold basert på tekstbeskrivelser. 
 • Lyd og musikk: ChatGPT 4.0 introduserte evnen til å forstå og generere beskrivelser for lyd, inkludert musikk og stemmer, selv om direkte generering av lyd fortsatt er i utvikling. Via mobilapper til ChatGPT kan du også snakke direkte med ChatGPT om alt og ingenting, og alt som blir sagt – av begge parter – blir også transkribert. 
 • Skreddersøm og tilpasning: Bedrifter kan trene egne versjoner av GPT for spesifikke behov eller domener, noe som tillater større relevans og nøyaktighet i svarene. Jeg har for eksempel lastet opp transkriberte utgaver av samtlige av mine podkast-episoder, Teknologitrender, slik at hvem som helst, fordi GPT-en er gjort allment tilgjengelig, kan samtale med min podkast.
 • Utvidelser og plugins: ChatGPT 4.0 tilbyr også muligheten til å integrere med tredjepartstjenester gjennom plugins, noe som åpner for fryktelige mange muligheter, som det å bestille varer, søke i databaser, utføre beregninger, planlegge ferier eller samtale virtuelt med en ledelses-coach.

– Det som er viktig å legge til, er at veldig mange av de mer avanserte tjenestene som ChatGPT tilbyr, er kun tilgjengelig når man betaler for ChatGPT 4.0. Selv om man kanskje er fristet til å tro at det ikke er så stor forskjell mellom gratisversjonen 3.5 og betaversjonen, siden det kun er snakk om 0,5 i forskjell i versjonsnummerne, er det snakk om et hav av forskjell. Da ChatGPT tok den amerikanske juseksamen, kom 3.5 blant de dårligst ti prosent som strøk, mens 4.0 kom blant de beste ti prosentene som bestod. ChatGPT 4.0 har i tillegg forbedret naturlig språkforståelse og tekstgenerering. Dette betyr at modellen kan tilby dypere og mer innsiktsfulle svar på spørsmål, noe som er avgjørende for ledere som trenger presise og gjennomtenkte analyser for å støtte beslutningsprosesser. Videre har ChatGPT 4.0 bedre feilhåndtering og kraftig redusert grad av misforståelser, noe som resulterer i mer pålitelige svar.

­– For dagens ledere er investering i ChatGPT 4.0 en investering i en mer avansert AI-partner som kan støtte et bredere spekter av beslutningsprosesser. Det være seg fra strategisk planlegging til kreativ problemløsning og operasjonell effektivitet. Tilgangen på denne forbedrede modellen betyr også tilgang til nye funksjoner som plugin-integrasjoner og tilpasning gjennom training med egne data, noe som gir ledere mulighet til å skreddersy AI-verktøyets innsikt og output til deres spesifikke behov.

Sikker bruk av ChatGPT i virksomheter

For å sikre at virksomhetens data ikke kommer på avveie, er det viktig å implementere ChatGPT på en trygg måte, understreker Nygård-Hansen. Dette inkluderer:

 • Bruk av dedikerte API-er: OpenAI tilbyr API-tilgang som kan integreres med bedriftens systemer på en kontrollert måte, hvor datatilgang og bruk kan nøye overvåkes. 
 • Personvern og databeskyttelse: Sørg for at bruk av ChatGPT overholder GDPR og andre relevante regelverk ved å anonymisere data eller unngå sensitiv informasjon i forespørsler. 
 • Egne GPT-er: Ved å trene en tilpasset modell, kan bedrifter dra nytte av GPT-teknologien samtidig som de beholder kontroll over data og tilpasser funksjonalitet til egne behov.

Sammenligning med Microsoft CoPilot og Google Gemini

– Microsoft CoPilot integreres tett med Microsoft 365 og tilbyr AI-drevet assistanse direkte i velkjente applikasjoner som Word, Excel og Outlook. Denne integrasjonen gjør CoPilot til et kraftfullt verktøy for kontorarbeid, med en sømløs overgang for eksisterende Microsoft-brukere.

– Google Gemini er Googles svar på generativ AI, integrert med Google Workspace. Gemini fokuserer på å forbedre produktivitet gjennom sømløs integrasjon med Gmail, Docs og andre Google-tjenester, og drar vekslingsvis nytte av Googles enorme datasett for å tilby relevant og nyttig informasjon.

– Sammenlignet med disse alternativene, står ChatGPT ut for sin allsidighet og evne til å tilpasses spesifikke brukstilfeller gjennom tilpasning og utvidelser. Mens Microsoft CoPilot og Google Gemini tilbyr tettere integrasjon med eksisterende produktivitetsverktøy, tilbyr ChatGPT en bredere rekkevidde av generelle og kreative applikasjoner, noe som gjør det til et attraktivt valg for ledere som ønsker å utforske grensene for hva AI kan gjøre for deres virksomhet.

– For ledere er det essensielt å forstå disse verktøyenes styrker og begrensninger, og vurdere hvilken tilnærming som best matcher deres unike behov og strategiske mål. Ved å ta i bruk generativ AI, som ChatGPT, kan ledere ikke bare forbedre effektiviteten og innovasjonen i sin organisasjon, men også være med på å forme fremtiden for arbeidsplassen, avslutter Nygård-Hansen.

Hvordan ledere kan og bør anvende generativ AI

 • Strategiutvikling med AI. Ved å integrere generativ AI i strategiutviklingen, kan ledere modellere og simulere ulike forretningsstrategier, få innsikt i fremtidige trender og identifisere nye markedsmuligheter. AI sin evne til å analysere enorme datamengder uhyre raskt for å avdekke mønstre, kan gi et avgjørende grunnlag for mer informerte og data-drevne beslutninger. Kunstig intelligens bør bety slutten for magefølelsen.
 • Fremme innovasjon og produktutvikling. Innovasjon er kjernen i enhver suksessfull virksomhet, og her vil AI spille en økende kritisk rolle. Generativ AI tillater oss å raskere prototype, teste og utvikle nye produkter. Ved å analysere forbrukeradferd og trender kan ledere få hjelp til å identifisere og tilpasse seg til nye produktmuligheter raskere enn noen gang før. Det betyr implisitt at virksomheter som ikke tar i bruk AI, vil møte stadig kraftigere konkurranse fra virksomheter som utnytter alle mulighetene kunstig intelligens tilrettelegger for.  
 • Optimalisering av operativ drift. Implementering av kunstig intelligens i den operative driften vil bidra til økt automatisering og optimalisering av prosesser, og da alt fra logistikk til kundeservice. Kunstig intelligens vil også kunne hjelpe til med å holde nettverket sikkert og tilgjengelig, noe som vil gagne virksomheten både økonomisk og omdømmemessig. Utnyttelse av kunstig intelligens vil frigjøre ansattes tid til å fokusere mer på strategiske oppgaver, hvilket er en kritisk suksessfaktor til økonomisk vekst og langvarig verdiskapning.
 • Revolusjonere HR og personalutvikling. AI har potensial til å transformere hvordan virksomheter håndterer HR-oppgaver og personalutvikling. Med AI vil HR løftes fra å være en administrativ oppgave til å bli strategisk. Her snakker vi om alt fra rekrutteringsprosesser, kartlegging av kunnskap og kunnskapshull, og strategisk innsats for å tilrettelegge for livslang læring og sånn sett engasjere medarbeiderne. Bruk av blant annet prediktiv analyse vil hjelpe dagens ledere å forstå og imøtekomme medarbeidernes behov på en mer personlig måte, ved at AI kan skalere personlig utvikling og oppfølging. 
 • Ansvarlig AI-bruk. Med de enorme mulighetene AI tilbyr, følger også et ansvar for å sikre etisk bruk. Derfor må dagens ledere etablere retningslinjer som adresserer personvern, diskriminering, skjevheter og transparens. Dette vil være essensielt for å bygge tillit og sikre ansvarlig bruk av AI i alle nivåer av dagens virksomheter. 

Andre AI-tjenester som dagens ledere kan ha nytte av å sjekke ut

 • Writesonic - Skriv overskriften, finn relevante artikler skrevet fra før og få Writesonic til å skrive en ny artikkel for deg. 
 • Fireflies - Deltar i møtene dine og gjør notater av alt som skjer, hvem som sier hva, hvem som snakker mest og hva dere ble enige om

I tillegg vil jeg anbefale å ta en kikk på https://theresanaiforthat.com/ som er et enormt bibliotek av over 12 000 forskjellige generative AI-verktøy for alle formål og smak. Litt avhengig av hva du er opptatt av og har en lidenskap for som leder, kan det også være flere av mine generative AI-verktøy som kan falle i smak. Her kan du se hvilke som er mine favoritter for øyeblikket: https://hanspetter.info/disse-ai-verktoyene-er-mine-favoritter-sa-langt-2024/ 

 • Om Hans-Petter Nygård-Hansen

  Jobb: Kommunikasjonsrådgiver, innholdsskaper, programleder, debattleder, foredragsholder, konferansier og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem. 

  Utdanning: Har sin utdanning fra Norges Informasjonstekniske Høgskole (i dag en del av Westerdals) hvor han spesialiserte seg innenfor databaseutvikling og programmering. 

  Erfaring: Har «holdt på med data i over 40 år» og har bred erfaring fra det europeiske IT-markedet hvor han i løpet av 17 år var ansatt i en rekke forskjellige lederroller i norske, nordiske og nordeuropeiske virksomheter som blant annet Cisco, D-Link og Juniper Networks.

Tekst: Cecilie Hals Hammernes  Foto: Frode Sunde, Midjourney, privat  Illustrasjon: Istock.com