Audun Farbrot om kommunikasjon på jobben

Kommunikasjon er et verktøy som kan brukes til å forandre verden, i hvert fall litt.

  • Som leder kan du få dine medarbeidere til å gjøre som du vil - og like det. 
  • Som forsker kan du dele din kunnskap slik at den kan omsettes i nye produkter, nye tjenester og smartere måter å gjøre ting på. 
  • Som rådgiver kan du få folk til å blomstre og bli en best mulig utgave av seg selv. 
  • Som fagekspert kan du få folk til å lytte til deg og gi deg den anerkjennelse du fortjener. 

For å få til det, er det ikke nok å være troverdig og ha et godt budskap. Måten du skriver eller sier det på, må også kunne bevege andre til endring og handling.

God kommunikasjon - kraft i god kommunikasjon