svein harald røine 2_800x1200_cropped_790x728.jpg

For meg fremstår inspirerende lederskap som første bud for å gå fra å være sjef til å bli en leder. Det er derimot ikke like opplagt for alle. Det er ikke alle som ser behovet for eller tør å inspirere. De blir forknytt. Det kan være mange grunner til det. De har kanskje ikke hatt noen rollemodeller som har vært gode inspiratorer. Det var kanskje heller ikke like nødvendig å være inspirerende før i tiden.

De som ikke evner å inspirere sine medarbeidere, kommer sannsynligvis til å få store utfordringer i sitt lederskap for fremtiden. De unge som har kommet inn etter tusenårsskiftet, og som kommer inn i næringslivet fremover, har helt andre forventninger til sine lederne enn hva man forventet tidligere. Internett og sosiale medier legger idag premissene for forventningene til lederne. Unge medarbeidere ønsker å føle at deres jobb er betydningsfull. De ønsker å se det store bildet og deres rolle i det. 

Før i tiden kunne sjefene lede basert på at de hadde mer kompetanse og mer informasjon enn medarbeiderne. Idag er ikke det lenger tilfelle. Med noen få tastetrykk sitter unge nyansatte med den samme informasjonen som sjefene har tilgang til. Ikke nok med det, de unge kan verktøyene så godt at de fremskaffer mer informasjon på kortere tid enn noen leder trodde var mulig. Kun med noen få tastetrykk.

De selskapene som klarer å utnytte den ressursbasen dette representerer, kommer til å vinne i den sterkt økende globale konkurransen som internett er en katalysator for.

Dette stiller store krav til lederne for fremtiden. 

De fleste ledere frem til idag har blitt forfremmet basert på sin fagkompetanse. Veldig sjelden er evnen til å inspirere andre vært ett av evalueringskriteriene i medarbeidersamtaler før man ble leder. 

Medarbeiderne er ofte ute etter helt andre kvaliteter hos lederen enn de kvalitetene som sørget for at lederen havnet i sjefstolen.

Hva mener vi så med å være en inspirerende leder, og hvordan kan man bli det? Gjennom egne erfaringer kombinert med omfattende tilfang av informasjon gjennom møter med andre ledere, ledelseslitteratur og forskning har jeg kommet frem til følgende 10 punkter som er avgjørende for å kunne bli en inspirerende leder. Det er ikke nødvendig å tilfredsstille alle samtidig, men en kombinasjon av flere av dem styrker omgivelsenes oppfatning av deg som en inspirerende leder. Det første punktet er likevel en forutsetning for alle:

Noen av Norges største industribyggere og ledere i Norge de siste 25 årene, er utpreget flinke til å inspirere seg selv på en måte som smitter over på ansatte og omgivelsene rundt dem.

1) Inspirere deg selv først

En forutsetning for å kunne inspirere andre er at du er inspirert selv. 

Hverdagen til en leder dreier seg om å løse utfordringer og problemer. Over tid er det vanskelig å motivere seg hvis man ikke er inspirert. Som leder er du nødt til å spørre deg selv: "Hva er det jeg har lidenskap for i denne jobben? Hva er det som får meg til å tikke? Hva er det som får meg opp om morgenen?”

Når du finner ut av det må du som leder dele det med dine ansatte, HVER ENESTE DAG!

Medarbeiderne trenger å se og høre at du som leder har lidenskap for jobben og er inspirert. Din lidenskap, ditt engasjement og inspirasjon vil være smittende. Er du ikke inspirert, eller klarer du ikke vise at du er inspirert, vil du etter all sannsynlighet ikke evne å inspirere medarbeiderne heller. 

Klarer ikke du finne inspirasjon selv, kan du vanskelig forvente at medarbeiderne finner den.

Noen av Norges største industribyggere og ledere i Norge de siste 25 årene, er utpreget flinke til å inspirere seg selv på en måte som smitter over på ansatte og omgivelsene rundt dem. Her kan bl.a. nevnes Jens P Heyerdahl i Orkla, Odd Reitan i Rema 1000 og Petter Stordalen i Nordic Choice.  Alle sammen har vidt forskjellige personligheter, men alle har en lidenskap og et engasjement som smitter over på omgivelsene.

For å inspirere og være en kulturbærer, må lederen snakke rett fra hjerte til hjerte. Skal lederen bygge en kultur, basert på definerte verdier og holdninger, er det nødvendig å være ekte og genuin.

2) Vær synlig. En god leder gjemmer seg ikke bak en pult.

Dette er en av mantraene til Richard Branson. Det er avgjørende for en leder, som ønsker å inspirere sine medarbeidere og omgivelsene forøvrig, å være konstant ute på farten for å lære og bli kjent med organisasjonen, kunder, medarbeidere osv.

Richard Branson er viden kjent for å være synlig. Synligheten bygger stolthet og smitter over på de ansatte. I Norge er kanskje en av de dyktigste lederne til å være synlig, og til å inspirere medarbeiderne gjennom synlighet, Anita Krohn Traaseth. Hun er den 24. mest synlige lederen i 2013 i Norge, mens selskapet ligger på noen og 90ende plass. HP Norge var så og si helt "usynlig" som selskap før Krohn Traaseth tiltro stillingen og startet sin synlighets strategi.

Et annet eksempel er Torger Ødegaard, tidligere Byråd for utdannelse i Oslo. Han innførte besøksdag for seg selv hver eneste fredag. Hver fredag hadde han som mål å besøke minst 3 skoler. Ingen fra Byrådet hadde tidligere vist det samme engasjementet gjennom å være synlig. Dette betalte seg i form av stort engasjement, gode resultater og at Osloskolen nå ligger helt i toppen i landet. 

Den store fordelen med å være synlig er at man kan lære og forstå menneskene i organisasjonen. Man får så mange gratis tips. Det er en overlegen måte å få innspill til forbedringer.

Richard Branson har alltid med seg sin notatbok til å skrive ned alt han lærer og alle tankene som dukker opp i samkvem med medarbeidere, kunder og omgivelsene generelt.

3) Visjon - et fremtidsbilde som viser vei. 

Et av de viktigste virkemidlene for å bli en inspirert og inspirerende leder, er å lage en visjon og skape et fremtidsbilde av en bedre verden som alle ansatte skal være med på å skape. 

Hvis man ikke vet hvor man skal, da spiler det ikke noen rolle hvilke vei man velger. Dette er essensen i historien med Alice i Wonderland som roter seg bort i skogen og søker råd fra en katt som sitter i treet om hvilken vei hun burde velge. 

Avdøde Steve Jobs var en mester i å inspirere gjennom å lage en visjon som medarbeiderne, men også omverdenen ble fascinert av. "We believe that people with passion can change the world for the better" sa Steve Jobs. Det er en fantastisk visjon og sier noe om hvilket mot han og Apple hadde. Det som er mest imponerende, er at de klarte det. Det er ikke mange selskaper i verden som har påvirket livene til så mange mennesker, som da Apple lanserte Iphone. Den har endret livet til milliarder av mennesker.

Som leder er det avgjørende å ha en visjon. Den må være levende, og lederen må snakke om visjonen ved hver eneste anledning som byr seg.

Jens P Heyerdahl i Orkla var en mester i å uttrykke en visjon gjennom å være inspirerende med lidenskap og engasjement.

Når du først har laget en visjon, er det viktig at alle medarbeidere i organisasjonen knytter sine arbeidsoppgaver til visjonen. Hvis alle medarbeidere vet nøyaktig hva deres rolle er for å realisere visjonen, vil man få en gjennomføringskraft som er enorm.

En visjon uten gjennomføring er en dagdrøm

Gjennomføring uten en visjon er et mareritt

Japansk ordtak.

4) Storytelling

Inspirerende ledere forteller emosjonelle historier som engasjerer og treffer hjertene til medarbeiderne og omgivelsene. Ledere som mestrer storytelling får mye bedre gjennomslag. Før i tiden var storytelling den måten kunnskap ble formidlet mellom generasjoner. Helt fra vi er små elsker bar å høre eventyr. De trollbinder.

Når jeg holder foredrag, bruker jeg å fortelle historier som skal eksemplifisere det poenget jeg ønsker å fortelle. Det er mye lettere for tilhørerne å huske historien, og dermed poenget, fremfor at de hele tiden må komme med formaninger om å gjøre det ene eller det andre.

I alle kommunikasjon med ansatte, både i samtaler, mailer og presentasjoner bør en leder se om hun kan fortelle historier som engasjerer. Dramaturgien i historier skaper et interessant møte.

Det er viktig at en leder ikke bare har et relevant budskap. overbevisende fakta og tall. Ved å bruke personlige historier og egne historier vil en presentasjon komme til live. 

Fakta forteller og historier selger er et amerikansk utsagn. Historier inspirerer også. Metaforer, liknelser og "bilder" er viktig for å "trollbinde" tilhørerne. Historier treffer hjerte til tilhørerne. Det er avgjørende at lederen snakker fra hjerte til hjerte, og det kan bare skje dersom lederen er oppriktig.

Din evne til å kommunisere effektivt gjennom storytelling er et kritisk element for å kunne inspirere andre.

5) Bygger kultur og være rollemodell for kulturen

De aller beste selskapene bygger en sterk identitet og en sterk kultur. Kultur-bygging starter på toppen og spres utover i et selskap. 

En inspirerende leder snakker om kulturen, verdier og holdninger ved enhver anledning. Det er inspirerende for medarbeidere å jobbe i en tydelig kultur. Det er inspirerende å snakke om kultur. Hvis en leder formidler budskapet om kultur, verdier og holdninger gjennom storytelling, vil gjennomslagskraften være enorm. Da trollbinder ofte lederen sitt publikum, og fremstår som svært inspirerende.

For å inspirere og være en kulturbærer, må lederen snakke rett fra hjerte til hjerte. Skal lederen bygge en kultur, basert på definerte verdier og holdninger, er det nødvendig å være ekte og genuin.

Jeg har observert flere ledere som virkelig mestrer dette.  Jens P Heyerdahl i Orkla var en mester til dette. Han snakket om Orklas kultur, mål og verdier på hvert eneste møte. Han lot aldri en sjanse gå fra seg til å bygge kultur. Han flettet kulturbudskapet inn i en kombinasjon av storytelling og visjoner.

6) Bry deg om medarbeiderne- etablere gode en til en relasjoner og team relasjoner

Mor Teresa skal en gang ha sagt.

"Kjenner du dine medarbeidere? Bryr du deg om dem?"

Alle mennesker ønsker å være betydningsfulle. Et av de viktigste behovene vi mennesker har er å bli sett.

Faren min jobbet en gang på Statoil i Bamble for Beredskapsavdelingen. Beredskapsavdelingen hadde ansvar for brann og ambulanseberedskapen på Statoil. En dag kommer Adm. Dir inn og satte seg ned og pratet med ham. De satt alene og pratet i nesten 30 minutter. Adm. Dir viste en interesse som ingen andre i toppledelsen noen sinne hadde gjort. Det var ingen fra ledelsen som hadde stukket hodet innom.

Denne historien har jeg hørt i alle fall en gang hvert år i over 25 år. Min far får fortsatt stjerner i øynene når han omtaler Adm. Dir. Han avslutter alltid denne historien med å si "Det er den kjekkeste lederen jeg noensinne har møtt."  Å bry seg om sine medarbeidere er kanskje det viktigste en leder kan gjøre for å være inspirerende. 

Jeg hørte også en historie fra et annet familiemedlem som jobbet for Aker i Arendal. På denne arbeidsplassen hadde de en fast joggegruppe som løp sammen en dag i uken. Damene og herrene møtte opp som vanlig til start ved arbeidstids slutt. Blant dem var det plutselig et nytt ansikt som de ikke hadde sett der tidligere. Det var Kjell Inge Røkke. Han hadde hatt et møte i Arendal og hørt om joggegruppen. Han slang seg på og løp sammen med dem. 

Alle ønsker å være betydningsfulle. Det er ikke så mye som skal til, men effekten er enorm hvis man virkelig bryr seg.

Det er sagt at folk er ikke så interessert i hvor mye du vet før de vet hvor mye du bryr deg. Derfor er det avgjørende å ha en genuin interesse for mennesker.

Det er først når man interesserer seg for mennesker, når man bryr seg, at man som leder virkelig kan inspirere. Når du ser andre mennesker oppdager man at de aller fleste går gjennom tøffe tider. Når du som leder støtter folk og oppmuntre dem gjennom disse tidene, vil du inspirere dem til å se det beste i seg selv og i situasjonen. 

7) Utfordre og legg til rette

Hvis man som leder tror at det er tilstrekkelig å skape et miljø hvor alle har det hyggelig, bryr seg om hverandre, er inspirert og gode til å fortelle historier, så har man som leder misforstått. 

Et selskap eller organisasjon eksisterer for å skape resultater. 

En inspirerende leder er tydelig. En inspirerende leder utfordrer organisasjonen. En inspirerende leder setter høye krav. En inspirerende leder legger til rette.

Så lenge medarbeidere føler seg sett og ser sin rolle i det store bildet, er de aller fleste veldig åpen for å arbeide mot tøffe mål. En forutsetning for å være en inspirerende leder er at lederen gir medarbeiderne verktøy og muligheter til å lykkes.  Det er de ansatte som er den største verdien i et selskap! Derfor er det viktig å gi dem autonomi til å løse ting selv. Frihet gir stor ansvarsfølelse og stort engasjement.

8) Vær sårbar

Da jeg jobbet med salg, var tillit et av de viktigste temaene vi snakket om. Hvordan kan man raskt bygge tillit? I en kunderelasjon er det avgjørende. Erfaringen vi gjorde var at de kundene jeg snakket med fikk tillit til meg når jeg fremstod som ærlig og feilbarlig. 

Etter hvert som jeg fått erfaring som leder, viser det seg at dette også gjelder for ledere.

Man er ikke troverdig som leder hvis man fremstår som besservisser, ufeilbarlig eller perfekt. En leder som har svaret på alt vil miste sin troverdighet. Det blir mer og mer aktuelt etter hvert som utviklingen går raskere og raskere.

En inspirerende leder er en leder som er villig til å dele dine feil, så vel som dine suksesser. Med en gang man gjør seg sårbar, forteller om sine feil, nedturer og smertefulle erfaringer, vil andre forholde seg til deg på en helt annen måte. De vil forstå at de ikke er de eneste med utfordringer. De vil lytte til deg. Du kommer forbi "skeptisk- rustningen" som medarbeiderne har og de begynner å lytte oppriktig.

En forutsetning er at man som leder er ekte, og at man deler sine svakheter og feil på en oppriktig måte. 

Ved å være modig og gjøre seg sårbar, oppnår man fort veldig stor tillit. 

Dette ser vi gjerne på ledere i næringslivet som Anita Krohn Traaseth, som deler dine opp- og nedturer. Det skaper troverdighet og er inspirerende. 

9) Anerkjennelse

Når jeg holder foredrag ber jeg publikum rekke opp hånden hvis de mener de er gode til å gi ros. Jeg aldri fått mer enn 50% av hendene i været. Når jeg spør hvem som er gode til å ta imot ros, blir det aldri mer enn 10 hender i været, på tross av at salen består av flere hundre tilhørere.

Nordmenn er svært dårlige til å gi ros og ta imot ros.

På tross av at vi ikke liker å ta imot ros offentlig, elsker vi å få anerkjennelse. Den er helt nødvendig for de aller fleste av oss. 

Å bli sett er et av våre viktigste behov, og anerkjennelse er et av de viktigste verktøyene en leder har for å synliggjøre at man ser medarbeideren. 

For å være en inspirerende leder er man nødt til å følge med og se sine medarbeidere. Man må se hvert enkelt individ. 

Ta medarbeiderne på fersken i å gjøre noe bra, er et mantra som får større og større utbredelse. Det er ikke tvil om at ledere som anerkjenner, rettmessig vel og merke, godt arbeid, blir ansett som inspirerende å jobbe for.

Jeg hørte en historie om en CEO i en liten bedrift som hadde en bunke med takkekort liggende på pulten sin. De siste minuttene av arbeidsdagen skrev han takkekort til noen av sine medarbeidere som han leverte ut før han dro.
Du finner alltid noe du kan rose en person for. Både prestasjoner, adferd, holdninger og utseende. Alle ønsker å bli sett. 

Når jeg sier at en leder kan gi kompliment til en ansatt for utseende, blir mange veldig skeptisk. Det har vel ingenting med jobb å gjøre? Det er kynisk. Kommentarene er mange.

Jeg er uenig. Når du som leder kan se at en kollega har klippet håret, og du gir et kompliment for det, føler medarbeideren at du faktisk bryr deg om mer enn det du betaler dem for. Du ser hele mennesket.

10) HA DET GØY!

Ledere som har det gøy, inspirerer. Glede og engasjement henger nøye sammen med å ha det gøy. Det er smittsomt. I tillegg til å ha det gøy, vil det å by på seg selv som leder alltid glede medarbeiderne. Man gjør seg jo sårbar, og det bygger tillit. 

Ledere som har det gøy, bidrar til å skape en god kultur.

OM SKRIBENTEN:

Svein Harald Røine har en lang karriere bak seg, hovedsakelig fra Orkla. Han har vært Produktsjef og KAM i Lilleborg, Markedssjef i Stabburet, Marketingdirektør i Gilde Norge og Salgsdirektør i Nidar.

For snart 5 år siden skiftet han beite og har nå stor suksess som Katalysator og Lederutvikler i sitt eget selskap AlltidPositiv. Han er en ettertraktet ledercoach i tillegg til at han holder inspirasjonsforedrag for næringslivet.  www.alltidpositiv.no  sveinharald.blogg.no