Endringsledelse i et selskap, uansett om det er i nød eller ikke, innebærer at det er mange ting som må skje, og det raskt.

- Alt for ofte fører det til at arbeidskulturen blir satt i andre rekke, og betegnes heller som «kjekt å ha» fremfor som en essensiell hjørnestein i virksomheten, forteller seriegrunder- og direktør Mark Bilton.

Han har ledet seks selskaper gjennom markante transformasjoner i løpet av en 20-årsperiode. Bilton mener bestemt at autentisk ledelse – og den bedriftskulturen som følger av denne type ledelse – er en sann multiplikator av bedriftens produktivitet. Samtidig er autentisk ledelse en pådriver for, og nærmest en garantist, for bedriftens suksess. 

- Verden er i rask endring, og påvirker ikke lenger bare enkelte, uheldige organisasjoner. Verden er en markedsplass som endres i digital hastighet. Tenk på alle faktorene som påvirker og utfordrer markedet, slik som den nye generasjonen med nye muligheter og behov, og den tilkoblede virkeligheten vi alle opplever. I en verden der informasjon er en vare, må vi skifte ut hele ledelsesparadigmet: vi må tenke annerledes på hvordan vi leder bedriftene våre. Kommando og kontroll-metoden, som henger igjen fra den industrielle revolusjonsmodellen, er utdatert og ikke lenger effektiv, sier Bilton.

- For å få et selskap til å blomstre i et miljø i stadig forandring, er ledere nødt til å ta fatt i og omfavne en helt ny holdning til ledelsesfunksjonen. Autentisk lederskap fremmer engasjement og er en fleksibel og innovativ måte å holde følge med de raske endringene vi står overfor.

Her er Mark Biltons fem faktorer som gjør deg i stand til å være en autentisk leder. 

1. Samarbeid

- Du kan ikke lede etter en autentisk ledermodell alene. Arbeidslivet går alt for fort til at bare én, smart person tar alle de viktige beslutningene. I dag må organisasjoner være fleksible og la samarbeid og god kommunikasjon være innlemmet i sitt DNA.

Transparens bygger tillit i bedriften; hvis du jobber tett i samarbeid med teamet ditt, og bryr deg om deres arbeidsoppgaver og ivaretar deres velferd på en god måte, vil de ta del i dine og selskapets mål. Årsaken er enkel: Folk føler eierskap til det de bidrar til å skape.

- Lao Tzu sa en gang: «En leder er aller best når folk knapt vet at han eller hun eksisterer. Når lederens arbeid er ferdig, vil arbeiderne si at de gjorde arbeidet selv». For meg er dét det sanne målet for effektivt samarbeid.

2. Visjon

- En annen filosof, amerikaneren Eric Hoffer, sa også en gang at «en leder må være både praktisk og realistisk, men samtidig snakke med et visjonært og idealistisk språk». En leder må derfor balansere mellom disse. Det er et paradoks: en leder må jobbe for bedriftens fremtidsmål, samtidig som han eller hun må engasjere seg i nåtidens praktiske realitet. Visjon og strategi kan og bør bygges sammen, og autentiske ledere kan bidra til å definere denne virkeligheten.

3. Empati

Alle mennesker har sine mangler; og vi har alle våre dårlige dager. Bilton mener at ledere må innse at det er normale mennesker de leder, og at de ikke bare styrer selskapets beslutninger og håndterer dets konsekvenser. Dette vil skape mer lojalitet, mer engasjement og bedre produktivitet. Å behandle andre som man ønsker å bli behandlet selv er et universelt prinsipp, et prinsipp som har eksistert i over 2000 år. Hvis du ønsker å skape en kultur bygget på gjensidig respekt og integritet fremfor frykt, vil organisasjonen, ifølge Bilton, lettere kunne oppnå de store målene.

- Alle ansatte spiller forskjellige roller i en organisasjon, men alle bør ha det samme empatiske fundamentet med likeverdige verdier - og bør bli behandlet deretter.

4. Start med deg selv

En god, autentisk leder må være balansert og holde fokus dersom han eller hun skal være en effektiv leder som takler utfordringer som selskapet måtte møte på. Bilton mener at autentiske ledere som regel klarer å se utfordringer i et bredere perspektiv, og at de setter selskapet og dets ansatte foran sine egne ønsker og mål.

- Vi må være oppmerksom på at vi tar vare på oss selv, da det gjør at vi lettere kan hjelpe andre, og hjelpe dem på en effektiv måte. Det er dét som er målet med autentisk ledelse. Vi er satt sammen av kropp, sjel og ånd. Enhver leder må pleie sin egen helse og sitt eget velvære for å være en positiv ressurs på en moderne arbeidsplass over lengre tid. Personlig disiplin er nødvendig når du leder andre, mener Bilton.

5. Etikk

«Har du ikke integritet, har du ingenting. Integritet kan ikke kjøpes. Du kan ha så mye penger du bare vil, men har du ikke et godt moralsk og etisk fundament, har du altså ingenting». Denne oversettelsen av sitatet til den amerikanske forretningsmannen Henry Kravis høres kanskje litt hard og dømmende ut, men vi vet at det er mye sannhet i det.

- Å velge deg ut et godt moralsk rammeverk høres kanskje ut som en merkelig oppskrift på å oppnå suksess. Nå er det heldigvis slik at svært få ledere velger å nå målene sine via korrupsjon eller ved å utnytte ansatte. Men ofte er det snakk om en trinnvis prosess mot mer og mer drastiske midler for å nå målene sine. Dersom du velger deg et moralsk rammeverk tidlig, og følger det, setter du deg i stand til å ta gode og riktige avgjørelser fra dag én. Integritet er ikke alltid komfortabelt, og handler ikke nødvendigvis om å være pragmatisk, men det er et veivalg du tar tidlig og som beskytter deg over tid. Da blir avgjørelser ofte like enkle som å si ordene.

- Disse tilsynelatende «myke» egenskapene er kjernen i mye av min suksess med å snu komplekse «turn-around»-situasjoner i selskapene jeg har ledet. Når man tenker på hvor raskt verden er i endring, er man nødt til å handle deretter: gjøre bedriften smidig og fleksibel. Det er den eneste måten man kan overleve i den digitale tidsalderen.

Kilde: succsess.com / Tekst: Anders Ballangrud  Foto: Istock.com