Psykiatriprofessorene Daniel Siegel og David Rock ved Mindsight Institute i Santa Monica, USA, har kommet frem til syv tiltak som kan støtte lederskap og få hjernen til å fungere optimalt.

1. Relasjonsbygging

Vi er sosiale skapninger og trenger ikke-digital sosial kontakt for å ha det bra. Det er en klar sammenheng mellom våre relasjoner og vårt lederskap. Studier viser at det er arbeidsforholdet mellom medarbeider og leder som avgjør hvor godt du presterer.

Les også: Hvis du ønsker å få det beste ut av medarbeiderne dine, må du sørge for å bygge gode og trygge relasjoner. 

2. Fokus

Fokus er en begrenset ressurs. Se hvilke ressurser du har, og bruk dem riktig. Det er ikke bare eksterne distraksjoner som plager oss, som ansatte eller mange møter, nesten halvparten av distraksjonene er at vi forstyrrer oss selv; vi mister fokus fordi vi tenker på noe annet, eller får en idé. Bli bevisst hva som plager deg internt, og tren opp fokus. Legg også til rette for at alle i organisasjonen kan fokusere, for eksempel ved å legge møter til rett tidspunkt.

Les også: Hva bør en leder ha fokus på?

3. Fysisk aktivitet

Trening hjelper til med dannelsen av nye celler, reduserer nivået av stresshormoner og risikoen for en rekke sykdommer og psykiske lidelser. Trening tar ikke tid, det gir oss tid. En times trening gir ofte dobbelt tilbake i arbeidsprestasjon.

Les også: Tren deg til en bedre leder

4. Søvn

Mer og mer forskning viser viktigheten av gode søvnrutiner; å legge seg og stå opp til omtrent samme tid og sove syv til åtte timer hver natt. Mange viktige ting skjer i hjernen når vi sover. Den blant annet sorterer, renser og tar seg av læring.

Les også: Mer søvn kan gi deg en bedre karriere

5. Opplading

Når det føles ekstra vanskelig å ta en pause, er det da du trenger det mest. Sitter du for lenge med en oppgave, mister du perspektiv og trenger en pause for å lade opp hjernen igjen. Når du da kommer tilbake, vil en ny orientering finne sted i hjernen og du utvider fokuset ditt, noe som gjør det lettere å fullføre det du holder på med.

Les også: Finn ut «hvorfor» – reduser stress på arbeidsplassen

6. Se innover

Når vi tar oss tid til å gå innover ved hjelp av meditasjon og mindfulness, utforsker vi vårt indre følelsesliv, noe som er viktig for å bli observant på atferd og tankemønstre. Det styrker kvaliteten på fokustid og trener evnen til å holde fokus. For en leder er dette spesielt viktig da disse teknikkene styrker dine utøvende funksjoner, som problemløsning, rasjonell tenkning og beslutningstaking.

Les også: Skap en bedre balanse ved å gi mer f…!

7. Kreativitet

Å kaste seg ut i nye erfaringer med et åpent sinn og uttrykke spontanitet og lek, kan fremme problemløsing og innovasjon. Unn deg det du synes er gøy, uten rammer eller andre begrensninger.

  • Tekst og foto:

    Tekst: Cecilie Hals Hammernes Kilde:Chef.se  Foto: Istock.com