Det er på tide å sette seg inn i situasjonen til Gen Z, disse unge menneskene som har kommet inn i arbeidsmiljøet under stressende forhold skapt av pandemien og økonomisk usikkerhet. Ved å se på ulikhetene mellom Gen Z og deres ledere, og hvordan vi kan bli mer oppmerksomme på de fantastiske styrkene som den yngre generasjonen kan bringe til arbeidsplassen, kan vi bygge bro mellom Gen Z og deres ledere.

Fire grunner til ulikhetene mellom Gen Z og deres ledere

En undersøkelse av Deloitte Digitals identifiserte fire nøkkelområder der medlemmer av Gen Z ser på arbeid annerledes enn lederne sine:

1. Motstridende syn på empati

Gen Z har empati som en av de tre viktigste egenskapene de ser etter hos ledere. Imidlertid gjenspeiler mange ledere ikke den samme verdien av empati i de tre øverste egenskapene de ser etter hos sine ansatte.

2. Sprikende syn på arbeidets innvirkning på psykisk helse

Gen Z-ere sliter med at jobb kan bli en altoppslukende opplevelse. Mer enn 60 prosent av lederne sier at de prøver å forbedre de ansattes velvære med å opprettholde en sunn timeplan, mens bare 50 prosent av Gen Z-ere er enige i dette.

3. Fritid som belønning

Gen Z og deres ledere er enige om behovet for en belønnings- og anerkjennelsesstruktur. Men ifølge undersøkelsen rangerte Gen Z fritid som det foretrukne valget for anerkjennelse, mens ledere har mest fokus på lønnsøkninger eller bonuser.

4. Arbeidets betydning for personlig identitet

Mens 86 prosent av eldre ledere definerer seg selv med arbeidet de gjør, navigerer fortsatt 61 prosent av Gen Z i den dynamikken. Det hybride arbeidsmiljøet spiller en nøkkelrolle i dette, da det kan være vanskelig for Gen Z å skille mellom jobb og hjem.

Årsakene til disse forskjellene er at mange Gen Z-ansatte har blitt kastet inn i et eksternt eller hybrid miljø, uten fordelen av å utnytte eksisterende arbeidsplassforhold. De har hatt tilgang til en plattform siden de var gamle nok til å være online, og teknologien Gen Z har vokst opp med, påvirker i stor grad hvordan de ser og samhandler med verden. I tillegg har de vokst opp i en tid der bevissthet om mental helse har blitt prioritert.

Tre metoder som bygger bro over gapet

Gen Z vil en gang overta store utfordringer som bærekraft og generativ AI. Ledere må derfor veilede Gen Z og lære dem de menneskelige ferdighetene de lærte gjennom virkelige interaksjoner, noe som vil gi dem de nødvendige verktøyene for å møte disse utfordringene.

  1. Bli nysgjerrig. Erkjenn at din levde erfaring ikke er andres levde erfaring. Oppsøk informasjon og lær om hva disse forskjellene er og betyr.
  2. Etabler et mentor-mentee-forhold med et medlem av Gen Z. Kanskje dere har like mye å lære av hverandre?
  3. Samarbeid. Gen Z ønsker, mer enn andre generasjoner, å bli hørt. De ønsker handlefrihet for å skape en meningsfull fremtid. Ta til deg deres energi og problemløsende ferdigheter.

Les også: Generasjon Z - du får kun 8 sekunder! - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Forbes.com