Netcom art 3 B ubeskåret_cropped_445x378_cropped_418x334.jpgTydelighet mangler ofte i kommunikasjon mellom mennesker, spesielt mellom dem som har ulike personlighetsprofiler. Det vil være nødvendig å avklare eventuelle misforståelser og mistolkninger. Overbevisninger, egne erfaringer eller opplevelse kan også påvirke vår måte å forstå eller tolke andre på. Ofte kan også fysisk eller psykisk tilstand være avgjørende i hvilken grad kommunikasjonen er vellykket. Tydelighet får man gjennom åpne spørsmål, ved å avklare om budskapet er korrekt oppfattet, og at både tidsrammer og mål er forstått. Det er avsender av budskapet som har ansvar for at det oppfattes korrekt.

Mennesker inntar ofte en holdning basert på egne verdier, politisk oppfatning, religion, oppvekst, bakgrunn, personlighet osv. I all kommunikasjon er det viktig at det foreligger en respekt for andres meninger og «modell av verden». Vi er like gode om vi har piercing, tatoveringer, har langt eller kort hår, er kledd pent eller er i arbeidsklær, er mørk eller lys i huden. Det handler om respekt. I de fleste samtaler mellom mennesker, vil det være smart å få avstemt hvilke holdninger som ligger til grunn for et standpunkt. Og hvordan er motivasjonen for eventuelle oppgaver eller endringer som er nødvendig for utførelsen?

Coaching og ledelse - kraften i god kommunikasjon

Hvordan er ditt kroppsspråk, og hvordan oppleves det av den du kommuniserer med? Hvordan tolker du kroppsspråket til den du kommuniserer med? Det å være bevisst sitt eget kroppsspråk, kunne lese andres og gjøre vurderinger ut fra dette, før man inntar en holdning, kan være avgjørende for hvilket utfall man får.

Vi mennesker har en indre dialog. Jeg har erfart i mine samtaler med ledere og medarbeidere, som har en stresset hverdag med store krav og forventninger, blir ofte det viktigste å finne en god indre dialog. Hvordan ønsker de at deres hverdag skal være, og hvilke metoder kan de selv velge for å finne en positiv tilnærming? Målet er at de skal bli psykisk sterke nok til å takle negative innspill, situasjoner og handlinger gjennom den indre gode drivkraften, og på denne måten bygge opp en mental styrke for å møte alle mulige utfordringer.

Lær deg å tolke din egen indre dialog. Er den negativ eller positiv, er den kritiserende, lyttende, spørrende, nysgjerrig, åpen eller lukket? Hvordan snakker du med deg selv? Ser du hindringer eller løsninger? Vi mennesker er egentlig ganske enkelt skrudd sammen. Det vi sier til oss selv mange nok ganger, det tror vi til slutt på. Og om man i tillegg skriver det ned og leser det man egentlig ønsker å si til seg selv, da gir det enda bedre effekt. Det å lytte, stille spørsmål og være avventende i kommunikasjonen – både med andre mennesker og i egen indre dialog er derfor viktig. Analyser gjerne situasjoner og gjør en egen vurdering basert på overnevnte; holdninger, kroppsspråk, respekt og tilpasninger.

Coaching teknikker - hvordan motivere dine ansatte

Fokus skaper kraft og tydelighet. Målrettet og tydelig kommunikasjon skaper resultater. Mange mennesker kommer langt ved å bli bevisst sin egen situasjon og finne sitt eget behov, eget «drive», egne ressurser og styrker. En bevisstgjøring er sannsynligvis det sterkeste verktøy for å bli god på kommunikasjon.

Gjennomføringskraft! Mangel på gjennomføringskraft er noe av det jeg som Coach møter oftest. Det finnes mange gode planer og strategier, mål og tanker i skuffer og skap. Men hvor mange er gjennomført? Det er lett å peke på andre. Ta en titt i speilet, finn ut hva du selv kan gjøre og ta ansvar for den oppgaven som skal gjennomføres. Når ansvaret er på plass, mangler bare gjennomføringskraften. Det er ofte lett å finne ut hva man skal gjøre – det er dessverre slik at det er en større utfordring å realisere gjøremålet - og gjennomføre det. Skape motivasjon og lyst til å få ting gjort er ved hjelp av spørsmål, utfordre, utfordre igjen og få din medarbeider til selv å finne ut når oppgaven skal gjøres, og med hvilket mål. Og da kommer en av de viktigste lederegenskapene, nemlig å følge opp den som skal gjennomføre. Lag en plan for oppfølging, og påse at du som leder har gjennomføringskraft nok til å følge opp planen.

” Coachende tilnærming” er altså bygget på det å være målbevisst. Dessuten hvordan man følger opp sin medarbeider, hvor god man er til å stimulere samarbeid og selvstendig utvikling samt hvor godt man støtter medarbeiders mestringstro. I tillegg viser det seg at følgende personlige egenskapene bidrar til coachende tilnærming; entusiasme, integritet, tøffhet, rettferdighet, varme, ydmykhet og selvtillit. Ofte avstemmes egne og medarbeiders synspunkter gjennom en 360 grader evaluering på overnevnte, for å sjekke hvor det finnes gap, og hvor store de er. Resultatet kan være et godt samtaletema for videre utvikling og eventuell justering.

I en stressende hverdag men høye krav og store forventninger kan altså fokus på Coachende tilnærming være avgjørende for riktig retning, forståelse og justeringer, god kommunikasjon, tydelighet, ydmykhet og felles motivasjon for gjennomføring og måloppnåelse.

Tekst: av Olle Indseth, Sertifisert NLP Master Coach og mental trener.