Elisabeth Ström  har en allsidig bakgrunn på sjefsnivå i flere svenske bedrifter og hun har analysert både egne og andre sjefers typiske lederfeil, og her er listen hennes (svarene er prosentvis angitt etter hver setning):

1. Jeg nås på mobilen og e-posten selv om jeg har sagt at jeg har ledig tid. 65 %
2. I blant tar jeg på meg mine medarbeideres oppgaver for å avlaste dem. 42 %
3. Jeg opplever i blant at jeg har informert bra og lurer på om mine medarbeidere hører dårlig eller har vanskelig for å oppfatte det jeg sier. 37 %
4. Jeg har gneldret sammen med mine medarbeidere over ledelsens beslutninger. 34 %
5. Hjemme har jeg vanskelig for å slippe tankene på jobben og blir i blant irritert på familien min når de forstyrrer tankene mine. 34 %
6.  Det hender at jeg begraver meg i detaljer selv om jeg har delegert arbeidet og ansvaret. 31 %
7. I blant gjør jeg om mine medarbeideres jobb når jeg synes at jobben ikke er gjort bra nok. 26 %
8. Jeg dropper ofte treningen og lunchen fordi jobben må komme først. 25 %
9. Jeg har favorisert en medarbeider jeg liker og sett gjennom fingrene med vedkommendes feil som jeg ellers ikke ville tolerert. 24 %
10. Jeg har hørt meg selv direkte avfeie ideene og forslagene til mine medarbeidere uten først å vurdere om de kan være bra. 19 %
11. I blant har jeg ikke turt å ta en konflikt med en medarbeider, eller si til noen som lukter alkohol/kommer for sent/presterer dårlig. 19 %
12. Jeg har blitt kompis med medarbeidere eller fortsatt å være kompis etter at jeg har blitt sjef, og i blant har det påvirket meg i min jobb. 18 %
13. Jeg har hørt meg selv skylde på ledelsen når jeg må si nei til høyere lønn eller andre goder. 16 %
14. Jeg synes at medarbeidere som kommer med kritiske innvendninger og synspunkter er vanskelige. 13 %
15.  Jeg har unnlatt å fatte tøffe beslutninger eller gi tøffe beskjeder fordi jeg vil at mine medarbeidere skal like meg eller synes at jeg er en god sjef. 12 %
16. Jeg har fortalt ømtålige saker om medarbeidere til andre ansatte i selskapet.12 %
17. Det er ikke alltid jeg våger å fortelle min sjef hva jeg egentlig mener. 12 %
18. Jeg har mistet humøret, kastet saker eller skreket på jobben. 10 %
19. Jeg har kritisert eller skjelt ut en medarbeider offentlig, dvs. foran andre medarbeidere. 9 %
20.  Ibland har jeg tenkt at ansatte med foreldrepermisjon og de som er hjemme med sykt barn ikke er ydmyke nok. Noe må man jo ofre …9 %
21. Jeg har blitt full på en personalfest eller representasjonsmiddag. 8 %
22. I en medarbeidersamtale hvor man diskuterer hvordan den ansatte trives, har jeg sagt ”Jeg har hørt av de andre at du…”. 8 %
23. Jeg synes at min sjefsjobb er viktigere enn min partners jobb når en av oss må være hjemme med sykt barn. 8 %
24. Jeg har fornektet at ”du får de medarbeiderne du fortjener” og tenkt at mine medarbeidere er inkompetente idioter. 5 %
25. Jeg har tatt på meg æren for andres idéer.4 %
26. Jeg har lagt skylden for mine feil på andre. 4 %
27. Jeg har gitt oppdrag til noen jeg liker selv om vedkommende ikke har nok kompetanse. 3 %
28. Jeg har hatt sex eller en kjærlighetsaffære med en medarbeider eller sjef. 3 %
29. Jeg sender e-poster til mine medarbeidere på kvelder og i helgene for at de skal stå på enda mer.. 3 %

Hvor ofte tar du deg selv i å gjøre noe som egentlig ikke er passende for en sjef?
En eller flere ganger per år, 47 %
Noen ganger i måneden, 27 %
Aldri, 12 %
Noen ganger i uken, 10 %
Daglig, 4 %

Kilde: Synovate och Chefs undersøkelse blant 515 sjefer.