Nedslående tall

I en spørreundersøkelse av IT-ledere i store private bedrifter utført av Handelshøyskolen BI, Handelshögskolan i Stockholm og MIT i Boston går det frem at vi tror vi er gode på digitalisering, men at bildet er et helt annet.

Resultatene er nedslående for norske og svenske bedrifter sammenlignet med amerikanske og asiatiske bedrifter. Innovasjon Norge oppsummerer funnene slik:

 • Norske og svenske bedrifter ligger langt etter amerikanske og asiatiske firma når det gjelder fremdrift på digitalisering.
 • Norske og svenske toppledere diskuterer i liten grad digitalisering og overlater teknologi til IT-ledelsen.
 • Norske og svenske firmaer bruker mer av sine IT-budsjetter til å vedlikeholde gamle systemer enn til å utvikle nye løsninger. Penger brukt på nyutvikling, kanaliseres til kostnadsbesparelser heller enn økt salg, nye produkter eller forretningsområder.
 • Dette er i motsetning til de norske bedriftene bedømmelse av sin egen innsats. De fleste hevder, i en spørreundersøkelse, at de ligger svært langt fremme på digitalisering både når det gjelder teknologianskaffelser og evne til å ta disse i bruk.

Digitalt oppegående ledere

Vigdis Austrheim har over 15 års ledererfaring fra norske og internasjonale bedrifter og hennes budskap er klart: Sover du i timen, kan det få store konsekvenser for bedriften din. Hun forteller at digitalt oppegående ledere kjennetegnes ved at de virkelig har tatt digitaliseringen seriøst.

– Beskrivelsen av digitale ledere er bredere nå enn om du hadde spurt meg for ett til to år siden. Nå har så mange flere ledere våknet. De som lykkes best er ledere som er fremoverlente, nysgjerrige og uredde. De er ledere som har det travelt, som forstår at de må snu seg rundt og tenke nytt, hente ny kompetanse og bruke de rundt seg på nye måter. De er sterke kulturbærere med gjennomslagskraft, som involverer og engasjerer, ikke minst er de bevisst i hvordan de fyller lederrollen.

– Jeg liker ikke å sette noen i bås, da jeg tror det er et potensiale i alle, det gjelder å hente det frem.  Men det er svært mange som fortsatt «sover». De som ennå ikke har tatt inn over seg hvor lett det er å bli utkonkurrert i dagens marked, hvor lett nye aktører kan endre spillet, og hvordan de store globale aktørene definerer spillereglene. Dette er ledere som ikke engang deler kalender i dag, som ikke er på sosiale medier fordi de ikke liker det, som ennå ikke har tatt i bruk apper som Ruter fordi de er redd for at batteriet på mobilen kan lades ut slik at de ikke får vist billett. De som følger strategien de alltid har hatt, som kjører safe hele veien.

Hva kreves?

Austrheim peker på positiv nysgjerrighet og digital energi som noen av forutsetningene for å henge med i dagens virkelighet.

– En digital leder sender ut målbevisste prøveskudd, lærer av dem og justerer kontinuerlig. En digital leder er ikke fornøyd med dagens leveranse, hverken internt eller eksternt. Men en god digital leder digitaliserer ikke bare fordi regjeringen har bedt om det og tilført midler! En digital leder har en tydelig oppfatning på hvorfor digitalisering er avgjørende for suksess. Vedkommende går foran som en rollemodell selv, og er ydmyk på at svarene kan ligge helt andre steder.

– Dette handler om å skape en digital kultur og være en bevisst leder. Med det mener jeg at bruk av teknologi på nye måter blir avgjørende i alle bransjer. Noe går raskt, noe kommer fortsatt til å ta tid. Det du uansett må jobbe med en endringsvilje og stabilitetsledelse i en verden og hverdag som blir stadig mer sårbar og konkurranseutsatt. Som leder må du gå foran, vise retning. Det gjør du blant annet ved selv å bruke digitale verktøy. Du bør selv våge å vise sårbarhet ved å dele at du selv ikke kan alt. At du ikke vet hvordan alle verktøy fungerer, at det kan være slitsomt å forholde seg til så mye nytt. Og at det er helt ok. Det er den kontinuerlige utviklingen og læringen som er avgjørende for suksess, fremhever Austrheim.

Kun én av tre har strategi

Digitaliseringsstudien fra Siemens og Norsk Industri (kilde: Innovasjon Norge) ble gjennomført våren 2016 blant 4500 toppledere, mellomledere og nøkkelmedarbeidere i bedrifter fra flere ulike bransjekategorier. Her innrømmer bedriftene at potensialet for digitalisering er svakt utnyttet i dag, men at de har store ambisjoner for de neste årene. De har imidlertid ikke nok kompetanse og kapasitet til å ta ut det digitale potensialet.

 • Sju av ti bedrifter mener digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år.
 • Kun én av tre mener at de har en god nok strategi for digitalisering. Den største barrieren er mangel på kunnskap – ikke penger. Prioritet i ledelsen går igjen som en kritisk faktor.
 • Sju av ti mener at dagens digitaliseringsprosjekter vil gi økt omsetning i årene som kommer.
 • Bedriftenes nåværende digitaliseringsprosjekter tilsvarer ca. 2 prosent av omsetningen, men forventes å øke med 15 prosent de tre neste årene.

 digital leder Vigdis.jpg

Vigdis Austrheim har over 15 års ledererfaring fra norske og internasjonale bedrifter, blant annet fra Microsofts hovedkontor i USA. Hun jobber blant annet med spørsmålet om hvordan man kan unngå å bli «digitalisert bort». 

Råd for utvikling

Austrheim har flere råd til ledere som ønsker å henge mer med. Blant annet fremhever hun at det er viktig å forstå driverne i markedet og mulighetene som ligger i ny teknologi.

 • Se på andre bransjer for inspirasjon, se på konkurrentene, og på de globale aktørene. Dette må du gjøre, jevnlig og strukturert.
 • Gjennomfør strategisamlinger med digitalisering på agenda og med bred involvering.
 • Hent inn kreative ressurser i denne prosessen, de som er risikovillige i en idéfase.  Deretter kan du være kritisk og ta tak i det som er gjennomførbart.
 • Ha en aktiv dialog med medarbeidere som er nær kundene.
 • Bruk eksterne som kan inspirere og utfordre deg helt konkret.
 • Hvis IT i firmaet er noe mer en enn driftspartner, så involver IT-avdelingen hvis de har kompetanse til å være en rådgiver.
 • Lag en porteføljeoversikt og prioriterer tydelig.
 • Lær mer om sikkerhet, for sårbarheten din øker hver dag.
 • Og som leder, definer hvordan du selv skal fylle rollen som digital leder. Hva skal være annerledes nå?
 • Tilpass lederstilen din til de ulike profilene som jobber for deg. Yngre medarbeidere vil ledes annerledes.
 • Etabler ditt eget PLN, personal learning network. Etabler nyttige kontakter, hør podcast, gå på utvalgte seminar og foredrag, følg nøkkelpersoner, følg trender, lær deg om Big data, AI, VR, blockchain, roboter osv. Bli bevisst på hva du trenger å lære mer om. Du lykkes enklere om du lærer kontinuerlig.

Tekst: Inger Lise Kontorishtos